počet návštěv

pocitadlo
poslední
aktualizace


03.02.2018
 
 
 
 

 

 

 

 

Třída pro 21. století


Třída pro 21. století

Od počátku příštího školního roku opět otevíráme v 6. ročníku Třídu pro 21. století. Výuka zahrnuje práci každého žáka s osobním notebookem, digitálními učebnicemi, praktické aplikace probíraného učiva, seminární práce na vybraná témata, domácí úkoly nejen z učebnic, ale tvorba úloh žáky na dané téma (např. z vlastního okolí) apod.
Výrazné rozšíření výuky angličtiny připraví žáky ke složení externí zkoušky z anglického jazyka, v níž mohou žáci získat mezinárodně platný certifikát na standardní nebo vyšší úrovni Evropského jazykového rámce. Bude se jednat o zkoušku PET (Preliminary English Test) nebo o jinou zkoušku na odpovídající nebo vyšší jazykové úrovni. V jazyce českém bude věnována velká pozornost vlastní četbě a zvýšená pozornost a hodinová dotace bude věnována také výchovám (hudební, tělesná, výtvarná, dramatická). Učební plán bude vyvážený v poměru přírodní vědy – společenské vědy.
Tento typ studia je určen pro zvláště nadané a studijně orientované žáky se zájmem o intenzivní vzdělávání, kteří v letošním školním roce úspěšně ukončí  5. ročník ZŠ a u nichž je předpoklad dalšího studia na střední a vysoké nebo vyšší odborné škole.
Pomoc školy nadaným sociálně znevýhodněným žákům bude posuzována individuálně.

  • tato třída je určena dětem z rodin, kde vzdělání stojí na předním místě žebříčku hodnot
  • učitelé – pouze ti, u kterých je předpoklad, že budou nové technologie vhodným způsobem integrovat do výuky
  • škola je vybavena novými technologiemi a softwarem tak, aby žáci měli přístup k vysokorychlostnímu internetu, digitální technice a dalším informačním a vzdělávacím zdrojům
  • učitelé jsou vybaveni mobilní technikou s přístupem k internetu a jsou jim zpřístupněny digitalizované zdroje a sítě i mimo vyučování
  • žákům jsou do osobních notebooků instalovány elektronické učebnice a programy, které komunikují se školním výukovým prostředím
  • žákům je poskytováno všeobecné vzdělání, v učebním plánu je kladen velký důraz na vyváženost humanitních i přírodovědných předmětů, na druhou stranu vytváříme prostor, aby se žáci orientovali na předměty jejich zájmu – rozsah volitelných a nepovinných předmětů ve vyšších ročnících
  • výukové aktivity jsou voleny tak, aby žáky vtáhly do činností a prostředí, které důvěrně znají tak, aby řešili problémové úlohy ze života
  • ve spolupráci s PPP - kariérní poradenství již od 6. ročníku
  • v této třídě je výrazně rozšířena výuka angličtiny, aby žáci byli připraveni mezi 7. – 9. ročníkem ke složení externí zkoušky z AJ, v níž budou moci získat mezinárodně platný certifikát (pokud bude někdo ovládat JA na vyšší úrovni, budou moci v případě zájmu skládat vyšší zkoušku odpovídající vyšší úrovni Evropského jazykového rámce)
  • v JČ budeme věnovat velkou pozornost vlastní četbě žáků
  • Zvýšenou pozornost a hodinovou dotaci výchovám (TV, HV, VV, DrV)
  • škola záměrně prosazuje samostatnost žáků a přesouvá na ně postupem věku pocit zodpovědnosti
  • posláním této třídy je systematicky připravit žáky na přijímací zkoušky na střední školy

Přijímací řízení proběhne 10. května (8:30 - 12:00 hod.)
(kapacita třídy max 24 žáků)

Žáci se účastní skupinového testu studijních předpokladů, přijímacích testů z jazyka českého, matematiky a všeobecného přehledu.

Přihláška

Přihlášku se všemi náležitostmi ke stažení zde

popř. u zástupce ŘŠ (pracovní doba: po-pá 7:45-15:00)


Termín zaslání přihlášek:

doručení poštou, elektronicky nebo osobně nejpozději do 8. května do 12:00 hodin