Již počtvrté se naši písaři stali mistry ČR v psaní ZAV

Ve dvou soutěžních dnech se na naší škole u klávesnic vystřídalo 71 žáků. Řízením a hodnocením soutěže se zhostili vzácní hosté pan Jaroslav Zaviačič – předseda světové organizace Intersteno a paní Helena Zaviačičová – 9násobná mistryně světa v psaní na počítačové klávesnici.
Soutěžní klání začalo dopoledne talentovou soutěží, která byla rozdělena do dvou kategorií. V 1. kategorii se nejlépe umístila Martina Wagnerová ze třídy 4. B, která získala 3. místo, ve 2. kategorii se nejlépe umístil Dominik Šimeček z 9. A. Po talentové soutěži bylo zahájeno oficiální Mistrovství ČR v psaní ZAV na PC, na které dorazila nejlepší družstva ČR. V bodované soutěži, která proběhla odpoledne, se podařilo nejlépe za naši školu umístit Nikol Klementové, která získala 3. místo. Druhý den byly na programu soutěžní disciplíny, které spočívaly v desetiminutových opisech s penalizací 10 úhozů, 50 úhozů a 100 úhozů za neopravenou chybu a kombinace jednotlivců. Družstvo naší školy svými skvělými výkony získalo zlaté medaile. Reprezentovali: Nikol Klementová – 7. T, Jakub Dvořák – 9. A a Adéla Klementová – 6. B.

Pochvala za výborné výkony patří děvčatům Klementovým, Nikol a Adélce, které svými výsledky překvapily mnohem zkušenější závodníky, Alžbětce Adametzové, Anetě Pogatsové, Anně Vachalíkové a Jakubu Dvořákovi rovněž gratulace k výkonům.

Poděkování patří také všem sponzorům, kteří se podíleli na úspěšném průběhu mistrovství.

Mgr. Karin Solná