počet návštěv

pocitadlo
poslední
aktualizace


03.02.2018
 
 
 
 

 

 

 

 

Kvalitní škola


Proces aktivní práce na zlepšování školního prostředí.

Učící se škola

Charakteristika učící se školy jako učící se organizace

Pojem kvalitní školy, kvality výuky v oblasti vzdělávání musíme ruku v ruce spojovat s pojmem učící se školy.
Aby škola mohla úspěšně zvládat mnohostranné požadavky kladené na ni v oblasti rozvoje nových metod učení, absorbování nových poznatků z vnějšího prostředí, musí být schopna se dlouhodobě opřít o proces vlastního učení a spolupráci lidí ve škole a jejím okolí.
Škola jako učící se organizace vytváří organizační prostředí, ve kterém si organizuje proces učení svých zaměstnanců formou „učebních center“ a vytváří tak podmínky, aby všichni pracovníci měli možnost a byli schopni se permanentně učit. 
Učící se škola tedy podporuje učení svých zaměstnanců a sama se neustále transformuje. Lidé na všech úrovních se snaží rozvíjet své schopnosti dosahovat žádoucí výsledky, individuálně i ve vzájemné spolupráci. Škola je a musí být jednotkou změny, neboť je to jediné místo, kde se setkávají požadavky společnosti a očekávání a učební potřeby žáků a učitelů.  Každá škola je jedinečná. Musí se naučit, jak se učit. Změny, které mají dopad na životy žáků, obsahují hluboké procesy učení, které mohou učitelé a ředitelé škol zvládnout jen tehdy, když se sami budou učit.

Zjišťování úrovně kvality školy v procesu učící se školy se dá určovat různými způsoby, Vybrali jsme si Společnost pro kvalitu školy, o.s., která dlouhodobě spravuje a nabízí ucelený systém metodiky vlastního hodnocení základních škol včetně testování znalostí žáků vybraných tříd. V rámci hodnocení společnost současně nabízí a dále rozvíjí řadu diagnostických nástrojů (dotazníky) pro získání podrobnějších informací o stavu hodnocené školy.
Společnost pro kvalitu školy nabízí školám kromě testování znalostí a dovedností žáků také kompletní systém vlastního hodnocení školy v rámci modelu kvality školy s možnosti získání certifikátu "Kvalitní škola". 

Naše škola získá:

  • Metodiku k vlastnímu hodnocení školy. Pravidla pro realizaci vlastního hodnocení školy, s cílem splnit požadavky stanovené legislativou a současně vytvoření ve škole autoevaluační kultury potřebné k udržení a zvýšení kvality školy. Využití autoevaluačního dotazníku dostupného na portálu IS Diagnostik  a pracovního sešitu pro všechny typy škol v tištěné podobě.
  • Diagnostické dotazníky pro žáky, učitele, rodiče včetně autoevaluačního dotazníku pro realizaci vlastního hodnocení školy v elektronické podobě.
  • Certifikát „Kvalitní škola“. SCIENTIA EST POTENTIA = VĚDĚNÍ JE SÍLA.

 

 

Podmínky pro získání certifikátu „Kvalitní škola“:

  1. Realizace 4 diagnostických metod: 
  • Žáci 
   • Testování znalostí a dovedností žáků
   • Realizace 1 diagnostické metody z:
    • Školní výkonová motivace žáků
    • Kvalita školního života žáků
    • Preference učení žáka
  • Rodiče
   • Anketa pro rodiče
  • Učitelé
   • Profesní potřeby učitelů
  1. Vyplnění autoevaluačního dotazníku.
   Vyplnění autoevaluačního dotazníku pro hodnocení 4 oblastí školy prostřednictvím portálu
   Prokazatelné zpracování a vyhodnocení zprávy.
   Prokazatelné zpracování a vyhodnocení zprávy o vlastním hodnocení školy v daném školním roce dle metodiky SPKŠ.
  2. Schválení hodnotící komise.
  3. Otestovat alespoň 20% tříd ze školy.

Harmonogram práce

Testování znalostí a dovedností žáků - kampaň na testování bude ve druhém pololetí školního roku.
Školní výkonová motivace žáků - říjen 2016 - listopad 2016
Kvalita školního života žáků - březen 2017
Profesní potřeby učitelů - květen 2017
Anketa pro rodiče - červen 2017  
Preference učení žáka - 2. pololetí tohoto školního roku
Autoevaluační dotazník - průběžně, je interaktivní