Evropa ve škole

Mezinárodní soutěžní výtvarný a literární projekt Evropa ve škole představuje úspěšnou formu vzdělávání a výchovy k evropskému myšlení. Je určen dětem a mladým lidem od 5 do 21 let ze všech typů škol (včetně mateřských a uměleckých) a školských zařízení. Projekt je organizován nepřetržitě od roku 1953 ve 33 zemích.

Naši žáci druhého stupně se do projektu zapojili a v krajském kole tohoto projektu získala Jana Hopjanová nádherné první místo a její práce postoupila do národního kola.

Gratulujeme !!!!!!!!!!!

J.Ch. 10.5.2018