1. třída 2021/2022

I. Kdy a jak bude zápis probíhat?

Příjem žádostí je možný v průběhu měsíce dubna, žádosti budou evidovány v týdnu 19. 4. do 23. 4. 2021.

II. Jak podat žádost o přijetí ke školní docházce, žádost o odklad či žádost o zařazení do přípravné třídy?

Tiskopisy žádostí jsou k vytištění na webových stránkách školy www.skola-opava.cz či k vyzvednutí u vedení školy.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ: (Žádost o přijetí, Žádost o odklad, Žádost o zařazení do PT)

Vyplněné a podepsané žádosti můžete doručit do školy:

– do poštovní schránky na budově školy

– naskenované na mail sramkova@skola-opava.cz

– emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

– datovou schránkou 3m9fdv8

– osobním podáním ve škole

– poštou

III. Kdo se má dostavit k zápisu?

1) K zápisu jdou děti narozené v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.

2) Děti, kterým byl odklad povolen v loňském roce, se musí znovu zúčastnit zápisu.

3) Rodič, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky.

– vyplněnou žádost o odklad PŠD dodá zpět do školy nejpozději do 30. 4. 2021 spolu s doporučením PPP a doporučením odborného lékaře nebo klinického psychologa.

4) Rodič, který žádá zařazení svého dítěte do přípravné třídy.

– vyplněnou žádost o zařazení do přípravné třídy dodá zpět do školy nejpozději do 30. 4. 2021 spolu s doporučením PPP a rozhodnutím o odkladu povinné školní docházky.

IV. Co když je dítěti 6 let až po 1. 9. 2021?

Dítě může absolvovat zápis v řádném termínu zápisu pro školní rok 2021/2022 a zároveň:

– děti, které dosáhnou věku 6 let do 31. 12. 2021, musí mít doporučení z PPP

– děti, které dosáhnou věku 6 let po 31. 12. 2021, musí mít doporučení z PPP a doporučení odborného lékaře

V. Kritéria přijetí k základnímu vzdělávání:

  • spádovost Opava
  • děti s odkladem povinné školní docházky
  • děti, jejichž sourozenec je ke dni zápisu žákem naší školy


DOKUMENTY KE STAŽENÍ: (Žádost o přijetí, Žádost o odklad, Žádost o zařazení do PT)


Plakát – Školní družina