Kontakty

Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace
Šrámkova 4, 747 05  Opava

Řízení školy:

Mgr. Jana Kaniová pověřená řízením školy:

e-mail: jana.kaniova@skola-opava.cz
tel.: +420 553 780 352, +420 777 822 069

Zástupce:

Mgr. Adéla Matoušková

e-mail: adela.matouskova@skola-opava.cz
tel.: +420 553 780 366

Zástupce:

Mgr. Vladimír Nálepa

e-mail: vladimir.nalepa@skola-opava.cz
tel.: +420 553 780 375

Metodik ICT, kontaktní osoba GDPR za školu:

Mgr. Jiří Hromada

e-mail: jiri.hromada@skola-opava.cz
tel.: +420 778 888 035

Sekretariát:

Jana Masková

e-mail: sekretariat@skola-opava.cz
tel.: +420 553 780 350, +420 774 413 112

Vedoucí vychovatelka ŠD:

Vladislava Feilhauerová

e-mail: druzina@skola-opava.cz
tel.: +420 553 780 369

Výchovná poradkyně:

Mgr. Karin Solná

email: karin.solna@skola-opava.cz
tel.: +420 553 780 378

Speciální pedagog:

Mgr. Michaela Fiedlerová

email: michaela.fiedlerova@skola-opava.cz
tel.: +420 553 780 370

Vedoucí školní jídelny:

Bc. Petra Benýšková

tel.: +420 727 830 239