počet návštěv

pocitadlo
poslední
aktualizace


03.02.2018
 
 
 
 

 

 

 

 

Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji


V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (Výzva PO3 Inkluzivní vzdělávání) jsme se stali partnery projektu KÚ MSK ,,Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji“, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000247.
Projekt je zaměřen na podporu žáků ze socioekonomicky a kulturně odlišného prostředí ve vzdělávání v 9 školách Moravskoslezského kraje. Stěžejním cílem je podpořit tyto žáky v dosahování školních  úspěchu a zabránit tak jejich předčasnému odchodu ze vzdělávání.
Aktivity jsou zaměřeny na vzdělávání a metodickou podporu pedagogických pracovníků, rozvoj školských poradenských pracovišť, přímou práci se žáky v rámci doučování, kroužků zaměřených na rozvoj gramotností, spolupráci s rodiči a dalšími aktéry ve vzdělávání.

Informace o projektu:

6. Klub pro rodiče

Srdečně zveme rodiče na 6. Klub rodičů, který se bude konat 12.6. ve 14,30 na téma  "Pomoc a podpora dětem se specifickými  vzdělávacími potřebami". Spolu s Vámi si chceme popovídat o tom, jak porozumět zprávám a doporučením, jaká jsou podpůrná opatření, jak spolupracovat se školou na odstraňování výukových obtíží.
Na poslední předprázdninové setkání s Vámi se těší:

Mgr.  Adéla Matoušková - pedagog, koordinátor ŠVP
Mgr.  Dana Diatilová - speciální pedagog PPP, SPC pro vady řeči
Mgr.  Jana Kaniová - výchovný poradce
Mgr. Jana Králová - školní speciální pedagog, koordinátor inkluze

J.Králová

5. klub pro rodiče

Náš 5. klub zahájili žáci 6.A třídy krátkým kulturním programem.Na  klubu se rodiče seznámili s nabídkou pomoci neziskových organizací v Opavě. Přítomní rodiče dostali pozvánku na nejbližší akci do Elimu-  přátelské posezení s rodiči a dětmi, konané 25.5. Srdečně jsou zváni všichni rodiče a děti naší školy.

J. Králová

4. klub pro rodiče

Pondělní klub byl věnován rodičům žáků 9. tříd. Výchovná poradkyně pro kariérové poradenství pomáhala rodičů s vypsáním zápisových listů,  informovala o lhůtách odvolání a další nabídce možností  v nejbližším okolí Opavy.

J. Králová

3. klub pro rodiče

Ve třetím klubu, který se konal 16. 3.  ve 3. A pod názvem Práce a motivace dětí se speciálními potřebami v domácí přípravě, se sešlo  10 rodičů a jejich 10 dětí  a společně si vyzkoušely  plnění různých úkolů.  Přesvědčili se, že to jde i zábavně. Úkoly pro třeťáky  plnili všichni se stejným  zaujetím.2. klub pro rodiče

V úterý 14.2. se konal 2. klub pro rodiče, tentokrát pro rodiče žáků 1. tříd.    Děti předvedly  práci na interaktivní tabuli. Shlédli preventivní a metodický  program Veselé zoubky o hygieně, správném stravování a zdravých svačinkách, podívali se Hurvínkovi na zoubek, mezi tím si zahráli a zazpívali. Za správně vypracovaný pracovní list, na kterém dokázaly, co vše si zapamatovaly byly děti odměněny pochvalným listem  a dárečkem od drogerie DM. 

J. Králová

Klub rodičů

Vážení rodiče v rámci projektu Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji, jehož jsme partnery, jsme pro Vás
připravili Kluby rodičů, které se budou konat 1x měsíčně. Na těchto klubech se společně můžeme
pobavit o tom, co vás právě zajímá...>>>