počet návštěv

pocitadlo
poslední
aktualizace


03.02.2018
 
 
 
 

 

 

 

 

Sfumato


(Splývavé čtení – Čtení pro všechny děti)

Ověřená a vyzkoušená metodika využívá nejnovějších poznatků o učení čtení a lidském hlase, umožňuje zároveň brát v úvahu individuální vzdělávací každého žáka a není závislá na konkrétní učebnici.
Metodika Sfumato je inovativní a velmi účinná metoda prvopočátečního čtení, reaguje na problémy ve výuce prvopočátečního čtení a psaní: dvojité čtení, vynechávání písmen, přidávání písmen nebo hlásek, zaměňování písmen, problémy se čtením souhlásek vedle sebe, nerozlišování krátké a dlouhé samohlásky, zadrhávání, plynulost čtení, neovládání intonace ve větě, hlasitý projev při čtení, vracení se zrakem k již přečtenému (čtení bez porozumění).
Při výuce propojuje důsledné vedení žáků a zážitkové pedagogiky v praktické výuce a vytváření mezipředmětových vztahů ve výuce.

Metoda Sfumato klade důraz na:

    • správné tvoření hlásek - zpočátku se hlásky vyslovují velmi hlasitě, s prodlouženou délkou, dbá se na správnou intonaci
    • důkladné zapamatování tvarů písmen
    • plynulé spojování hlásek při přechodu na čtení slabik a celých slov
    • čtení se správnou intonací
    • čtení s porozuměním