počet návštěv

pocitadlo
poslední
aktualizace


03.02.2018
 
 
 
 

 

 

 

 

Přímá a jasná podpora


Přímá a jasná podpora školské inkluze – otázka školy, rodiny, okolí

Název programu

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo oblasti podpory

3.1

Název oblasti podpory

Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Název projektu

Přímá a jasná podpora školské inkluze - otázka školy, rodiny, okolí

Číslo projektu

CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000239

Hlavní řešitel projektu

PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.

Spoluřešitelé projektu

doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.; Mgr. et Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D..

Doba řešení projektu

2016 – 2019

 

Projekt je zaměřen na předcházení školního neúspěchu.