počet návštěv

pocitadlo
poslední
aktualizace


03.02.2018
 
 
 
 

 

 

 

 

Škola podporující zdraví

Vitamínový den

V prosinci proběhl v rámci projektu „Ovoce do škol“ již tradiční Vitamínový den pro žáky prvního stupně. Žáci ochutnávali čerstvé šťávy a koktejly. Seznamovali se s chutí různých druhů ovoce a zeleniny, plnili úkoly, odpovídali na kvízové otázky. Připravili si svůj zdravý ovocno-zeleninový špíz dle vlastní chuti. Všem se tato akce velmi líbila.

 

Mléko a my

Dne 18.11. 2016 v rámci školního projektu Global school si některé třídy zvolily téma MLÉKO A MY.
Žáci 8. A třídy navštívili nedaleký kravín, kde se dozvěděli spoustu zajímavostí ohledně péče o dobytek a prvotním zpracování mléka.
Žáci 7. B se zabývali nabídkou mléčných výrobků, jejich významem ve výživě a vytvořili na toto téma plakát.
Aktivita probíhala tak, že žáci dostali úkol do skupinek – udělat průzkum, jaké mléčné výrobky jsou na trhu. Následovala beseda, kdy zdůvodňovali, proč zařazovat do jídelničku mléčné výrobky, poté tvořili poster, kam nalepili obaly různých ml.výrobků a citáty, které zazněly v besedě.
Žáci 6. A se zabývali historií mléka a vytvořili prezentaci.

V soutěži jsme byli oceněni a vyhráli jsme lednici, mléko a drobné pozornosti pro všechny zúčastněné.


Vitamínový den

V rámci projektu OVOCE DO ŠKOL proběhl na naší škole dne 5. prosince 2015 VITAMÍNOVÝ DEN. Žáci prvního stupně mohli vidět přípravu ovocných a zeleninových šťáv na profesionálním odšťavňovači, ochutnávali nejen šťávy, ale i banánový koktejl či jablečný mošt. Sami si připravili ovocno-zeleninový špíz. Dostali cenné rady ohledně vitamínů a minerálů a také si zasoutěžili.

Den byl vydařený a dětem se líbil.

Zdravá svačina

Projekt ZDRAVÁ SVAČINA je informační kampaň na podporu změny stravovacích návyků školáků směrem ke zdravé stravě (zejména konzumace českého ovoce a zeleniny) probíhající pod záštitou ministerstva zemědělství.

Košík plný rozumu

V rámci projektu ZDRAVÁ 5 NA ŠKOLÁCH, se žáci 4.-7.ročníku naší školy, zapojili do soutěžního klání s názvem  KOŠÍK PLNÝ ROZUMU. Hra Košík plný rozumu vychází z Komenského teorie „škola hrou“. Zábavnou a lákavou formou ukazuje dětem, jak se zdravě stravovat a co je to zdravý životní styl. Právě zdravý životní styl dětí je prostřednictvím programu Zdravá Pětka klíčovým tématem podpory Nadačního fondu Albert.  Každý ročník sestavil družstva po 4-5 žácích. Při hře se žáci dobře bavili a jistě se i poučili. Vítězové na prvních 3 místech z každé třídy postupují do okresního kola.

„ZDRAVÁ PĚTKA“

Od 9. do 14. května jsme se každý den setkávali s příjemnými lektorkami „Zdravé pětky“.
Se „Zdravou pětkou“ jsme probrali složení stravy – co jíst více a čeho je třeba se vyvarovat.

Odpovídali jsme na spoustu otázek a plnili úkoly, ochutnávali a hádali chuť různého ovoce a zeleniny, namíchali jsme si sladkou vodu s tolika cukrem, jako má coca - cola a moc dobré to bez příchuti tedy nebylo.

Ze zdravých potravin jsme si připravili chutnou i hezkou svačinku. Po celé dvě hodiny jsme sbírali body - vítězné
družstvo vyhrálo krabici hroznového vína, v jiné třídě třeba ananas apod. Lekce byla zábavná i poučná, získali jsme spoustu vědomostí, nápadů i dobrých rad, jak žít a jíst zdravěji. Děkujeme tedy ALBERTU, a hlavně Renatě Zlámalové – studentce oboru Ochrana veřejného zdraví, Janě Kubálkové – studentce oboru Speciální pedagogika a Tereze Bělíkové – biofarmářce, za příjemně strávený čas.

Za všechny zúčastněné žáci 3. třídy

Veselé zoubky

V pátek 29.4.2011 proběhla na naší škole akce VESELÉ ZOUBKY. Nejprve děti shlédly video se Spejblem a Hurvínkem, pak měly za úkol vyplnit pracovní list a teprve po kontrole správných odpovědí všichni obdrželi dárečky od firmy dm.

Moc děkujeme, bylo to nejen zábavné, poučné, ale také velmi příjemné.

Již od roku 2000 je naše škola zařazena do sítě Zdravých škol. Škola je bezbariérová třípodlažní s řadou rozlehlých chodeb, které jsou vkusně vyzdobeny výtvarnými pracemi a malbami dětí.V areálu se nachází řada odborných učeben, dílny i kuchyňka pro praktickou výuku, 2 tělocvičny, velké hřiště a atrium, vybavené dřevěnými průlezkami, pergolami, stoly a lavičkami. V budově školy je školní jídelna, která zajišťuje stravování žáků, kde mají výběr ze dvou jídel každý den.Důraz je kladen na pitný režim, žáci mají k dispozici automaty na pitnou vodu.

Škola podporující zdraví uvádí organizaci činností ve škole do souladu s požadavky životosprávy žáků a učitelů, zvláště s ohledem na rytmicitu biologických funkcí – režimu dne, výživu a pohybovou aktivitu.Jsme zapojeni do významných doprovodných programů: Zdravé zuby, Ovoce do škol, Ekohraní, účastníme se projekcí v rámci projektu Jeden svět a další.

Škola a její aktivity jsou zaměřeny zejména nazvyšování imunity dětí, jejich fyzickou kondici, pohybovou zdatnost, vyrovnanost a vnitřní pohodu. Úzce spolupracujeme se střediskem volného času, které navrhuje a pomáháorganizovat různé školní i mimoškolní akce, směřující ke zlepšení klimatu ve škole i jednotlivých třídních kolektivech. Je to například lyžařský výcvik už pro děti od první třídy, celoškolní soutěž zdatnosti jak tělesné, tak vědomostní, vždy pod zajímavým názvem (Na vlnách dobrodružství, Hry bez hranic), projížďky na raftech, skákání na trampolínách a jiné.

V rámci projektu Zdravá škola se již několik let žáci naší školy zapojují do celoplošného preventivního výukového programu pro děti prvního stupně ZDRAVÉ ZUBY. Dozvídají se spoustu zajímavých věcí o svých zubech (jak rostou, proč se kazí, proč a co jíst, aby byly zoubky zdravé, proč je dobré navštěvovat zubního lékaře atd.). Naučí se o své zuby správně pečovat a pravidelná návštěva zubního lékaře pro ně bude součástí života. Každoročně se tomuto programu věnují se svými třídními učiteli, následně pak mohou odeslat soutěžní kartu a získat některou z hodnotných cen (dárkový poukaz na zájezd, věcné ceny). Bližší informace pro žáky i rodiče naleznete na stránkách www.zdravezuby.cz. Kromě toho si zde děti mohou zahrát hru s Orbiťákem nebo otestovat své vědomosti z oblasti zubního zdraví.