počet návštěv

pocitadlo
poslední
aktualizace


12.01.2018
 
 
 
 

 

 

 

 

4. C třídní učitel - Mgr. Sylva Mrůzková


Hurá do školy aneb prázdniny skončily

Jsme čtvrťáci. V září nás přivítala nová třída, která se nám moc líbí. Všichni se těšíme, že opět společně prožijeme deset měsíců nejen učení, ale i vypravování, soutěžení, hraní a legrace. Držte nám palce, ať se nám naše sny a předsevzetí splní.

Vánoční besídka

Třetí adventní týden jsme zakončili vánoční besídkou. Jako každý rok jsme si připomněli obyčeje, které dodržovali naši předci. Některé z nich jsou v některých rodinách dodržovány i v současnosti – pouštění lodiček, krájení jablíčka, rozlousknutí vlašských ořechů, lití olova. Vyprávěli jsme si o vánočním vyzdobení stolu, o pečení cukroví s ochutnávkou, o štědrovečerním jídle, o těšení se na Ježíška. V druhé polovině vánoční besídky jsme si zahráli tombolu a rozdali si dárky. Přejeme všem krásné vánoční svátky a v roce 2018 jen vše dobré.

Cesta kolem světa

V prosinci naše škola připravila pro rodiče vánoční jarmark s názvem Cesta kolem světa. Všechny třídy se zapojily do programu, který měl premiéru 19.12.2017 v kině Mír. Naše třída si vybrala kontinent Ameriku. Společně s kamarády z osmé třídy jsme si připravili vystoupení s názvem Objevení Ameriky. Naše vystoupení se nazývalo Původní obyvatelstvo Ameriky. Nacvičili jsme indiánský tanec na píseň Apache song- Tatanka s doprovodem na bubny. Vystoupení se nám moc líbilo, povedlo se nám a udělali jsme rodičům velkou radost.
DOMESTOS – 4. aktivita

Posledním úkolem z projektu „Domestos pro školy“ bylo vyrobení pokrývky hlavy Lovců baktérií. Všem se povedly. Z audio nahrávky jsme si poslechli poslední poučný příběh. Všechny aktivity se nám moc líbily. Tři důležité kroky po použití toalety si budeme neustále připomínat – spláchnout, umýt, osušit. Budeme dodržovat i ostatní zásady, které jsme se naučili z předcházejících ročníků „Domestos pro školy.“Mikulášská nadílka

I v letošním školním roce jsme se těšili na Mikuláše. A dočkali jsme se. Přišel mezi nás, zazpíval si s námi a s čertíky a andělem nás obdaroval i malými dobrůtkami. Vyprávěli jsme si pověsti o Mikulášovi. Na interaktivní tabuli jsme si přečetli, jak slaví Mikuláše v anglicky mluvících zemích a porovnali jsme je s obyčeji, které dodržujeme u nás. Sofinka Pendzichová nám zazpívala koledu Rolničky, rolničky v anglické verzi Jingle Bells. Všem se nám její vystoupení moc líbilo. Děkujeme.

DOMESTOS -  3. aktivita

Ve třetí aktivitě jsme si v pracovním vyučování vytvořili maskoty Lovců baktérií. Pracovali jsme s recyklovatelnými surovinami a práce nás moc bavila. Udělali jsme různé druhy maskotů baktérií, ze kterých jsme pak instalovali výstavku i pro spolužáky z vedlejších tříd. Naše hlídky upozorňovaly ostatní kamarády, aby dodržovali tři důležité kroky při použití WC – spláchnout, umýt a osušit ruce. Maskota třídy vyhrála práce Sylvy Šanové. Sylvě gratulujeme.

Global school

I letos proběhl na naší škole projektový den Global school. V tomto školním roce jsme se zaměřili na laskavost a pomoc potřebným. Vybrali jsme si „Pomoc kamarádům v Africe“, kde jsme v pracovním vyučování vyrobili pro děti v Keni záložky do knihy a pro pobavení poučná pexesa. Dále se ještě někteří z nás zapojili do „Pomoci psímu útulku“, kde jsme vybrali pamlsky pro čtyřnohé kamarády. Nakreslili jsme výkresy našich mazlíčků a ve slohu jsme si zahráli na spisovatele. Příběhy o pejscích, výkresy i dobroty jsme předali do opavského psího útulku.

DOMESTOS – 2. aktivita

V listopadové aktivitě jsme splnili druhý úkol. Poslechli jsme si příběh, zazpívali písničku a zopakovali tři hlavní hygienické návyky po použití toalety – spláchnout, umýt ruce a osušit. Někteří z nás složili i další sloku motivační písničky.HALLOWEEN

V hodině anglického jazyka jsem si připomněli anglosaský svátek Halloween. Děti se oblékají do strašidelných kostýmů a chodí od domu k domu s tradičním pořekadlem Trick or treat (Koledu, nebo vám něco provedu)a „koledují“ o sladkosti. Svátek se slaví většinou v anglicky mluvících zemích, převážně v USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku, Austrálii, Novém Zélandu aj. Název vznikl zkrácením anglického „All Hallows' Eve“, tedy „Předvečer Všech svatých“. Děkujeme Kubíkovi Valíkovi za sladké dárečky, které nám s maminkou připravil.Sbírka potravin pro potřebné

Naše třída se zapojila do říjnové akce Sbírka potravin pro potřebné pořádané Magistrátem města Opavy. Děkujeme všem, kteří se zapojili a přispěli na pomoc lidem, kteří potřebují pomoc ostatních.Kreslím, kreslíš, kreslíme

V měsíci říjnu se naše spolužačka Sofia Pendzichová zúčastnila výtvarné soutěže Kreslím, kreslíš, kreslíme, kterou pořádala Střední škola průmyslová a umělecká v Opavě. Ve své kategorii a velké konkurenci obsadila krásné 2. místo.

 


Gratulujeme!

Výtvarná soutěž „Vesmírné město“

V měsíci září jsme se zapojili do výtvarné soutěže “Vesmírné město“. Ze školního kola budou vybrány nejlepší práce, které nás budou reprezentovat až za oceánem.DOMESTOS – 1. AKTIVITA

V první říjnové aktivitě si děti vyrobily Průkaz Lovce bakterií. Formou audio příběhu  se seznámily s Lovci bakterií, kteří každý den bojují za čisté toalety. Děti jim s lovem pomáhají dodržováním hygieny. Zopakovali jsme si čtyři hlavní zásady správného mytí rukou po použití toalety. Své úspěchy si děti zaznamenávají do zhotovených průkazů.