počet návštěv

pocitadlo
poslední
aktualizace


03.02.2018
 
 
 
 

 

 

 

 

Masáže ve školách

Masáže do škol

Naše škola se zapojila do celosvětového programu „Masáže do škol“, který je určen pro děti od 4 do 12 let. Program MISP (Massage in schools Programme) je rozdělen do dvou hlavních aspektů. První je základní sestava masánžních pohybů, kterou je doporučeno trénovat denně. Druhým aspektem je zapojení doteků a pohybů v průběhu učení, jelikož děti dokáží vstřebávat informace a učit se daleko efektněji, je-li zapojeno jejich tělo a celá osobnost. Osvědčení „Masér“ získalo prvních 21 dětí z druhého ročníku. Jsme první školou v okrese Opava, která umožnila dětem absolvovat tento kurz. Paní instruktorka Hana Kroupová Dis. naučila děti ve čtyřech lekcích 15 masážním tahům. Celá výuka probíhala zábavnou formou, děti zaujala a bavila.
Nyní je již program součástí vyučovacího procesu. Pro celou třídu je velkým přínosem v oblasti komunikace, vztahů i celkové atmosféry v kolektivu.
Vizí programu MISP je, aby každé dítě ve škole zažilo pozitivní a pečující dotek každý den...všude na světě.

http://misa-cz.com/program-misp/


Kurz instruktorů MISP

Ve dnech 4.6. - 5.6. 2016 proběhl v naší škole kurz instruktorů MISP (Massage in Schools Programme). Program Masáže ve školách je jednoduchým, přístupným a efektivním nástrojem ke zlepšení kvality života dětí ve školách. Učitelé budou mít možnost obohatit školní osnovy způsobem, který respektuje přirozenost dětí. MISP se snaží netradiční formou dosáhnout mnoha výchovných cílů, snížit riziko šikany, agresivity a zefektivnit vyučovací proces. Program Masáže ve školách obsahuje dvě důležitá stanoviska. První je základní sestava masžních pohybů, které je doporuceno trénovat denně. Druhým stanoviskem je zapojení doteků a pohybů v průběhu učení. Děti dokáží vstřebávat informace a učit se daleko efektivneji, je-li do vyučovacího procesu zapojeno jejich tělo i celá jejich osobnost. Bylo zjištěno, že tento program může přinést výhody nejen dětem a učitelům, ale i celé třídě. Nezanedbatelná je i skutecnost, že pokud škola přijme méně stresující přístup k učení, přínosy tohoto programu mohou být i pro ni.
Přínosy masáží byly potvrzeny v nesčetném množství výzkumů a studií. Uvádejí, že masáž pomáhá posilovat imunitní systém, snižuje hladinu stresu a zvyšuje produkci hormonu uvolnění.

Z naší školy získalo osvědčení certifikovaný instruktor MISP sedm pedagogických pracovníků.
V soucasné době je program aplikovaný ve druhém ročníku. Ve školním roce 2016/2017 chceme tento program rozšířit i do dalších tříd na nižším stupni.

Certifikáty:

Mgr. Sylva Mrůzková