1. třída 2021/2022

Kdo otevře školní vrátka?


Vážení rodiče a milé děti,

jmenuji se Anna Tenglerová a od září budu Vaší paní učitelkou.

Už teď mohu říci, že se na Vás strašně těším. Společně se krok za krokem vydáme cestou, během níž se z vás stanou čtenáři, naučíte se psát a počítat. 

Budeme se spolu věnovat také hudební a estetické výchově, protože se vždy snažím o to, aby výuka pro nás všechny byla také zábavou, aby se děti do školy těšily a chodily tam rády.

A co nás čeká?

v matematice využívání prvků metody Hejného
V matematice vyučuji hlavně podle učebnic vydavatelství ALTER, využívám i některé prvky metody Hejného

prvopočáteční čtení a psaní metodou SFUMATO – splývavé čtení
Prvopočáteční čtení a psaní vyučuji metodou SFUMATO – splývavé čtení, která je velmi hravá a hlavně efektivní. Děti se naučí číst plynule s výrazem a velmi pěkným přednesem při minimálním zatížení na domácí přípravu. Rovněž psaní, které je spojeno s touto metodou, vede k úhlednému písmu, které se promítá i do pozdějšího rukopisu dětí. Metodou SFUMATO vyučuji již déle a mohu zodpovědně říci, že opravdu vede k velmi pěkným čtenářským, vyjadřovacím i písemným projevům dětí, k porozumění slovům i čtenému textu. Vše probíhá názorně, hravě, zábavně a zajímavě. Pracujeme s písmenkovými tabulkami, stříháme, lepíme, přiřazujeme, vybarvujeme, cvičíme jemnou i hrubou motoriku formou zajímavých her a etud.


Až se naučíme číst, budeme spolu chodit do knihovny, která je přímo u nás ve škole
.   

hra na drumbeny – trénování rytmu           
Do výuky často zařazuji pohybové a relaxační chvilky, denně zpíváme, čímž je zajištěna duševní pohoda dětí. Od počátku hrajeme na drumbeny (bubny), kde trénujeme rytmus – tak důležitý právě pro čtení a psaní.

Ve spolupráci se ZUŠ Krnov se věnuji výuce – individuální zpěv.

V případě zájmu o další informace či virtuální setkání ve třídě, mne kontaktujte na mailové adrese anna.tenglerova@skola-opava.cz.

Věřím, že se už do školy také těšíte a že zde budete chodit rádi.

Mgr. Anna Tenglerová

DOKUMENTY KE STAŽENÍ: (Žádost o přijetí, Žádost o odklad, Žádost o zařazení do PT)


Plakát – Školní družina