počet návštěv

pocitadlo
poslední
aktualizace


21.11.2017
 
 
 
 

 

 

 

 

Výtvarné soutěže

Úspěch našich prací ve Finsku

Together- Společně  název celosvětové výtvarné soutěže pořádané finským Centrem pro děti a mládež a výtvarným centrem Villa Arttu in Hyvinkää.
Letošního šestnáctého ročníku se zúčastnilo přes 7000 mladých výtvarníků ze 66 zemí světa. Naši školu reprezentovalo 8 grafických prací a kreseb. Práce Patricie Chráskové z 8. A a Roberta Hopjana z 5. A byly oceněny diplomem za výtvarnou tvorbu.

Gratulujeme!!!!!!!!!!

J.Ch. 21. 11. 2017

Kreslím, kreslíš, kreslíme

Je tu podzim a s ním i každoroční setkání mladých výtvarníků ve Střední škole strojní a umělecké v Opavě. 27.9. sem přišlo deset výtvarně nadaných žáků z každé opavské základní školy a tvořili.  Co? Tak jak každoročně tématem byla postava či portrét. Starší kreslili podle živých modelů, mladší se snažili zachytit naaranžované loutky a hračky. Porota neměla vůbec lehký úkol, když musela vybrat z toho množství zdařilých prací tři nejlepší ve třech  kategoriích. Z naší školy byla letos nejúspěšnější Sofie Penzichová, která získala 2.místo v kategorii 9-12 let. Její práce a výkresy Emmy Tenglerové a Lindy Kuličkové budou součástí výstavy, kterou můžete  od 17.října zhlédnout v prostorách SŠPU.


A.Zapletalová

Mezinárodní výtvarná soutěž In My Homeland

In my Homeland  je název mezinárodní výtvarné soutěže pořádané již po 13 let běloruskou společností Zelený kříž pro Bělorusko. Soutěž je pořádána pod záštitou běloruského ministerstva školství a ministerstva životního prostředí, ve spolupráci s Mezinárodní uměleckou společností IAPO a  Unií učitelů výtvarné výchovy Běloruska.
Hlavním tématem soutěže je Má vlast. Úkolem soutěže je upozornit na tradice a národní témata jednotlivých zúčastněných zemích.
Soutěže se v letošním roce zúčastnili naši žáci: Kamila Vladařová, Nina Kuzníková, Michaela Aghová a Jana Hopjanová. Žákyně obdržely v soutěži čestná uznání.

Gratulujeme!!!!!!!!!!

J. Ch. 20.9. 2017

Zvíře není věc - celostátní výtvarná soutěž

Ve čtvrtek  21. 9. 2017 byly na vernisáži výtvarné soutěže Zvíře není věc v královedvorské zoo předány ceny XIII. ročníku této dětské  výtvarné soutěže. Celkem se zúčastnilo 51 škol z ČR a porota vybírala z 689 prací. Předání cen proběhlo v Galerii Tengenenge. Soutěž je pořádána Kulturním domem a Zoologickou zahradou ve Dvoře .
Naši žáci Jana Hopjanová získala 1. místo a Robert Hopjan 2. místo ve svých kategoriích.

Gratulujeme !!!!!

J.Ch. 21.9. 2017

Mezinárodní výtvarná soutěž 750 let města Ostravy

Jelikož letos uplynulo 750 let od první písemné zmínky o Ostravě, rozhodli jsme se v naší škole, že se zapojíme do mezinárodní výtvarné soutěže, kterou vyhlásilo Statutární město Ostrava ve spolupráci s SVČ KORUNKA, Ostrava pro žáky ZŠ. V rámci hodin výtvarné výchovy  a Estetiky jsme si s dětmi povídali o dávné minulosti Ostravy, jak se tady žilo a pracovalo, proč se Ostrava nazývala Černým městem, jak se za poslední léta změnila. Nezapomněli jsme ani na Ostravu v budoucnosti. Poté si děti vybraly období, které se rozhodly na svém obrázku o Ostravě znázornit. Nelepší práce jsme zaslali do soutěže.
Michaela Aghová získala v soutěži Čestné uznání a Jana Hopjanová se stala vítězkou soutěže.

Gratulujeme!!!!!!!!!!

J. Ch. 20.9. 2017

Cena primátorky města Havířova putuje do Opavy

Letos se konal  již 27. ročník mezinárodní dětské výtvarné soutěže v oboru kresby a grafiky „Krásná jako kvítka …je ta země…“  Soutěž je pořádána Základní školou a Sdružením TRANOSCIUS na ul. Frýdecké v Havířově-Bludovicích, Magistrátem města Havířova, Městským kulturním střediskem a Městskou knihovnou Havířov. Tématem soutěže byly dopravní prostředky. Děti měly za úkol vyjádřit, jak lidé žijí s dopravními prostředky, přemýšlet o způsobech, jak se lze přepravit na krátké či dlouhé vzdálenosti, jak dopravní prostředky umožňují lidem poznávat nové kraje či  stavět domy. Záštitu nad soutěží převzal automobilový závodník Tomáš Tomeček. Porota při hodnocení vybírala z 1496 obrázků ze čtrnácti zemí světa. Zastoupena byla díla mladých výtvarníků z Argentiny, Běloruska, Bulharska , Estonska, Litvy, Lotyšska , Kazachstánu, Maďarska , Polska , Ruska, Slovenska, Slovinska a Thajska.
Ve výstavní síni Viléma Wünsche Kulturního domu Leoše Janáčka v Havířově byly v pátek 8. září slavnostně vyhlášeny výsledky a předány hodnotné ceny. Žákyně 8. ročníku Základní školy na Šrámkově ulici   v Opavě Jana Hopjanová převzala z rukou primátorky města Havířova Jany Feberové – nejvyšší ocenění v soutěži. Její bratr Robert Hopjan pak obhájil krásné první místo v kategorii dětí od 8 do 10 let.