Jdi za svým snem….

…je jedním z hesel programu DofE – celosvětově  rozšířeného vzdělávacího programu pro mladé lidi ve věku od 14  do dovršení 25 let.

Program DofE je realizován v rámci Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu ( anglickým názvem The Duke of Edinburgh´s International Award, zkráceně DofE Award) již od roku 1956 a po celém světě je do něho zapojeno přes 8 milionů mladých lidí ( v ČR dva a půl tisíce). V Moravskoslezském kraji je ZŠ Opava, Šrámkova 4 jedinou základní školou, na níž již třetím rokem program realizujeme.

Zapojili jsme se do programu, protože poskytuje mladým lidem vyvážený rámec aktivit, které podporují sebepoznávání a sebezdokonalování, samostatnost, odpovědnost k sobě samému i k druhým. Program je jednou z cest, jak trávit volný čas smysluplně.

Mladí lidé si sestavují vlastní program – osobní výzvu, jíž se dlouhodobě a pravidelně věnují.

Zvolené aktivity jsou ze čtyř klíčových oblastí: rozvoj talentu, dobrovolnictví, sport a dobrodružná expedice. Na cestě ke splnění vlastních cílů každý člen zaznamenává dílčí pokroky a na konci pomyslné cesty je oceněn. Program má tři úrovně – bronzovou, stříbrnou a zlatou . Základní školy začínají bronzovou.

Skupina žáků osmého ročníku 15.-16. května zdárně absolvovala dobrodružnou expedici do CHKO Beskydy. Akce se zdařila, a tak si v září pojedou do Prahy převzít prestižní ocenění.

Zapletalová, E. Halfarová