Školní družina

PROVOZ ŠKOLNÍCH DRUŽIN V DOBĚ HLAVNÍCH PRÁZDNIN

Podle § 8 odst. 2 vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, může ředitel školy
po projednání se zřizovatelem přerušit činnost školní družiny v době hlavních prázdnin.

Dle pokynu MŠMT k Organizaci školního roku 2017/2018 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích budou trvat hlavní prázdniny ve školním roce 2017/2018 od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018. Období školního vyučování
ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.

Podle dohody ředitelů opavských ZŠ budou školní družiny při opavských základních školách v době hlavních prázdnin otevřeny dle níže uvedeného rozpisu, kde se k docházce mohou přihlásit žáci ostatních opavských školních družin k zájmové a tematické rekreační činnosti.

02.07.2018 – 13.07.2018 ŠD při ZŠ Opava, Vrchní 19
16.07.2018 – 27.07.2018 ŠD při ZŠ Opava, Englišova 82
30.07.2018 – 10.08.2018 ŠD při ZŠ Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6
13.08.2018 – 24.08.2018 ŠD při ZŠ Opava, Ed. Beneše 2
27.8. 2018 – 31.8.2018 ŠD při ZŠ Opava, Šrámkova 4

V případě zájmu o zařazení do provozu ŠD kontaktujte vychovatele/ku  v odděleních ŠD při ZŠ Opava, Šrámkova 4 do 18.5.2018.

PROVOZ ŠKOLNÍCH DRUŽIN