Roušky ve škole – aktualizace

V souvislosti s opatřeními Ministerstva zdravotnictví platí povinnost všech osob při pohybu v prostorách školy respirátor (zdravotnická obličejová maska). Opatření se týká zaměstnanců, zákonných zástupců, žáků i dalších osob.

Žáci prvního i druhého stupně mají povinnost používat roušku nebo respirátor po celou dobu výuky ve všech vnitřních prostorách školy (ve třídách, při pohybu ve společných prostorách, jako jsou chodby, šatny, WC, školní jídelna (mimo dobu stravování)).

Prosíme rodiče a návštěvníky školy, aby dodržovali pravidla pro používání roušek uvnitř budovy.