počet návštěv

pocitadlo
poslední
aktualizace


09.02.2018
 
 
 
 

 

 

 

 

Výtvarné soutěže

Světová soutěž dětské tvorby s environmentální tématikou – Japonsko 2018

Žáci ZŠ Šrámkova v Opavě se letošního ročníku zúčastnili a dvě práce získaly v této soutěži ocenění.
Jana Hopjanová získala stříbrnou medaili za grafiku s názvem Zeleninový koš a její bratr Robert Hopjan uspěl s prací Zelí, za které získal bronzovou medaili.

Soutěž se každoročně koná v japonském Tokiu od roku 1993. Hlavním cílem soutěže je podpořit environmentální témata v dětské tvorbě, podpořit povědomí o významu přírody a zemědělství, podpořit přátelství a dobrou vůli mezi dětmi po celém světě. Výkres je zde chápán jako poselství dětí celého světa, který překračuje jazykovou bariéru a představí kulturu a zvyky své země. Letošního jubilejního 25. ročníku soutěže se zúčastnilo 19 173 dětí z 83 zemí světa. Práce pak byly hodnoceny ve dvoukolovém výběru. Práce zde nejsou rozděleny do žádných kategorií. Porotu každoročně tvoří:
Generální ředitel Národního muzea moderního umění (Tokio), profesor Tokijské národní univerzity výtvarných umění a hudby, profesor univerzity Posvátného srdce a předseda Japonská federace učitelů výtvarné výchovy.

Záštitu nad soutěží převzali:

Mezinárodní agentura Raiffeisen Union 
Ministerstvo zahraničních věcí Japonska 
Ministerstvo školství, kultury, sportu, vědy a techniky Japonska 
NHK (Japan Broadcasting Corporation) 
Japonská federace učitelů výtvarné výchovy 
Japonská agentura pro mezinárodní spolupráci (JICA)

Kontury českého eura 

Informační středisko Europe Direct Bruntál vyhlásilo dne 1. 9. 2017 výtvarnou soutěž Kontury českého eura. Úkolem bylo nakreslit, či jinak výtvarně zpracovat, jak by mohla vypadat zadní strana české euromince. Soutěž byla určena především dětem, ale i široké veřejnosti a celkem se do ní zapojilo 182 osob (děti mateřských, žáci základních a studenti středních škol). Cílem soutěže bylo zlepšit informovanost o Evropské měnové unii a zavedení eura v ČR. Hlavní cenu v soutěži získala naše Jana Hopjanová za svou sérii tří sádrových návrhů euromincí, na kterých ztvárnila naše osobnosti Karla IV, sv. Václava a symboly České republiky.
Více informací o soutěži ZDE.

Gratulujeme!!!!!!!!!!!!

J.Ch. 18. 12. 2017

Svět očima dětí 2017 - 14. ročník soutěže Ministerstva vnitra 

Cílem preventivně-vzdělávací soutěže je prevence sociálně patologických jevů prostřednictvím tvůrčí činnosti dětí. Záštitu nad soutěží převzal ministr vnitra Milan Chovanec. Letošní témata  soutěže byla následující  – Jeden den v životě hasiče, Nebezpečí na sociálních sítích či Pomáhat a chránit. Naši školu reprezentovaly práce žáků devátého, osmého a pátého ročníku. Ve velké konkurenci této celostátní výtvarné soutěže uspěly práce Jany Hopjanové 2. místo a Roberta Hopjana 3. místo.

Gratulujeme !!!!!!!!!!!!!!!!!!

J. Ch. 15. 1. 2018

Celostátní výtvarná soutěž Dobrodružství z prázdnin

Střední uměleckoprůmyslová škola v Turnově, vyhlásila v září celostátní výtvarnou soutěž pro žáky 7., 8. a 9. ročníků ZŠ. Tématem soutěže bylo dobrodružství z prázdnin, žáci jej mohli zpracovat libovolnou výtvarnou technikou. Naši školu reprezentovaly práce žáků 9. A a 8. A. Hlavní cenu v soutěži získala naše Jana Hopjanová.

 

 

 

 

Gratulujeme!!!!!!!!!!!

25. 11. 2017 J. Ch.

130. let Jsefa Lady

Svazek obcí Ladův kraj a obec Hrusice vyhlásili  7. ročník výtvarné soutěže pro děti ke 130. výročí narození Josefa Lady na motivy jeho literární tvorby pro děti. Do soutěže se zapojily děti z 6. A, které na motivy ladových pohádek a bajek vytvořily nádherné grafiky.

 

 


J. Ch. 25.11.2017

Mladí designéři 2017

Škoda Auto Mladá Boleslav vyhlásila třetí ročník soutěže o nejlepší designérský nápad na podobu nového auta. Do soutěže se zapojily třídy prvního stupně – 5. A a 4. B.

 

25. 11. 2017 J.Ch.

Komiksová soutěž Bohouš a Dáša mění svět

Pražská společnost Člověk v tísni, o.p.s., uspořádala pro žáky základních škol celostátní  komiksovou soutěž. Letošním tématem soutěže, bylo téma: „SOUTĚŽ NEBO SPOLUPRÁCE?“  Žáci se pokusili ztvárnit, jak mohou lidé spolupracovat ve škole, v komunitě nebo při řešení problémů a výzev současného světa. V komiksech se zamýšlí nad tím, co je třeba, abychom mohli spolupracovat. Dokážeme měnit svět sami nebo společně s ostatními? Kdy je vhodné jít si sám za svým cílem a kdy se vyplatí dojít k řešení společně? Kdo všechno může přispět k řešení problémů současného světa v místě, kde žijeme? Tyto otázky a podtémata se objevily i v pracích našich žáků. Neúspěšnějším příspěvkem byla práce Jany Hopjanové z 8. A. V soutěži do které se zapojilo více než 60 škol 526 pracemi, obsadila její práce nádherné 3. místo. Výstava prací a slavnostní vernisáž  proběhla v Galerii ve věži na Novoměstské radnici v Praze dne 15.11.2017. Ceny vítězům předal člen odborné poroty soutěže, český malíř a komiksový kreslíř, Karel Jerie.
Výstava zde potrvá až do konce listopadu.


 

 


Gratulujeme!!!!!!!!!!!!!!

J. Ch. 25. 11. 2017

Úspěch našich prací ve Finsku

Together- Společně  název celosvětové výtvarné soutěže pořádané finským Centrem pro děti a mládež a výtvarným centrem Villa Arttu in Hyvinkää.
Letošního šestnáctého ročníku se zúčastnilo přes 7000 mladých výtvarníků ze 66 zemí světa. Naši školu reprezentovalo 8 grafických prací a kreseb. Práce Patricie Chráskové z 8. A a Roberta Hopjana z 5. A byly oceněny diplomem za výtvarnou tvorbu.

Gratulujeme!!!!!!!!!!

J.Ch. 21. 11. 2017

Kreslím, kreslíš, kreslíme

Je tu podzim a s ním i každoroční setkání mladých výtvarníků ve Střední škole strojní a umělecké v Opavě. 27.9. sem přišlo deset výtvarně nadaných žáků z každé opavské základní školy a tvořili.  Co? Tak jak každoročně tématem byla postava či portrét. Starší kreslili podle živých modelů, mladší se snažili zachytit naaranžované loutky a hračky. Porota neměla vůbec lehký úkol, když musela vybrat z toho množství zdařilých prací tři nejlepší ve třech  kategoriích. Z naší školy byla letos nejúspěšnější Sofie Penzichová, která získala 2.místo v kategorii 9-12 let. Její práce a výkresy Emmy Tenglerové a Lindy Kuličkové budou součástí výstavy, kterou můžete  od 17.října zhlédnout v prostorách SŠPU.


A.Zapletalová

Mezinárodní výtvarná soutěž In My Homeland

In my Homeland  je název mezinárodní výtvarné soutěže pořádané již po 13 let běloruskou společností Zelený kříž pro Bělorusko. Soutěž je pořádána pod záštitou běloruského ministerstva školství a ministerstva životního prostředí, ve spolupráci s Mezinárodní uměleckou společností IAPO a  Unií učitelů výtvarné výchovy Běloruska.
Hlavním tématem soutěže je Má vlast. Úkolem soutěže je upozornit na tradice a národní témata jednotlivých zúčastněných zemích.
Soutěže se v letošním roce zúčastnili naši žáci: Kamila Vladařová, Nina Kuzníková, Michaela Aghová a Jana Hopjanová. Žákyně obdržely v soutěži čestná uznání.

Gratulujeme!!!!!!!!!!

J. Ch. 20.9. 2017

Zvíře není věc - celostátní výtvarná soutěž

Ve čtvrtek  21. 9. 2017 byly na vernisáži výtvarné soutěže Zvíře není věc v královedvorské zoo předány ceny XIII. ročníku této dětské  výtvarné soutěže. Celkem se zúčastnilo 51 škol z ČR a porota vybírala z 689 prací. Předání cen proběhlo v Galerii Tengenenge. Soutěž je pořádána Kulturním domem a Zoologickou zahradou ve Dvoře .
Naši žáci Jana Hopjanová získala 1. místo a Robert Hopjan 2. místo ve svých kategoriích.

Gratulujeme !!!!!

J.Ch. 21.9. 2017

Mezinárodní výtvarná soutěž 750 let města Ostravy

Jelikož letos uplynulo 750 let od první písemné zmínky o Ostravě, rozhodli jsme se v naší škole, že se zapojíme do mezinárodní výtvarné soutěže, kterou vyhlásilo Statutární město Ostrava ve spolupráci s SVČ KORUNKA, Ostrava pro žáky ZŠ. V rámci hodin výtvarné výchovy  a Estetiky jsme si s dětmi povídali o dávné minulosti Ostravy, jak se tady žilo a pracovalo, proč se Ostrava nazývala Černým městem, jak se za poslední léta změnila. Nezapomněli jsme ani na Ostravu v budoucnosti. Poté si děti vybraly období, které se rozhodly na svém obrázku o Ostravě znázornit. Nelepší práce jsme zaslali do soutěže.
Michaela Aghová získala v soutěži Čestné uznání a Jana Hopjanová se stala vítězkou soutěže.

Gratulujeme!!!!!!!!!!

J. Ch. 20.9. 2017

Cena primátorky města Havířova putuje do Opavy

Letos se konal  již 27. ročník mezinárodní dětské výtvarné soutěže v oboru kresby a grafiky „Krásná jako kvítka …je ta země…“  Soutěž je pořádána Základní školou a Sdružením TRANOSCIUS na ul. Frýdecké v Havířově-Bludovicích, Magistrátem města Havířova, Městským kulturním střediskem a Městskou knihovnou Havířov. Tématem soutěže byly dopravní prostředky. Děti měly za úkol vyjádřit, jak lidé žijí s dopravními prostředky, přemýšlet o způsobech, jak se lze přepravit na krátké či dlouhé vzdálenosti, jak dopravní prostředky umožňují lidem poznávat nové kraje či  stavět domy. Záštitu nad soutěží převzal automobilový závodník Tomáš Tomeček. Porota při hodnocení vybírala z 1496 obrázků ze čtrnácti zemí světa. Zastoupena byla díla mladých výtvarníků z Argentiny, Běloruska, Bulharska , Estonska, Litvy, Lotyšska , Kazachstánu, Maďarska , Polska , Ruska, Slovenska, Slovinska a Thajska.
Ve výstavní síni Viléma Wünsche Kulturního domu Leoše Janáčka v Havířově byly v pátek 8. září slavnostně vyhlášeny výsledky a předány hodnotné ceny. Žákyně 8. ročníku Základní školy na Šrámkově ulici   v Opavě Jana Hopjanová převzala z rukou primátorky města Havířova Jany Feberové – nejvyšší ocenění v soutěži. Její bratr Robert Hopjan pak obhájil krásné první místo v kategorii dětí od 8 do 10 let.