ROTAČNÍ VÝUKA I. STUPNĚ – OD 12. 4. 2021

Vážení rodiče a milí žáci (+ děti přípravky),

od pondělí 12. 4. 2021 se v tzv. rotacích začneme vracet do školy.

I. Jak to bude probíhat?

ROZVRHY HODIN – PLATNÉ VE ŠKOLEONLINE

Všichni prezenčně přítomni budou testováni antigenním testem vždy v pondělí a ve čtvrtek (pokud se žák pro absenci nezúčastní testování v těchto určených dnech, bude testován 1. den přítomnosti a dále dle rozpisu testování, při pozdním příchodu bude testován bezprostředně poté). Žáci navštěvující ranní družinu se budou testovat již po příchodu do ranní družiny.

PŘÍTOMNOST ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE U TESTOVÁNÍ DÍTĚTE PT A ŽÁKA 1.-3. ROČNÍKU JE MOŽNÁ (VSTUP ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DO BUDOVY JE POVOLEN POUZE S RESPIRÁTOREM DANÉ KVALITY).

Další informace pro žáky a rodiče: https://testovani.edu.cz/mohlo-by-se-hodit

V případě negativního výsledku: Dítě/žák pokračuje ve výuce.

V případě pozitivního výsledku: Dítě/žák obdrží potvrzení o pozitivním výsledku a je umístěn v izolační místnosti. Třídní učitel vás bude telefonicky kontaktovat o neprodleném vyzvednutí dítěte/žáka ze školy. Zákonný zástupce může předem napsat dítěti/žákovi lísteček se souhlasem samostatného odchodu po případném pozitivním testování (platný po celou dobu opatření). Následně rodič musí telefonicky kontaktovat dětského lékaře.

ŽÁDÁME VŠECHNY ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE O AKTUALIZACI TELEFONNÍCH KONTAKTŮ!!!

II. Kdo se nemusí testovat?

  • děti/žáci při individuálních konzultacích
  • děti/žáci, kteří přinesou náležité potvrzení, že od jejich prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem neuplynulo více než 90 dnů (potvrzení je nutno prokazatelně doložit: lékařská zpráva, zpráva z laboratoře)

Upozornění: V případě, že zákonný zástupce odmítne testování svého dítěte ve škole, není povinností školy poskytovat distanční výuku. Bude vyhodnoceno jako omluvená absence.

III. Opět budou platit zvýšená hygienická opatření a pravidla:

ROUŠKY – ZDRAVOTNICKÉ, JEDNORÁZOVÉ VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH I PO CELOU DOBU VÝUKY: 2 na den + sáček na odložení roušky

PLATÍ ZÁKAZ ZPĚVU A TĚLOCVIKU: hodiny hudební a tělesné výchovy budou věnovány k upevňování učiva hlavních předmětů, případně též tématu zdravovědy a dopravní výchovy. Zákaz zpěvu platí též v hodinách AJ, ČJ…

BUDE ZVÝŠENĚ ZAJIŠTĚNO VĚTRÁNÍ: doporučujeme vhodné, teplé vrstvy oblečení do třídy

V PŘÍPADĚ PŘÍZNIVÉHO POČASÍ BUDOU ZAŘAZENY VENKOVNÍ AKTIVITY

NÁVRAT V CELÝCH TŘÍDNÍCH KOLEKTIVECH, TŘÍDY SE NEBUDOU MÍSIT

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY BUDE ZAJIŠTĚN: třída = samostatné oddělení ŠD, nebude docházet k mísení tříd

– ranní družina: od 6:00 do 7:30 – pouze pro děti přípravné třídy a žáky 1.-4. třídy (pro žáky 5. ročníku není z organizačních důvodů možné zajistit)
– odpolední družina: od 11:45 do 17:00
– vyzvedávání dle rozpisu ve vestibulu na dveřích u zvonků

ŠKOLNÍ JÍDELNA BUDE V PROVOZU: Žáci při prezenční výuce budou mít obědy zajištěny a musí si je přihlásit sami. Žáci na distanční výuce si obědy mohou vyzvedávat v krabičkách také po vlastním předchozím přihlášení.

_____________________________

Dětem zdravotníků, hasičů, policistů, pedagogů a dalších vybraných profesí* bude v těch týdnech, ve kterých by měly být na distanční výuce, umožněno být ve školní družině kmenové školy, kde se pod dohledem vychovatelky budou moci účastnit videohodin a plnit si distanční úkoly. Tato skupina může být tvořena maximálně 30 žáky a bude po celou dobu neměnná.

Tato skupina se rovněž bude muset 2x týdně testovat.

* Tito rodiče musí škole doložit svou práci potvrzením od zaměstnavatele.