Organizace školního roku

Organizace školního roku 2017/2018

Zahájení  – pondělí  4. září 2017

Ukončení prvního pololetí – středa 31. ledna 2018

Ukončení druhého pololetí –  pátek  29. června 2018

Prázdniny:

 • Podzimní prázdniny – čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017

 • Vánoční prázdniny –   začínají v sobotu  23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018, vyučování začne ve  středu 3. ledna 2018.

 • Pololetní prázdniny –  pátek 2. února  2018

 • Jarní prázdniny –  5. března až 11. března 2018

 • Velikonoční prázdniny  – čtvrtek 29. března pátek 30. března 2018.

 • Hlavní prázdniny  – od 2. července  2018 do 31. srpna  2018

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí   3. září 2018.

Další termíny:

Přijímací řízení na střední školy:

 • Termín odevzdání přihlášky do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou – 15. 11. 2017

 • Talentové zkoušky do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou – od 2.1 do 15. 1. 2018

 • Talentová zkouška v konzervatoři –  od 15. do 31. 1. 2018

 • Odevzdání přihlášky ke studiu na střední škole –  1 . 3.  2018

 • Konání přijímacích zkoušek na střední školy –  od 12. do 30. 4. 2018