Skupinové konzultace pro žáky II. stupně

1) Od příštího týdne, resp. od středy 14. 4., budou moci probíhat dobrovolné skupinové konzultace pro žáky 9. ročníku, kteří se chystají na přijímací zkoušky, a to v homogenních, neměnných skupinách maximálně po 6 žácích. – 1x týdně M, 1x týdně ČJ

ROZVRH KONZULTACÍ BUDE STANOVEN, PROBÍHAT BUDOU AŽ PO ONLINE VÝUCE.

2) Od příštího týdne, resp. od středy 14. 4., budou moci probíhat dobrovolné skupinové konzultace pro žáky 6.-8. ročníku, a to rovněž maximálně po 6 žácích. Tyto skupinové konzultace jsou určeny pro žáky ohrožené školním neúspěchem.

TESTOVÁNÍ PŘED SKUPINOVÝMI KONZULTACEMI:

Všichni žáci se musejí otestovat, a to před první skupinovou konzultací v daném týdnu a také následně před skupinovou konzultací, která by probíhala o dva a více dní později.

Př. č. 1: Skupina z 9.A má konzultaci v pondělí a v úterý – testují se jen v pondělí. POZOR: Pokud se ale úterní konzultace účastní ještě jiný žák, bude testován.

Př. č. 2: Skupina z 9.A má skupinové konzultace v pondělí a čtvrtek – testuje se i v pondělí i ve čtvrtek. 

Testovat se nemusí žáci, kteří přinesou náležité potvrzení, že od jejich prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem neuplynulo více než 90 dnů (potvrzení je nutno prokazatelně doložit: lékařská zpráva, zpráva z laboratoře)

Při individuálních konzultacích se žák rovněž netestuje.