Výchovná poradkyně

Mgr. Karin Solná

email: karin.solna@skola-opava.cz
tel.: +420 553 780 378