Přímá a jasná podpora školské inkluze

Přímá a jasná podpora školské inkluze – otázka školy, rodiny, okolí

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000239

Více informací o projektu: https://www.slu.cz/fvp/cz/projektpodporainkluze