Hliněná paráda 2018

Ve čtvrtek 26.4.2018 jsme se s dětmi, navštěvujícími keramický kroužek naší ŠD, zúčastnili již 8. ročníku soutěže „Hliněná paráda“. Soutěž každoročně pořádá ŠD při ZŠ B.Němcové.

Děti soutěžily ve dvou kategoriích: 1.- 2.třída a 3.- 4.třída. Letos děti pracovaly na téma Květinová fantazie. Všichni soutěžící byli velmi kreativní. Věřím, že pro odbornou porotu bylo velmi těžké vybrat z tolika krásných a zajímavých prací jen ty nejzdařilejší. O to více nás těší, že v tak silné konkurenci byla porotou vybrána práce našich děvčat ze 3.B a 4.B.
Všem našim soutěžícím děkujeme za účast a reprezentaci školy.