počet návštěv

pocitadlo
poslední
aktualizace


21.10.2017
 
 
 
 

 

 

 

 

Naše úspěchy

Žák roku 2016 naší školy

Jana Hopjanová

Třída: 7. A, 13 let
Datum narození: 29. 5. 2003
Škola: ZŠ Opava, Šrámkova 4, přísp. org.

Jana Hopjanová je žákyní Základní školy Šrámkova v Opavě. Spolužáky i učiteli je vnímána jako tichá a skromná dívka, která pořád něco vytváří. O přestávkách a v každé volné chvilce kreslí. V oblasti výtvarné tvorby je všestranně nadaná, je skvělou fotografkou, malířkou, sochařkou, ilustrátorkou a však nejvíce se její talent projevil v grafice. Jana je již od čtvrté třídy autorkou většiny školních plakátů a pozvánek, její ilustrace nyní zdobí i knihu vydanou Moravskoslezským krajem nazvanou „Říkanky o zvířátkách a květinách“. Ráda se účastní soutěží a akcí školy ať již výtvarných, ekologických či přírodovědných. Jana je členkou školního Ekotýmu, zde zastává funkci výtvarnice. Druhou její velkou zálibou je botanika a péče o zahradu. Její znalost rostlin nejen užitkových, ale i okrasných ji přinesla první místo v okresním kole vědomostní soutěže Mladý zahrádkář a 3. místo v národním kole této soutěže v Praze.
Jana je úspěšnou výtvarnicí již od mateřské školy, v současné době zaznamenává úspěchy v celostátních a mezinárodních výtvarných soutěžích.


Mezi největší úspěchy ve výtvarných soutěžích patří:
Cena primátora města Havířova  2014 - nejvyšší ocenění v mezinárodní soutěži dětské grafiky s názvem Krásná jako kvítka

3. místo  v soutěži  Evropa ve škole pořádané Národním institutem dětí a mládeže v Praze

Zlatý diplom udělený za nejlepší práci v soutěži "Slovanské jaro 2015" pořádné v litevském v Vilniusu

První místo a zlatý pohár v mezinárodním projektu Mene Tekel 2016 v Praze -  ocenění převzala z rukou MUDr. Naděždy Kavalírové.

Požární ochrana očima dětí  2014, 2016 – zlatá medaile v okresním, krajském i národním kole soutěže

Medaile Lidické růže – nejvyšší ocenění v prestižní mezinárodní soutěži – Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2016, soutěže se účastnilo přes 18 000 dětí z celého světa, cenu převzala z rukou Ministryně školství Mgr. Kateřiny Valachové.

Zlatá medaile - mezinárodní výtvarná soutěž Pocta Shakespearovi pořádaná
k 400. výročí úmrtí Williama Shakespeara. Hlavními pořadateli soutěže byli:
KLAIPEDA PEDAGOGICAL CENTRE OF EDUCATION AND CULTURE  a KLAIPĖDA "ZALIAKALNIO" HIGH SCHOOL. Vítězné výtvarné práce zaslané do soutěže byly zaslány do Musea W. Shakespeare ve Stratfordu nad Avonou v Briánii.

Diplom za dětskou  tvorbu ze salonu mezinárodní dětské tvorby Nova Zagora 2016 v Bulharsku

Diplom za dětskou tvorbu z výtvarného salonu Vič - Slovinsko

Zlatá medaile – z celostátní soutěže Propojený svět 2016 pořádané Technologickou agenturou ČR a Svazem průmyslu a dopravy ČR

V Opavě máme alespoň trolejbus s jejím obrázkem nazvaný Opasaurus z roku 2014.

Žák roku 2015 naší školy

Kateřina Mališková je žákyní Základní školy Šrámkova v Opavě. Spolužáky i vyučujícími je vnímána jako všestranně nadaná, talentovaná mladá slečna. Ochotně pomáhá svým spolužákům, je proto mezi nimi velmi oblíbená. Ráda se účastní soutěží a akcí školy ať již výtvarných, ekologických, literárních či sportovních. Kateřina je členkou školního klubu gymnastek, se kterým již získala řadu celostátních ocenění, je členkou Ekotýmu a školního parlamentu. Navštěvuje dramatický kroužek při Středisku volného času v Opavě, s nímž pravidelně hraje v Loutkovém divadle v Opavě pro děti. Její recitační dovednost vynikla při moderování slavnostního celoškolního představení pro rodiče v kině Mír s názvem ,,Zlatovláska.“
Ve sportovních a výtvarných soutěžích se však její talent projevil nejvíce.

Sportovní úspěchy:

  • Jako členka ,,Mažoretek Roses Opava“ získala v průběhu školního roku 2014/2015 ve skupinových i sólových formacích celkem 36 medailí, z toho 18 zlatých, 9 stříbrných a        9 bronzových.
  • Mezi nejcennější patří 3. místo, tedy bronzová medaile, z Mistrovství Evropy v mažoretkovém sportu v kategorii ,,Sólo 2 Baton“, které se konalo v červnu 2015 v Kedzierzyn – Koźle v Polské republice a bronzová medaile ve stejné kategorii na Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu.

Výtvarné úspěchy:

1. místo v krajském kole a 3. místo v republikovém kole mezinárodní výtvarné  soutěže ,,Evropa ve škole“ s obrázkem s názvem ,,Italská města, taková byla a taková jsou dnes“ – obrázek je součástí kalendáře na rok 2016, vydaného Národním institutem pro další vzdělávání.

 

  • Cena odborné poroty a1. místo v krajské výtvarné soutěži Barevný podzim (DDM Ostrava)
  • Získání Ceny odborné poroty za 3. místo ve výtvarné soutěži ,,Litter Less“ (sdružení Tereza Praha).
  • 3. místo v celostátní soutěži – Děti malují pro konto bariéry (SVČ Lužánky, Brno)
  • 1. místo v celostátní fotografické soutěži Domácí mazlíčci (ZUŠ Kladno)
  • 1. místo v celostátní soutěži Příroda kolem nás pořádaná Správou Národního parku Podyjí

Slavnostní předávání ocenění - žák roku - proběhlo 23. 2. 2016 v budově Magistrátu města Opavy.

J.ch. 5. 2. 2016


Učitel roku - Mgr. Alena Königová

Nejlepší pedagogové převzali ocenění

Jednadvacet učitelek a pedagogických pracovnic opavských mateřských a základních kol obdrželo u příležitosti nedávného Dne učitelů ocenění za vynikající práci. Stalo se tak v sále Městského domu kultury Petra Bezruče v Opavě.
Letošní Den učitelů připadl na Velikonoční pondělí, oceňovalo se proto při dalším vhodném termínu, a to ve čtvrtek 7. dubna. Na tento den připadá 668. výročí vydání základní listiny Karlovy univerzity. „Oceňování pedagogů má v Opavě dlouholetou tradici a dnešní den je důkazem, že máme spoustu vynikajících učitelů,“ řekla vedoucí odboru školství magistrátu města Opavy Andrea Štenclová. Náměstek primátora Josef Stiborský ve svém projevu ocenil práci učitelů jako velmi náročnou, zodpovědnou a mnohdy bohužel i nebezpečnou. „Profese pedagogů je dlouhodobě nedoceněná. Není to klišé, ale bohužel tristní realita. Materiální ocenění kantorů se sice zlepšilo, ale společenské ocenění této profese stále pokulhává. Doufám, že aspoň v Opavě to až tak neplatí, důkazem čehož je i dnešní akce. Máme zájem, aby se o vynikající práci učitelů vědělo,“ uvedl Josef Stiborský.
K oceněným učitelům krátce promluvil i primátor Opavy Radim Křupala. „Když jsem poslouchal profily dnešních oceněných, uvědomil jsem si, že mnozí z nich by si zasloužily i další významné ceny. Zejména ti, kteří pracují s postiženými dětmi. Všem takovým patří naše velké ocenění a poděkování,“ řekl primátor Radim Křupala.
V rámci doprovodného programu vystoupili členové cimbálovky při ZUŠ a SVČ Opava a sólisté Slezského divadla.
Za naši školu převzala ocenění Mgr. Alena Königová, která je po celou dobu pedagogické práce hodnocena jako výborný pedagog, který dovede žáky nejen zaujmout, ale i naučit tak, že bez obtíží zvládají požadavky středních škol. Své výborné znalosti a bohaté zkušenosti předává žákům v přírodovědných předmětech.
Dlouhodobá nadstandardní práce se projevuje především v uplatňování moderních vyučovacích metod, pravidelně připravuje žáky na soutěže v matematice a chemii. Pořádá školní kola těchto soutěží, připravuje žáky na jejich vyšší kola.
Pedagogické dovednosti využívá nejen v práci třídní učitelky, kdy dovede nadchnout žáky k mimoškolním aktivitám, ale je také velkým pomocníkem, průvodcem a rádcem začínajícím kolegům.


Předávání ocenění Lidice 2016

V úterý 31. 5. 2016 byly v Lidické galerii slavnostně předány medaile 51 nejlepším dětským výtvarníkům z ČR a 2 dětem a pedagožce z Indie.
Ceny předávali medailistům  ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier, náměstek MK ČR Vlastimil Ouroda, náměstkyně MZV Ivana Červenková, tajemník České komise pro UNESCO Karel Komárek, programová koordinátorka Českých center Ljuba Svobodová a předseda poroty výstavy Josef Zedník.  Přítomni byli i velvyslanci a zástupci 21 ambasád v ČR.
O zahájení slavnostního ceremoniálu se postaral dětský sbor Čínské mezinárodní školy v Praze a Karel Vencour, který slavnostní chvíli doprovodil fanfárami.
Expozice 44. ročníku výstavy bude k vidění v 1. patře Lidické galerie do 30. 11. 2016.
Naše Jana Hopjanová a Robert Hopjan si ceny v Lidické galerii převzali osobně.

Gratulujeme!!!!!!!!

J.Ch. 5.6.2016

Úspěch v mezinárodní výtvarné soutěži
Bienále fantazie 2016 - Slovinsko

V letošním školním roce jsme se poprvé zúčastnili mezinárodní přehlídky dětské  výtvarné tvorby s názvem  –  XXII. ročník Bienále fantazie s podtitulem Pohádky, mýty a  legendy . Bienále je pořádáno Turčianskou galerií v Martině na Slovensku, každoročně se jej zúčastní tisíce dětí z celého světa. Tato soutěž je určena především dětem navštěvujícím výtvarný obor při Základních uměleckých školách.


Do soutěže jsme zaslali práce Jany Hopjanové a Kamily Vladařové.
Kamila Vladařová v této silné konkurenci získla krásné Čestné uznání za svou grafiku s názvem Tři oříšky pro popelku.
http://www.turiecgallery.sk

Gratulujeme!!!!!!!!!!!!!!!

J.Ch. 19. 5. 2016

Požární ochrana  očima dětí

Velký úspěch našich žáků ve výtvarné soutěži  Požární ochrana  očima dětí

V letošním ročníku soutěže Požární ochrana očima dětí naši žáci získali:


Okresní a kolo:

Kategorie ZŠ 1
   1. místo Robert  Hopjan 3.A
Kategorie ZŠ 2
   1.místo Jana Hopjanová 6.A
Kategorie ZŠ 3
   2. místo Michele Kleinová 8.A

Krajské kolo:

Kategorie ZŠ 1
   1. místo Robert  Hopjan 3.A
Kategorie ZŠ 2
   1.místo Jana Hopjanová 6.A
Kategorie ZŠ 3
   1. místo Michele Kleinová 8.A


Republikové kolo:

1. místo Jana Hopjanová 6.A

Gratulujeme !!!!!!!!!!!!!

TALENT ROKU 2015
vítězové celostátní soutěže i letos sbírají cenné kovy

Žáci 4. A s dalšími gymnastkami z 1., 2. a 8. třídy ze ZŠ Opava, Šrámkova, po loňském titulu úspěšně cestují a sportují i v letošním školním roce. Společně se svými učiteli a trenéry Danielou Kurečkovou, Terezou Brachtlovou a Vlaďkou Feilhauerovou se rozvíjí ve všech sportovních disciplínách – lyžování, plavání, míčových hrách, atletice a gymnastice.
Poháry za dvě vítězství na republikovém finále soutěže „O nejlepší pohybovou skladbu“ přivezly děti ze ZŠ Šrámkova v Opavě. V kategorii 1. stupně ZŠ vybojovali cennou příčku MALÍŘI – tanečníci a gymnasté předvedli, že řemeslo má zlaté dno a může soutěžící i diváky bavit. Pohybové variace na štaflích se zednickým nářadím ohodnotili rozhodčí zlatem.
Pro 2. stupeň jsme zvolili k pohybové choreografii rovněž řemeslo. ZAHRADNICE se starají o své kytičky tak, aby dobře rostly. A vyrostly také ke zlatým medailím.


V další kategorii se stejné děti představily ve skladbě BASKETBAL, kterou mohli opavští diváci vidět i na basketbalovém utkání BK Opava – NH Ostrava. Kluci mají rádi basketbal, holky gymnastiku a když to dají dohromady, vznikne působivá sportovní choreografie oceněná rovněž zlatým pohárem.

Stejné děti vybojovaly celou sadu medailí na okresní a krajské soutěži ve sportovní gymnastice. Nyní se závodnice připravují na Mistrovství ČR v soutěži teamgym v Ostravě.

A sportujeme dále….

Vítězství v mezinárodním projektu Mene Tekel!!!!!!

Organizátoři mezinárodního projektu Mene Tekel vyhlásili v letošním roce již desátý ročník projektu. Tématem letošního ročníku projektu Mene Tekel byla otázka Kde domov můj…?
Téma reflektuje poslání festivalu Mene Tekel s cílem podnítit mladou generaci k zamyšlení nad otázkami existence každého člověka v širším kontextu historických i soudobých událostí. Vyhlašovatelé zadáním nepřímo odkazují k Všeobecné deklaraci lidských práv a svobod, přijaté v Helsinkách Valným shromážděním OSN v prosinci 1948, a umožňují tak uchopit téma způsobem adekvátní znalostem, prožitkům, názorům a osobnostnímu profilu účastníků.
Naši školu v soutěži reprezentovaly práce Roberta Hopjana, Kateřiny Kremserové, Elišky Stejskalové a Jany Hopjanové.
První místo, zlatý pohár a diplom v tomto projektu  získala Jana Hopjanová s grafikou nazvanou Mé město. Cenu si převzala v ambitu kláštera Pany Marie Sněžné v Praze z rukou MUDr. Naděždy Kavalírové. Záštitu nad soutěží převzala MgA. Eliška Kaplický Fuchsová, předsedkyně výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy Zastupitelstva hl. m. Prahy.

Gratulujeme!!!!!!!!

12. mezinárodní soutěž dětské kresby "Slovanské jaro" (Klaipeda, Litva)

Velký úspěch opavských žákyň v Mezinárodní výtvarné soutěži "Slovanské jaro" Klaipeda, Litva

Výtvarnou soutěž "Slovanské jaro" pořádá ve Vilniusu a Litvě diecéze pravoslavné církve v Klaipedě,  Společnost křesťanské výchovy "Slovo" Klaipeda a litevské Umělecké museum.  Přestože se soutěž koná každoročně již po dvanáct let, ročník 2015  předčil očekávání pořadatelů a soutěže se zúčastnilo přes pět tisíc dětí. Členové poroty museli vybírat z výtvarných prací  dětí z dvaceti čtyř zemí: Běloruska, Bulharska, Bosny a Hercegoviny, Maďarska, Indie, Kazachstánu, Kanady, Kyrgyzstánu, Číny, Lotyšska, Litvy, Makedonie, Malty, Moldavska, Polska, Ruska, Rumunska, Srbska, Thajska, Ukrajiny, Česká republiky, Švédska a Estonska.
Letošní ročník výtvarné soutěže byl věnován památce svatých Cyrila a Metoděje. Hlavní myšlenkou bylo  připojit novou generaci k duchovním hodnotám svých obyvatel, zvykům a tradicím, podporovat zájem dětí o historii země, naučit mladé umělce ocenit kulturní dědictví a vidět krásu jeho rodné země. 

V soutěži bylo oceněno deset nejlepších prací zlatým diplomem – Nejvyšší ocenění v soutěži – toto ocenění se podařilo za svou grafickou práci získat Janě Hopjanové ( 11 let) ze Základní školy Šrámkova v Opavě. Její práce má název Dětství Cyrila a Metoděje. Čestné uznání v soutěži získala také žákyně ZŠ Šrámkova Barbora Macháčková (14 let) s prací sv. Vojtěch, obě žákyně pracovaly pod odborným vedením Mgr. Jany Chráskové.

Naše práce v kalendáři MEZINÁRODNÍ DĚTSKÉ VÝTVARNÉ VÝSTAVY LIDICE na rok 2016

Každoročně organizátoři lidické soutěže připravují kalendář s vyobrazením 52 nejkvalitnějších obrázků ze zmíněné soutěže. V letošním roce se soutěže zasvěcené tématu SVĚTLO, zúčastnilo 21 380 dětí ze 71 zemí světa a k nejlepším patří i obrázek naší Niny Kuzníkové z 8.A, jejíž obrázek nalezneme v kalendáři.


Gratulujeme !!!!!!

1. místo v soutěži O nejkrásnější vánoční ozdobu !!!!!!!!!!!

Naše žákyně 6.A a 8.A obhájily naše loňské vítězství a i letos pro opavský vánoční strom vytvořily ty nejkrásnější vánoční ozdoby. Letošním tématem byl motiv srdce.

 

j.ch. 10.12.2015

Úspěch v soutěži Eurotopia Opava

"Co lidi sbližuje?" bylo tématem Pěvecké a výtvarné soutěže pro děti a mládež z Moravskoslezského kraje, kterou uspořádala opavská společnost EUROTOPIA. Akce se konala 2. prosince 2015 v Obecním domě v Opavě. Naši žáci se zúčastnili výtvarné části soutěže a získali jsme tato ocenění:

Eliška Stejskalová  z  6.A  2. místo
a Viktorie Pavlíčková z 9.A 3. místo.

Autor práce: Eliška Stejskalová
Věk: 11 let
Název práce: Naděje a víra

Co lidi sbližuje? Samozřejmě láska, štěstí, společné aktivity, ale také naděje a víra. Víra a naděje v lepší budoucnost, v sama sebe, v druhé. Víra sbližuje po celém světě mnoho lidí a nám všem dává naději a přináší klid a  rovnováhu do života.

Autor práce: Viktorie Pavlíčková
Věk: 15 let
Název práce: Co lidi sbližuje? No přece, hudba

Znám to z vlastní zkušenosti, třeba na koncertě,  je to úžasný pocit, protože lidé v tu chvíli neřeší, jestli je vám pět let nebo padesát , jakou vyznáváte víru, v tu chvíli záleží jen na tom, jakou hudbu máte rádi a jaké skupiny posloucháte. Lidé, kteří se znají jen chvíli, se najednou chovají jako přátelé znající se celý život, je to úžasný pocit a každému bych doporučovala to aspoň jednou zažít. Prostě hudba, lidi sbližuje.

Gratulujeme!!!!!!!!!!!!!

j.ch.10.12.2015

3. místo v soutěži Veselý Mikuláš

V letošním roce jsme se zapojili do soutěže pořádané opavskou zemědělkou s názvem Veselý Mikuláš. Soutěž byla uspořádána k příležitosti již tradiční akce Advent na zemědělce.
Žáci 6.A třídy vytvořili zlatého Mikuláše, který se díky hlasování účastníků akce umístil na třetím místě.


Gratulujeme !!!!!!!!!!!!!!

j.ch. 10.12.2015

Úspěch v soutěži Děti malují pro konto bariéry

Středisko volného času Lužánky, Brno se v letošním roce ujalo organizace soutěží pro společnost Konto bariéry. První letošní výtvarnou soutěží byla soutěž Ahoj z prázdnin, v níž se nám podařilo získat krásné 3. místo v kategorii starších žáků – naše Kateřina Mališková z 8.A a čestné uznání v kategorii s největším počtem účastníků v kategorii 11- 12 let pro Janu Hopjanovou z 6.A.
Ceny do soutěže věnovala společnost Stabilo.


Gratulujeme !!!!!!!!!!!!!!!

j.ch.10.12.2015

13. Ročník mezinárodní internetové soutěže intersteno 2015

I v letošním roce se naši žáci zúčastnili této prestižní mezinárodní soutěže. Někteří žáci si letos vybrali nejenom desetiminutový opis s penalizací 50 úhozů za chybu v českém jazyce, ale také opis v angličtině, němčině, polštině, chorvatštině, nizozemštině, slovenštině, portugalštině, francouzštině, italštině, maďarštině a španělštině. Školu celkem reprezentovalo 6 žáků v kategorii 13 – 16 let. Tato kategorie byla zastoupena 425 písaři z celého světa.
Umístění našich žáků: Nikol Durčáková – 14. místo, Sandra Hrušková – 19 místo, Tereza Plesníková – 22. místo, Lucie Fojtíková – 26. místo, Andrea Marková – 30. místo, Štěpán Kuzník - 37. místo, Dominik Šimeček – 135. místo a Jakub Dvořák obsadil 186. místo.
Účastí a skvělým umístěním v této soutěži získali naši žáci prestižní mezinárodní certifikát světové organizace Intersteno, kterým mohou doložit dokonalé ovládání klávesnice.

Mgr. Karin Solná

Opavští písaři opět úspěšní na mistrovství světa

V Budapešti se uskutečnilo Mistrovství světa ve zpracování textů a informací, kterého se zúčastnilo  celkem 36 zemí ze čtyř světadílů. Opavská výprava, do které byli nominováni  - Štěpán Kuzník z 8. A, Klára Odehnalová a Tereza Tomanová, obě bývalé žákyně naší školy, byla velmi úspěšná.  Klárka Odehnalová si  ze šampionátu  odvezla celkem 3 zlaté a dvě stříbrné medaile, Tereza Tomanová si přivezla 4., 6., 8., 13. místo v jednotlivých disciplínách. Náš Štěpán Kuzník  obhájil  21. místo v královské disciplíně, tj. 30minutový opise s penalizací 100 úhozů za chybu. Celkem se šampionátu zúčastnilo 530 závodníků. Příprava před šampionátem vyvrcholila týdenním soustředěním.

1. 9. 2015 Mgr. Karin Solná

Meziškolní celorepubliková soutěž v psaní ZAV

Do meziškolní soutěže se každoročně zapojují všechny školy z celé ČR, které pracují s programem ZAV. Již několik let patříme k těm nejúspěšnějším v ČR. Třikrát za sebou jsme obhájili prvenství, letos jsme získali krásné 3. místo. Meziškolní soutěž v psaní na klávesnici počítače má celou řadu disciplín. Žáci pravidelně soutěží celý školní rok v Minutovkách, Dvouminutovkách, Desetiminutovkách, Rozhledech, Houbaři. Body se připočítávají také za výsledky v soutěžích, ve kterých byli úspěšní.
Do soutěže bylo zařazeno více než 200 škol z celé ČR.
Družstvo reprezentovalo ve složení: Štěpán Kuzník – 8. A, Tereza Plesníková – 9. T a Nikol Durčáková z 9. T.

1. 9. 2015  Mgr. Karin Solná

Opava moje město 2 x 1.místo!!!!!!!!!!!!!

V prvním ročníku této soutěže vyhlášené magistrátem města Opavy, zvítězila ve výtvarné části práce naší Jany Hopjanové z 5. A a v literární části zvítězila práce naší Elišky Mihačové z 9. T. Slavnostní předávání ocenění proběhlo v úterý 16. 6. 2015 v zasedací místnosti rady města v Opavě.

http://polar.cz/porady/opavsky-expres/opavsky-expres-10-06-2015-16-42


Gratulujeme !!!!!!!!!!!!

J.Ch. 20.6.2015

Úspěch v projektu Děti malují pro Konto Bariéry

Výtvarná soutěž – Bílý čáp je zahrnuta do projektu Děti malují pro Konto Bariéry s tím, že vybrané dětské kresby jsou pravidelně každý rok zařazované do stolních kalendářů, které pod stejným názvem propagují Konto Bariéry a jejich prodejem jsou získávány finanční prostředky na nákup školních pomůcek pro děti s handicapem
Posláním celostátní soutěže Bílý čáp je vést děti k tomu, aby se pokusily namalovat čápa tak, jak ho znají ze svého okolí, jak ho vidí nebo si ho představují v prostředí, ve kterém žije na různých místech světa, s ostatními živočichy, na území různých národů, jak se s ním setkaly případně ve světě pohádek, v knihách, v animovaných filmech, na internetu, ve večerníčcích nebo tak, jak se o něm dozvěděly z vyprávění lidí nebo ze školní výuky.
V letošním roce se do soutěže zapojilo více než 6000 dětí z 500 škol.

Naši žáci byli v soutěži velmi úspěšní:

Pepa Paruza ze 7.A  obsadil 2.místo,
Kamila Vladařová ze 7.A 3.místo
Jakub Dvořák ze 6.A získal za svoji práci čestné uznání.


 

15.5.2015 J.Ch.

Výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí

Naše práce opět uspěly v soutěži Požární ochrana očima dětí.Vyhlašovatelem soutěže je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS).

V okresním kole soutěže se naši žáci umístili takto:

Kategorie ZŠ 1 – 1.místo Robert Hopjan 2.A
Kategorie ZŠ 2 -  1.místo Jana Hopjanová 5.A
Kategorie ZŠ 3. – 1.místo Kateřina Adamczyková 7.A
Kategorie ZŠ 4. – 2.místo Jakub Jagustýn 8.A

V krajském kole uspěli:

2.místo Robert Hopjan
3.místo Jakub Jagustýn.

Vítězům gratulujeme!!!!!!!!!!!!!!

J.Ch.20.5.2015

Tři čestná uznání v soutěži Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2015

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice (MDVV Lidice) byla založena v roce 1967 k uctění památky dětských obětí z české obce Lidice, zavražděných německými nacisty, a všech dalších dětí, které zahynuly ve válečných konfliktech.
Tato původně národní výstava se stala v roce 1973 výstavou mezinárodní a během své historie se stala dobře známou nejen mezi dětmi a učiteli u nás, ale doslova v celém světě.
Letošního ročníku, který byl na doporučení České komise pro UNESCO a na počest vyhlášení roku 2015 Mezinárodním rokem světla zasvěcen tématu SVĚTLO, se zúčastnilo 21 380 dětí ze 71 zemí světa. Naše škola zaslala do soutěže čtyři práce a tři z nich získali

Čestné uznání:

Barbora Macháčková – Světlo v Chrámu sv. Víta
Kateřina Adamczyková – Světlo sv. Ludmily
Nina Kuzníková – světlo v Katedrále Notre- Dame

 

15.5.2015 J.Ch.

3.místo v soutěži Příroda kolem nás

Z více než tisíce obrázků a výtvarných děl vybírali letos porotci nejlepší práce v soutěži Příroda kolem nás - pořádané Správou Národního parku Podyjí. Zapojily se do ní děti z různých míst Česka. V letošním roce se soutěže zúčastnilo celkem 121 škol a školských zařízení s 1176 pracemi.
Naši školu reprezentovala úspěšně Jana Hopjanová z 5. A, získla v soutěži pěkné 3.místo.
Vítězné obrázky můžete vidět v budově Návštěvnického střediska Správy NP Podyjí v Čížově, výstava bude otevřena u příležitosti oslav Dne země 22. dubna 2015.

j.ch. 25.3.2015

Úspěch v soutěži Frankofonie 2015

Náměstek ministra zahraničních  věcí Petr Drulák předal 20. března 2015 v Černínském paláci ceny žákům a studentům, kteří uspěli ve výtvarné a vědomostní soutěži ke Dnům Frankofonie. Ocenění spolu s ním předala lucemburská velvyslankyně Michele Pranchere-Tomassini a francouzský velvyslanec Jean-Pierre Asvazadourian.
Naši školu úspěšně reprezentovala Karolína Pindurová z 9.T, za svůj obrázek obdržela diplom a krásnou věcnou cenu.
Letošnímu ročníku Dnů Frankofonie poskytl svou záštitu ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek. Žáci základních škol a studenti středních škol měli za úkol vytvořit výtvarnou práci (kresbu, malbu, fotografii, DVD nebo PowerPoint) za využití aspoň tří „z deseti slov Frankofonie pro rok 2015“, které pravidelně každým rokem vyhlašuje centrála OIF (Organization Internationale de la Francophonie) v Paříži. Byla to slova: amalgame, bravo, cibler, grigri, inuit, kermesse, kitsch, sérendipité, wiki, zénitude. Soutěže se zúčastnilo 259 žáků ze 24 základních škol a 258 studentů ze 30 středních škol.
Akce se kromě žáků, jejich rodičů a učitelů zúčastnili i zástupci dalších frankofonních ambasád, Francouzského institutu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstva kultury ČR.

J.Ch. 20.3.2015

3. cena v mezinárodním projektu Mene Tekel (Praha)  ... >>>

Již po třetí se žáci ZŠ Šrámkova v Opavě zapojili do projektu Mene Tekel. Projekt Mene Tekel je mezinárodním projektem proti totalitě pořádaným pražskou společností Umění bez bariér. Každým rokem je součástí projektu výtvarná soutěž. Letošním tématem soutěže bylo téma Rodina v době nesvobody. Téma reflektuje poslání festivalu Mene Tekel s cílem podnítit mladou generaci k zamyšlení nad otázkami existence každého člověka v širším kontextu historických i soudobých událostí. Žáci ZŠ Šrámkova již v tomto projektu získali několik ocenění. Letos se podařilo získat naší žákyni 5. ročníku Janě Hopjanové krásné 3. místo, grafikou s názvem Válečné hrůzy bych nechtěla nikdy zažít. Slavnostní předávání ocenění a vernisáž výstavy soutěžních prací se konala v ambitu kláštera Pany Marie Sněžné v Praze. Ceny předala  MgA. Eliška Kaplický Fuchsová, předsedkyně Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP, spolu s paní MUDr. Naděždou Kavalírovou předsedkyní Konfederace politických vězňů ČR. Vítězný obrázek je vyobrazen i v katalogu festivalu Mene Tekel.

Fotografie Jana Hopjanová a hlavní organizátorka projektu Daniela Řeřichová

J.Ch. 1.3.2015

Úspěchy gymnastek a gymnastů naší školy

Za poslední 3 víkendy přivezli sportovci 6 pohárů a mnoho medailí z gymnastických soutěží TEAMGYM. V letošním roce jsme sestavili 2 družstva – chlapce a dívky. Děti soutěžily ve skocích namalé trampolíně, kde předváděly salta skrčmo, schylmo, prohnutě a přemety přes koně, dále na akrobacii s přemety stranou, vpřed, vzad a v nové pohybové skladbě.

  • závod – Olomouc – malá oblast (Malý teamgym - chlapci 1. místo, Teamgym junior - děvčata 3. místo)
  • závod  - Třebíč – Republikové finále AŠSK (Malý teamgym - chlapci 3. místo, Teamgym junior -děvčata 3. místo)
  • závod – Olomouc – oblast východ (Malý teamgym - chlapci 2. místo, Teamgym junior - děvčata 1. místo)

Děvčata pokračují v soutěži 25. ledna v Praze, kde vybojovala postup 1. místem.
Závodníci Malý teamgym (akrobacie + trampolína):

  • Viktor Sůra, Jan Glabazňa, Michael Kreisel, Filip Endrych, Mário Laci, Lukáš Scholz, Vojtěch Tomšík

Závodnice Teamgym junior (pohybová skladba, akrobacie, trampolína)
- Zuzka Kasprowiczová, Melánie Meierová, Simona Sajašová, Jasmín Adamčíková, Kristýna Medková, Aneta Beitelová, Taťána Hamplová, Tereza Nováková, Karolína Horváthová, Nikol Velebilová, Natálie Netopilová

Daniela Kurečková