ORGANIZACE ROTAČNÍ VÝUKY II. STUPNĚ OD 10. 5. 2021

Vážení rodiče a milí žáci II. stupně,

od pondělí 10. 5. 2021 se opět v tzv. rotacích začneme vracet do školy.

I. Jak to bude probíhat?

a) Když jsou žáci na prezenční výuce: ROZVRHY HODIN PREZENČNÍ VÝUKY – 1.-6. VYUČ. HODINY PLATNÉ VE ŠKOLEONLINE + ODPOLEDNÍ VÝUKA DLE PŘILOŽENÉHO ROZVRHU


b) Když jsou žáci na distanční výuce: ROZVRHY DISTANČNÍCH VIDEOHODIN VIZ PŘÍLOHY JEDNOTLIVÝCH TŘÍD (ZAKROUŽKOVÁNY VIDEOHODINY) + NEPOVINNÉ SKUPINOVÉ KONZULTACE DLE PŘILOŽENÉHO ROZVRHU


II. ORGANIZACE ODPOLEDNÍ VÝUKY

PROVOZ ŠKOLNÍHO KLUBU BUDE ZAJIŠTĚN Z PERSONÁLNÍCH DŮVODŮ POUZE PŘED ODPOLEDNÍM VYUČOVÁNÍM DLE NÁSLEDUJÍCÍHO ROZVRHU A V JEDNOTLIVÝCH KMENOVÝCH TŘÍDÁCH.

Z důvodu zajištění homogenity skupin budou mít jednotlivé třídy II. stupně odpolední vyučování upraveno:

Absence na této odpolední výuce bude z organizačních důvodů zapisována ve ŠkoleOnline do těch volitelných předmětů, kam jsou jednotliví žáci přihlášeni.

Případné změny v rozvrhu budou včas oznámeny.

ODPOLEDNÍ VÝUKA + ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO KLUBU

6.B, 7.B, 8.B, 9.B

TÝDEN 10. 5. – 14. 5. 2021

TÝDEN 24. 5. – 28. 5. 2021

   
PO8.B
14:00-15:30 NJ, RJ, ŠJ
Wagnerová, Pokludová, Matoušková
6.B – celá třída
14:00-15:30
Tech. a robotika Hromada
bude procvičováno učivo hlavních předmětů
ÚT 9.B – celá třída
14:00-14:45
Cvičení z M Kulišan
ST 9.B
14:00-14:45
NJ, RJ, ŠJ
Hlaváčková, Pokludová, Matoušková
ČT8.B – celá třída
14:00-15:30 SA Plachký
bude procvičováno učivo hlavních předmětů
7.B – celá třída 14:00-15:30
VAŘ Nálepa
bude procvičováno učivo hlavních předmětů

ODPOLEDNÍ VÝUKA + ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO KLUBU

6.A, 7.A, 8.A, 9.A

TÝDEN 17. 5. – 21. 5. 2021

TÝDEN 31. 5. – 4. 6. 2021

   
PO8.A
14:00-15:30 NJ, RJ, ŠJ
Wagnerová, Pokludová, Matoušková
6.A – celá třída
14:00-15:30
Přír. praktikum Chrásková
bude procvičováno učivo hlavních předmětů
ÚT 9.A – celá třída
14:00-14:45
Cvičení z M Königová
ST 9.A
14:00-14:45
NJ, RJ, ŠJ
Hlaváčková, Pokludová, Matoušková
ČT8.A – celá třída
14:00-15:30 ZAV Mathiasová
bude procvičováno učivo hlavních předmětů
7.A – celá třída 14:00-15:30
VAŘ Nálepa
bude procvičováno učivo hlavních předmětů

III. Budou nadále skupinové konzultace?

!!! SKUPINOVÉ KONZULTACE JSOU NEPOVINNÉ A PLATÍ POUZE V TÝDNECH, KDY JSOU ŽÁCI NA DISTANČNÍ VÝUCE !!!

PONDĚLÍ6.B
test
13:00-14:30
matematika
6.B učebna
Plachký  
6.B
14:35-15:20
ČJ
6.B učebna
Krajčová  
ÚTERÝ8.B – skupina 1
test
12:30 – 14:00
matematika
učebna 8.B
Plachký  

8.B – skupina 2
test
12:30 – 14:00
český jazyk
učebna 8.A
Mathiasová  
8.B – skupina 1
14:00 – 15:00
český jazyk
učebna 8.B
Mathiasová  

8.B – skupina 2
14:00 – 15:00
matematika
učebna 8.A
Plachký
STŘEDA8.A
test
12:30 – 14:00
český jazyk
učebna 8.A
Hlaváčková
8.A
14:00 – 15:00
matematika
učebna 8.A
Kulišan 
ČTVRTEK7.A
test
8:30-9:45
ČJ
7.A učebna
Zapletalová

7.A
9:45-10:45
matematika
7.A učebna
Nálepa  
 
PÁTEK7.B
test
den a čas bude upřesněn
matematika učebna 8.A
Nálepa  
 

IV. INFORMACE K TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ II. STUPNĚ

Všichni prezenčně přítomni žáci II. stupně budou testováni antigenním testem vždy v pondělí a ve čtvrtek (pokud se žák pro absenci nezúčastní testování v těchto určených dnech, bude testován 1. den přítomnosti a dále dle rozpisu testování, při pozdním příchodu bude testován bezprostředně poté). Testování bude probíhat ve třídách pod dohledem vyučujících.

V případě negativního výsledku: Žák pokračuje ve výuce.

V případě pozitivního výsledku: Žák obdrží potvrzení o pozitivním výsledku a je umístěn v izolační místnosti. Třídní učitel vás bude telefonicky kontaktovat o neprodleném vyzvednutí žáka ze školy. Zákonný zástupce může předem napsat žákovi lísteček se souhlasem samostatného odchodu po případném pozitivním testování (platný po celou dobu opatření). Následně rodič musí telefonicky kontaktovat dětského lékaře.

ŽÁDÁME VŠECHNY ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE O AKTUALIZACI TELEFONNÍCH KONTAKTŮ.

Kdo se nemusí testovat?

  • žáci při individuálních konzultacích
  • žáci, kteří přinesou náležité potvrzení, že od jejich prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem neuplynulo více než 90 dnů (potvrzení je nutno prokazatelně doložit: lékařská zpráva, zpráva z laboratoře)

Upozornění: V případě, že zákonný zástupce odmítne testování svého dítěte ve škole, není povinností školy poskytovat distanční výuku. Bude vyhodnoceno jako omluvená absence.


V. Opět budou platit zvýšená hygienická opatření a pravidla:

RESPIRÁTORY DANÉ KVALITY ČI ZDRAVOTNICKÉ ROUŠKY VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH I PO CELOU DOBU VÝUKY: 2 na den + sáček na odložení roušky

PLATÍ ZÁKAZ ZPĚVU: hodiny hudební výchovy budou věnovány k upevňování učiva hlavních předmětů. Zákaz zpěvu platí též v hodinách AJ, ČJ…

TĚLESNÁ VÝCHOVA: může probíhat venku

BUDE ZVÝŠENĚ ZAJIŠTĚNO VĚTRÁNÍ: doporučujeme vhodné, teplé vrstvy oblečení do třídy

V PŘÍPADĚ PŘÍZNIVÉHO POČASÍ BUDOU ZAŘAZENY VENKOVNÍ AKTIVITY

NÁVRAT V CELÝCH TŘÍDNÍCH KOLEKTIVECH, TŘÍDY SE NEBUDOU MÍSIT

ŠKOLNÍ JÍDELNA BUDE V PROVOZU: Žáci při prezenční výuce budou mít obědy zajištěny a musí si je přihlásit sami. Žáci na distanční výuce si obědy mohou vyzvedávat v krabičkách také po vlastním předchozím přihlášení.


Zvonění – vyučovací hodiny

vyučovací hodinazvonění od – do
0. hodina07:10 – 07:55
1. hodina08:00 – 08:45
2. hodina08:55 – 09:40
3. hodina10:00 – 10:45
4. hodina11:00 – 11:45
5. hodina11:55 – 12:40
6. hodina12:50 – 13:35
7. hodina13:45 – 14:30
8. hodina14:40 – 15:25
9. hodina15:35 – 16:20
10. hodina16:30 – 17:15