OTEVŘENÍ ŠKOLY PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ OD 25. KVĚTNA 2020

Čestné prohlášení O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku žáka do školy do 18. 5. 2020 třídním učitelům. Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitelka … Pokračování textu OTEVŘENÍ ŠKOLY PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ OD 25. KVĚTNA 2020