Oznámení o konání voleb a svolání oprávněných osob k volbám do školské rady Základní školy Opava, Šrámkova 4, příspěvkové organizace

Vážení rodiče,

v tomto školním roce nás v souladu s volebním řádem schváleným usnesením Rady statutárního města Opavy ze dne 28. 6. 2005 na Základní škole Opava, Šrámkova 4, příspěvkové organizaci čekají volby zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady.

Z důvodu mimořádné situace vyvolané epidemií koronaviru nebylo možné tyto volby řádně zorganizovat v řádném, březnovém termínu. Stávající školské radě bylo funkční období prodlouženo do 30. 6. 2021.

Touto cestou se na Vás obracíme s prosbou o opětovné zaslání návrhů kandidátů z řad rodičů. Můžete navrhnout sami sebe či jiného zákonného zástupce z naší školy.

Jméno a příjmení kandidáta doručte písemně mailem či ŠkolouOnline třídním učitelům nebo do poštovní schránky na budově školy, a to do pátku 14. 5. 2021.

O druhém kole voleb budete písemně informováni.

vedení školy