Mladý technik – kroužek na ZŠ Šrámkova

Projekt Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v Moravskoslezském kraji II (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613)

„Škola realizuje pro své žáky kroužek Mladý technik v rámci projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v Moravskoslezském kraji II (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613). Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

MLADÝ TECHNIK ve školním roce 2022/2023

Podpora polytechnického vzdělávání s důrazem na moderní trendy a technologie.

V rámci projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613“ byl od října 2021 do června 2023 otevřen na naší škole kroužek “Mladý technik”.

Žáci rozšířili své nadání v oblastech přírodních věd a polytechniky se zaměřením na využití digitální techniky a moderních přístrojů. Kroužek byl především zaměřen na rozvoj manuální zručnosti (pomocí stavebnice Merkur), rozvíjení zvídavosti v oblastech techniky, robotiky i elektrotechniky.

V kroužku žáci pracovali s programovatelnými roboty InO-Bot pomocí Scratch programovacího jazyka i iOS aplikacemi – žáci programují a ovládají roboty bezdrátově na tabletech – každý žák měl přidělen jeden tablet a jednoho robota (zaměření na individuální rozvoj žáka). Pomocí programovatelných robotických pomůcek BeeBot se žáci učí programovat krokováním, rozvinou logické myšlení, plánování a prostorovou představivost.
Své návrhy a strategie žáci sdíleli pomocí promítací techniky (přenosný projektor). Žáci v kroužku také využívali 3D technologii – 3D modelování pomocí počítače a 3D tisk.

Ve skupině se setkávali žáci a žákyně 1. i 2. stupně ZŠ – zejména však žáci 4. a 5. ročníku se zájmem o technické obory. Cílem kroužku bylo přiblížit žákům moderní techniku, osvojit si technické a praktické dovednosti a umožnit tím jejich osobnostní rozvoj.

Lektorem kroužku byl Mgr. Jiří Hromada (jiri.hromada@skola-opava.cz)


Ve školním roce 2021/2022 bylo realizováno celkem 25 setkání, ve roce 2022/2023 bylo realizováno celkem 30 setkání. Níže ne stránce je možno prohlédnout aktivity jednotlivých setkání.

https://www.masopavsko.cz/rozvoj-regionu/vzdelavani/okap/


Harmonogram setkání v 1. pololetí 2021/2022

Harmonogram setkání v 2. pololetí 2021/2022