Roušky ve škole – aktualizace

V souvislosti s opatřeními Ministerstva zdravotnictví platí od pátku 18. 9. 2020 povinnost všech osob při pohybu v prostorách školy používat roušku nebo respirátor. Opatření se týká zaměstnanců, zákonných zástupců, žáků i dalších osob.

Žáci prvního i druhého stupně mají povinnost používat roušku nebo respirátor po celou dobu výuky ve všech vnitřních prostorách školy (ve třídách, při pohybu ve společných prostorách, jako jsou chodby, šatny, WC, školní jídelna (mimo dobu stravování)).

Prosíme rodiče a návštěvníky školy, aby dodržovali pravidla pro používání roušek uvnitř budovy.