Charitativní sbírka Liga proti rakovině 2018

14.-15.května prodával ŽP již tradičně květinky na podporu Ligy proti rakovině. Také letos byl o
kytičky mezi žáky velký zájem. Děkujeme ŽP a Eva Halfarová