OTEVŘENÍ ŠKOLY PRO ŽÁKY 9. ROČNÍKU OD 11. 5. 2020 PRO ÚČELY PŘÍPRAVY NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY

Čestné prohlášení O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku žáka do školy do 7. 5. 2020třídním učitelům. Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy. Žáka nelze zařadit do … Pokračování textu OTEVŘENÍ ŠKOLY PRO ŽÁKY 9. ROČNÍKU OD 11. 5. 2020 PRO ÚČELY PŘÍPRAVY NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY