počet návštěv

pocitadlo
poslední
aktualizace


03.02.2018
 
 
 
 

 

 

 

 

Hodina pohybu navíc

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor sportu
Karmelitská 529/5, Malá Strana 118 12 Praha 1Základní školy zapojené do projektu „Hodina pohybu navíc"

Číslo jednací MSMT-22246/2016-1
Vyřizuje / linka
Bc. Martin Kafka / 1465
Datum 10. srpna 2016
Hodina pohybu navíc 2016/2017

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

obracím se na Vás ve věci projektu „Hodina pohybu navíc", do jehož prodloužení se Vaše škola přihlásila.
Dovolte, abych Vám sdělil, že Vaše škola byla do tohoto projektu zařazena. Technické zajištění, které způsobilo zdržení v návaznosti na harmonogram zveřejněný ve vyhlášení, bude možno lépe využít plošnějším způsobem, z čehož bude profitovat více žáků i pedagogických pracovníků.
Již nyní mohu předeslat, že školení pro Vaše pedagogické pracovníky, kteří budou vést „Hodinu pohybu navíc", bude připraveno v měsíci září 2016. Nově se připraví školení i pro vychovatele Vaší školní družiny, kteří se mohou stát vhodnými asistenty učitelů TV nebo trenérů v projektu.
Z důvodu finanční kalkulace projektu Vás žádám o sdělení, kolik učitelů TV nebo trenérů, popřípadě vychovatelů se za Vaši školu zúčastní plánovaných školení. Uvedené údaje prosím zašlete Bc. Martinu Kafkovi z oddělení metodiky sportu co nejdříve, nejpozději do 23. srpna 2016 na adresu martin.kafka@msmt.cz
Ostatní podmínky účasti uvedené ve výzvě zůstávají zachovány. Rád bych také připomněl, že je i pro nadcházející školní rok možné, aby se do projektu „Hodina pohybu navíc" zapojil také žák 1. - 3. ročníku základní školy, který není přijat k pravidelné docházce do školní družiny. Měl by mít možnost se „Hodiny pohybu navíc" účastnit, pokud nebude již naplněna kapacita Vašich oddělení školní družiny, a to jako účastník v příležitostné činnosti.
Závěrem bych rád vyjádřil přání, aby projekt „Hodina pohybu navíc", který žákům nabízí prožitek z pohybu, napomohl k vytvoření trvalého kladného postoje ke sportu a aby přispěl k úspěšnému boji proti dnešnímu nezdravému životnímu stylu dětí.

Těším se na dobrou a prospěšnou spolupráci.