počet návštěv

pocitadlo
poslední
aktualizace


21.10.2017
 
 
 
 

 

 

 

 

Škola pro demokracii

Naše škola se zapjila do projektu Škola pro demokracii.

Co je škola pro demokracii

ŠKOLA PRO DEMOKRACII JE SÍŤ ŠKOL, které si s žáky kladou tyto otázky:

  • Říkají školní dokumenty, že se máme zapojovat do života školy?
  • Můžeme využívat různorodé nástroje komunikace?
  • Funguje u nás třídní a školní samospráva?
  • Podílíme se na tvorbě pravidel pro fungování školy?
  • Jsme jako třída s třídním učitelem dobrý tým?
  • Zapojujeme se do hodnocení svých studijních výsledků?
  • Můžeme vylepšovat prostředí školy a vztahy ve škole?
  • Můžeme nějak spolupracovat s obcí?

ŠKOLA PRO DEMOKRACII JE CELONÁRODNĚ PLATNÝ TITUL:

  • Titul náleží školám, které napomáhají aktivnímu zapojování žáků do života školy a jejího nejbližšího okolí a splňují všechna požadovaná kritéria v osmi oblastech (alespoň v základní úrovni).
  • Titul je udělován s dobou platnosti 2 roky. Poté by měla opět skupina žáků prověřit, že jsou všechna kritéria naplňována. Pokud konzultační centrum v kraji či CEDU zjistí, že škola s titulem již některá kritéria nenaplňuje, bude tento titul škole odebrán.
  • Spoleháme se však na to, že vedení školy čestně ručí za naplnění všech podmínek pro získání titulu a jeho obnovení pro další období.


Celý program hodnocení Škol pro demokracii vychází z doporučení Rady Evropy, zpracovaných v dokumentu „Příručka pro zajištění kvality výchovy k demokratickému občanství ve školách“ („Tool for Quality Assurance of Education for Democratic Citizenship in Schools: UNESCO, Council of Europe, CEPS, 2005).

Adaptované materiály pro ČR vznikly díky tříletému vývvoji a testování v projektu "Žákovské parlamenty SOS", který byl podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Žáci žákovského parlamentu Dolní a Horní komory prověřují, jak jsou kritéria ve všech osmi oblastech naplňována. Na schůzkách pracují s příručkou pro žáky, dělají dotazníky, průzkumy, diskutují…


Naše nástěnka


Škola pro demokracii v Senátu

Dne 24.11.2014 se zástupci Horní a Dolní komory školního parlamentu zúčastnili setkání škol,  zapojených do projektu Škola pro demokracii, které proběhlo v Senátu Parlamentu ČR.
Tento projekt probíhal na naší škole minulý školní rok. Žákovský parlament se zabýval osmi oblastmi - například žákovskou samosprávou, prezentací školy na veřejnosti , které zkoumají jak žáci vnímají odpovědnost za vlastní činy, respektují druhé a pozitivně ovlivňují okolí.
Setkání se zúčastnili také zástupci CEDU a politici Mgr. Helena Langšádlová, poslankyně Parlamentu ČR, Mgr.Jiří Mihola, Ph.D., poslanec Parlamentu ČR, Mgr.Nina Nováková, poslankyně Parlamentu ČR, JUDr.Jiří Pospíšil, poslanec Evropského parlamentu, Ing.Petr Šilar, senátor Parlamentu ČR.
Po slavnostním zahájení proběhla prezentace škol, veletrh žákovských projektů a diskuse s politiky. Naše škola získala 1. místo v soutěži o nejhezčí tablo, představující školní projekt.

Odkazy na uveřejněné zprávy o akci v médiích:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10498629597-zpravy-v-10
(cas 16:30)

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10253066674-zpravy-ve-12/214411012001124

(cas 6:10)

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/214411058061124

(cas 52:00)

http://www.barrandov.tv/video/26453-nase-zpravy-24-11-2014

(cas 17:01)

Eva Halfarová

Spolupráce naší školy s partnerskou školou

Maryland Academy And Community Centre, Maryland- class three
Naše škola navázala spolupráci se školou v Keňi. Žáci 3.ročníků si dopisují a vyměňují informace o životě u nás a v Africe s třeťáky z Marylandu.
Proběhla první výměna dopisů, žáci poslali do africké školy prezentaci o naší škole a o České republice. Po měsíci čekání jsme dostali nakreslené  plakáty a dopisy od afrických kamarádů a fotografie, na kterých jsou africké děti s našimi  dopisy a obrázky.
V dalším balíčku pošleme do Afriky učební pomůcky , které žáci 3.ročníků sami vyráběli.

dopisy

Eva Halfarová

Projektový den na naší škole  – Pomoc Africe

V rámci projektu Světová škola se uskutečnil Projektový den. Zahájení proběhlo ve velké tělocvičně představením hostů a slavnostním předáním obrázků, které namalovaly děti ze 4. B pro své vzdálené kamarády ze školy v Keni.

Netradiční výuka probíhala na 1. i 2. stupni. Na 1. st.  děti poznávaly zvířata Afriky, skládaly puzzle, výtvarně zpracovávaly mapu Afriky,zpívaly písničky s danou tématikou, vyráběly pomůcky pro partnerskou školu, zhlédly zajímavé filmy o Africe. Druhý stupeň byl poctěn návštěvou vzácných hostů a jejich zajímavým vyprávěním.

Dr. J. Oriško a Mgr. J. Prokeš , zástupc i východoevropského vzdělávacího a kulturního centra OPS, svým poutavým vyprávěním přiblížili dění v Zambii, oblast Západní Sahary, snažili se objasnit problémy chudoby a seznámit s konkrétními  řešeními. Mgr. A. Benýšková vyprávěla o své práci dobrovolnice, o zážitcích, ale především o školství v Ghaně, v Tanzánii a v Zambii. Povídání střídalo velmi živé a dětmi oblíbené bubnování s Mgr. I. Samiecem.

Naše škola se zabývá multikulturním vzděláváním již několik let a v těchto aktivitách bude nadále pokračovat