počet návštěv

pocitadlo
poslední
aktualizace


03.02.2018
 
 
 
 

 

 

 

 

Od Integraci K Inkluzi


Naše základní škola je zapojena do projektu

reg. číslo CZ.1.07/1.2.25/02.0053

Doba realizace projektu:        01. 06. 2013 - 31. 12. 2014

Působnost projektu:               Moravskoslezský kraj

Popis projektu:

Společná dílna pro rodiče integrovaných žáků

V úterý 21.10.2014 se uskutečnila další Společná dílna pro rodiče integrovaných žáků v rámci projektu Od integrace k inkluzi.
Cílem dílny bylo ukázat rodičům, jak se svým dítětem pracovat při domácí přípravě, jak vhodně dítě motivovat, akceptovat přiměřenou náročnost, poskytnout pomoc, podpořit dítě i při neúspěchu.
Pro žáky a jejich rodiče bylo nachystáno 5 stanovišť. Na každém z nich byly připraveny aktivity na rozvoj oslabených funkcí u dětí např. procvičení pozornosti, paměti, percepčně motorických funkcí, prostorové a pravolevé orientace.
Rodiče měli možnost si vyzkoušet jakým způsobem pracují jejich děti v reedukačních hodinách. Byli seznámeni s novými metodami a formami práce. Dostali náměty a inspiraci pro domácí přípravu. Čas vymezený rodičovské dílně využili mj. také ke konzultaci, co je možné s dítětem procvičovat doma a jak, na čem pracovat, co rozvíjet a upevňovat a dále dítě motivovat k výuce.
Společná dílna se rodičům i jejich dětem velmi líbila.

Mgr. Kateřina Bjačková, školní speciální pedagog

Společná dílna 2

Popis SD:

Třídnická hodina II - 7. A

Dne 2.4.2014 proběhla další třídnická hodina. Která byla připravena pro žáky 7. A Cílem hodiny bylo motivovat žáky pomocí fyzikálních a chemických pokusů k lepšímu přístupu k výuce všech předmětu. Žáci byli rozděleni do skupin, v nichž si mohli vyzkoušet několik experimentů a také si vyrobit několik funkčních modelů stejnosměrného motoru nebo teploměru.
Žáci se velmi aktivně zapojili do práce, která je velmi bavila.

Mgr. Marcel Godovský

Třídnická hodina II - 4. A

Dne 17. 3. 2014 proběhla další TŘÍDNICKÁ HODINA, tentokrát s žáky 4. A. Cílem hodiny bylo u žáků prohloubit snahu vzájemné spolupráce, vést je ke vzájemné komunikaci a společnému řešení zadaného úkolu. Žáci byli rozděleni do skupin, ve kterých měli za úkol nakreslit „ideální školu“, podmínkou bylo, že se všemi nápady musí souhlasit všichni členové skupiny. Žáci, tak sami měli možnost vyzkoušet, jak je náročné obhájit a prosadit si svůj názor. Zjistili, že je velmi důležité si navzájem naslouchat a respektovat přání jiných.

Mgr. Kateřina Bjačková, školní speciální pedagog

Třídnická hodina

ŘÍDNICKÁ HODINA pro žáky 7. A třídy. Žáci měli možnost diskutovat o problémech v kolektivu své třidy. Mohli se přesvědčit, že oblast projevení vlastních pocitu je velmi náročná.
Žáci se snažili nalézt a pojmenovat problémy mezi sebou, osvětlit proč dochází k negativním jevům mezi nimi, stanovit pravidla, která povedou k lepší spolupráci a vztahům mezi žáky.

Příloha:

Marcel Godovský

Společná dílna

Dne 20. 2. 2014 se uskutečnila první SPOLEČNÁ DÍLNA pro žáky a jejich zákonné zástupce. Žáci měli možnost předvést svým rodičům aktivity, které obvykle plní ve svých reedukačních hodinách. Mohli se přesvědčit, že i některé oblasti jsou náročné také pro jejich rodiče.
Rodiče se měli možnost seznámit se s novými metodami, které pomáhají žákům s osvojováním základních jazykových dovedností. Přesvědčili se, jak jejich dítě reaguje v podmínkách školní výuky.

Dílny byly interaktivně propojeny a postaveny na spolupráci rodič – dítě. Vše probíhalo v příjemné tvůrčí atmosféře.
V Opavě 21. 2. 2014 

příloha c.1_popis SD
příloha c.5
příloha c.6

Zpracovala : Mgr. Jarmila Straková koordinátor projektu a odborný pedagogický pracovník

Od integrace k inkluzi - kohézní program  >>>

Nás, žáky 7. třídy, čekalo v pondělí  10. a v úterý 11. 2. zajímavé zahájení druhého pololetí. Pod vedením lektorů Mgr. Michala Dubce a Mgr.Jakuba Švece jsme absolvovali v rámci Projektu OIKI (Od integrace k inkluzi) program, který měl zlepšit vztahy ve třídě a naši vzájemnou spolupráci . Dva dny jsme si společně „hráli“, stavěli kostkostrojem, kreslili   jeden obraz, vytvářeli domy snů, bavili jsme se všichni se všemi, něco jsme na sebe prozradili, něco jsme si nechali pro sebe, někdo se nad sebou zamyslel, jiný to považoval za zbytečné. Ale všem se program líbil!   
V Opavě 11. 2. 2014 

PhDr. Jiřina Walachová