HARMONOGRAM PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ ZA II. POLOLETÍ 2019/2020 – II. STUPEŇ

Budou se moci účastnit všichni žáci bez omezení počtu či nutnosti dodržovat homogennost skupin. U těch žáků, kteří nedocházejí na konzultace, je nutné předložit čestné prohlášení!!  (K dispozici ke stažení na webu školy či vytištěné ve škole.) Rouška – v budově ano.  Do školy nebudou moci osoby s příznaky virového onemocnění.  … Pokračování textu HARMONOGRAM PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ ZA II. POLOLETÍ 2019/2020 – II. STUPEŇ