počet návštěv

pocitadlo
poslední
aktualizace


03.02.2018
 
 
 
 

 

 

 

 

Světová škola

Uč se, zjišťuj, jednej

Co je Světová škola

Oceněním Světová škola se v současné době pyšní 45 českých základních a středních škol a téměř dvě stovky dalších škol z Evropy. Základní filozofie...>>>


Testování pro program Jeden svět na školách

Naše škola je zapojena do testování pro program Jeden svět na školách.
Jeden svět na školách je jedním ze vzdělávacích programů společnosti Člověk v tísni. Již od roku 2001 přispívá k výchově zodpovědných mladých lidí, kteří seorientují v současném světě, otevřeně a kriticky přistupují k informacím, nejsou lhostejní, chtějí ovlivňovat a také skutečně ovlivňují dění kolem sebe.
Nově vznikající výukové materiály této společnosti testujeme na naší škole, děti je shlédnou a hodnotí spolu s pedagogem, teprve poté jsou představeny široké veřejnosti.
Testované výukové materiály reagují na situaci ve společnosti a aktuální výzvy u nás i ve světě.
Již jsme testovali – Aktivitu – Nora zpívá pro Sýrii a nyní testujeme aktivitu s názvem Jsem tu nový.


J.Ch. 20.9. 2015

Multikulturní projektový den

Problematika hladomoru

Termín: 14. duben 2015

3. ročník projektu Světová škola byl završen projektovým dnem a auditem se zástupci organizace Člověk v tísni.
I nadále se věnujeme problematice uprchlictví a chudoby v Africe. Žáci se dozvídají zajímavosti z rozmanitých částí světa, a tím také navazují na zkušenosti získané z předchozích dvou let.
V tomto školním roce se zabýváme především tematikou hladomoru ve světě.
Hosty letošního ročníku byli zástupci Potravinové banky a zástupci organizace EKIPA, kteří žákům představili svoje organizace. Jejich návštěva vyvolala zájem u žáků, kteří nejen aktivně zahrnovali hosty svými dotazy, ale také se poptávali, jak mohou oni sami se svými rodiči pomoci. Naše škola s těmito organizacemi již spolupracuje a také se snažila jejich prostřednictvím pomoci lidem, kteří se ocitli v nouzi. Dalším hostem byl pan M. Berg s poutavou přednáškou o cestách po Sýrii.
Na závěr si žáci vyzkoušeli prvky sebeobrany pod vedením členů KRAV MAGA a získali závěrečný certifikát.

Mgr. Eva Halfarová, Mgr. Karin Solná

Druhá zásilka- srpen 2014

Žáci si navzájem vyměnili dopisy o své rodině, květinky přání do budoucnosti a dokreslované obrázky. Zjistili jsme, že přání dětí jsou všude na světě stejná nebo podobná.
Projekt pokračuje, vyrobili jsme další učební pomůcky. Také posíláme osobní přání – Good Luck a další dopisy v angličtině.


Eva Halfarová

První výměna dopisů

Maryland Academy And Community Centre, Maryland - class three
Naše škola navázala spolupráci se školou v Keni. Žáci 3. ročníku si dopisují a vyměňují informace o životě u nás a v Africe s žáky z Marylandu.
Proběhla první výměna dopisů, žáci poslali do africké školy prezentaci o naší škole a o České republice. Po měsíci čekání jsme dostali nakreslené  plakáty a dopisy od afrických kamarádů a fotografie, na kterých jsou africké děti s našimi  dopisy a obrázky.
V dalším balíčku pošleme do Afriky učební pomůcky, které žáci 3. ročníku sami vyráběli.

dopisy

Eva Halfarová

Projektový den na naší  škole  Pomoc Africe

V rámci projektu Světová škola se uskutečnil Projektový den. Zahájení proběhlo ve velké tělocvičně představením hostů a slavnostním předáním obrázků, které namalovaly děti ze 4. B pro své vzdálené kamarády ze školy v Keni.

Netradiční výuka probíhala na 1. i 2. stupni. Na 1. st. děti poznávaly zvířata Afriky, skládaly puzzle, výtvarně zpracovávaly mapu Afriky, zpívaly písničky s danou tématikou, vyráběly pomůcky pro partnerskou školu, zhlédly zajímavé filmy o Africe. Druhý stupeň byl poctěn návštěvou vzácných hostů a jejich zajímavým vyprávěním.

Dr. J. Oriško a Mgr. J. Prokeš, zástupci východoevropského vzdělávacího a kulturního centra OPS, svým poutavým vyprávěním přiblížili dění v Zambii, oblast Západní Sahary, snažili se objasnit problémy chudoby a seznámit s konkrétními řešeními. Mgr. A. Benýšková vyprávěla o své práci dobrovolnice, o zážitcích, ale především o školství v Ghaně, v Tanzánii a v Zambii. Povídání střídalo velmi živé a dětmi oblíbené bubnování s Mgr. I. Samiecem.

Naše škola se zabývá multikulturním vzděláváním již několik let a v těchto aktivitách bude nadále pokračovat.

Projekt Světová škola dorazil do cíle

Naše škola se po celý školní rok intenzivně věnovala projektu Světová škola. Projekt Světová škola je mezinárodní projekt, který v ČR probíhá pod záštitou místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga.

Dlouhodobým záměrem projektu je pro nás získání porozumění problematice uprchlictví, předávání nabytých informací dalším třídám, školám a veřejnosti, vytyčení si konkrétní pomoci. Smysl projektu spatřujeme ve vytyčení konkrétní pomoci ve spolupráci s organizací zabývající se uprchlíky. Žáci se účastnili besed a soutěží s GRV tématikou, studovali informace, prováděli praktické aktivity, dotazníky, uspořádali Týden věnovaný problematice uprchlictví. Dne 12.6. jsme se zúčastnili závěrečného workshopu
v Praze, kde jsme prezentovali náš projekt. Za přítomnosti vedoucí projektu paní K. Sobotkové, garanta projektu( je třeba napsat jméno toho ministra) pak naše škola obdržela certifikát Světová škola. Kromě ocenění získali žáci vstupenky do Muzea Karla Zemana a dárkový šek na nákup knih. Po ukončení workshopu byla pro žáky odměnou prohlídka muzea i procházka po památkách Prahy.

Součástí projektu byla i výtvarná soutěž "Na moři, po souši, vzduchem, aneb z místa na místo", kterou organizovala humanitární organizace ADRA. Do soutěže se zapojili žáci 3. B a vedli si znamenitě. Jejich obrázky získaly cenu, jsou vystaveny v Českém centru a po prázdninách poputují na výstavu do Afriky.

 

Mgr. I. Chramostová, Mgr. E. Halfarová, Mgr. A. Zapletalová, Mgr. Karin Solná

Týden věnovaný problematice uprchlictví

Ve dnech 2. - 5. dubna 2013 probíhal na naší škole Týden věnovaný problematice uprchlictví. Tato akce se konala v rámci projektu Světová škola, na kterém naše škola spolupracuje s organizací Člověk v tísni, o.p.s. Cílem je seznámit žáky naší školy na konkrétních případech a výpovědích lidí z různých částí světa, kteří navštěvují v rámci multikulturních projektů naši školu, s životem a problémy uprchlíků, naučit žáky zhodnotit a na příkladech doložit význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádřit své možnosti, jak mohou v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a ohrožení.
Prvním z hostů, kteří přijali naše pozvání, byla paní Z. Skácelová z organizace ICEJ, která spolu se svou kolegyní, paní J. Hlávkovou, přednášela našim žákům o antisemitismu a holocaustu. Beseda byla velmi poutavá, žáci oběma dámám se zaujetím naslouchali. Mluvené slovo bylo doplnáno prezentací s dobovými fotografiemi. Pamětnice pak vyprávěla svůj příběh. Přestávku žáci využili k diskusi, bylo vidět, že je tato problematika zajímá.
Další hosté měli pro žáky i veřejnost připravené přednášky o uprchlících v Africe, Evropě a ČR. Jednalo se o zástupce organizací eeecc.org, Maryia  Arafasha z Burundi a organizace CPIC. O uprchlících a jejich osudech vyprávěli očití svědkové,  poutavé vyprávění bylo doprovázeno autentickými fotografiemi a filmy z těchto oblastí. Součástí besedy byl i úvod k workshopům. Zástupce organizace z Burundi předal žákům poselství, na jehož základě budou tvořit výtvarné práce s vlastními návrhy řešení této problematiky. Práce poté budou putovat do Afriky, kde budou vystaveny v prostorách organizace, která pomáhá dětem z oblastý postižených občanskou válkou v Burundi.
Besed se kromě žá¡ků naší školy zůčastnili i studenti Obchodní akademie, zástupci Magistrátu, pedagogové a rodiče. Byl také vydán sborník prací žáků, týkající se této problematiky, jehož součástí jsou i výsledky dotazníkového šetření na téma UPRCHL͍CI, které probýhlo mezi žáky a rodičii.

Zpětná vazba žáků

Multipolis

V rámci multikulturní výchovy mají možnost naši žáci hrát hru plnou příběhů a rozmanitých situací, která žáky vede k zamyšlení a přimět je v určiých situacích správně se rozhodnout.

 


Na moři, po souši, vzduchem, aneb z místa na místo

Žáci 3.B besedovali s ředitelkou školy o problematice uprchliků. Sami vyhledávali
z dostupných zdrojů články týkající se života lidí, kteří museli opustit své domovy, přemýšleli, jaké je k tomu vedly důvody, zjistili, jak vypadají uprchlické tábory a představovali si, jak asi pokračoval život lidí, o kterých se dočetli. Pod vedením třídní učitelky Mgr. Aleny Zapletalové pak svoje představy přenesli na výkresy. Nejzdařilejší obrázky zaslali do výtvarné soutěže vyhlášené občanským sdružením ADRA. Sami můžete posoudit, jak se jim práce povedly.
Ivana Chramostová, ředitelka školy

Zpráva o začlenění GRV cílů

Začlenění obsahu GRV do školního vzdělávacího programu:

Naše škola se dlouhodobě věnuje ve svých předmětech tématu Multikultura. Tato témata jsou obsažena v ŠVP. Žáci se seznamují pomocí konkrétních případů a výpovědí lidí z různých částí světa, kteří navštěvují v rámci multikulturních projektů naši školu, s jejich životem a problémy. Učí se zhodnotit a na příkladech doložit význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádřit své možnosti, jak můžou v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a v situacích ohrožení...>>>

Kriterium 4

Název akce: Problematika uprchlictví

  1. Jaký je dlouhodobý záměr projektu Světová škola ve Vaší škole, k jehož naplnění přispívá tato akce?
   Dlouhodobým záměrem porozumění problematice uprchlictví, předávání nabytých informací dalším třídám, školám a veřejnosti, vytyčení si konkrétní pomoci.

  2. Jaké jsou cíle akce?
   Čeho chcete dosáhnout v rámci školy?
   Spolupráce s organizací zabývající se uprchlíky, vytyčení konkrétní pomoci.
   další..>>>


Vizitka školy

Jsme úplnou školou pavilonového typu s 1. až 9. postupným ročníkem a nacházíme se v sídlišti městské části Kateřinky – západ. Školu navštěvuje okolo 400 žáků. Žákům a jejich rodičům nabízí služby školní poradenské pracoviště, zastoupené výchovnými poradkyněmi, školní psycholožkou, speciální pedagožkou a metodičkou prevence závislostí a sociálně patologických jevů. V budově školy je 18 kmenových učeben a 12 odborných pracoven, 4 učebny pro činnost školní družiny, místnost pro činnost školního klubu a relaxační místnost. Ve školní budově je také školní jídelna, ...>>>


Nesuď knihu podle obalu - KOMIX

Komixový příběh na téma Uprchlíci mezi námi, zpracovali žáci 7.A ...>>>

Nástěnka