počet návštěv

pocitadlo
poslední
aktualizace


03.02.2018
 
 
 
 

 

 

 

 

Extratřída

Zapojili jsme se do programu Extra třída

Název projektu: Komixy- rizikové situace

Protože jsme žáci sídlištní školy ve větším městě a můžeme se proto setkat s různými situacemi, které mohou být pro nás a naše kamarády nebezpečné, rozhodli jsme se, že pomocí našich vymyšlených a nafocených komixů oslovíme své kamarády a veřejnost. Chceme vytisknout brožury s komixy, které budou popisovat rizika, se kterými se můžeme setkat a poradit, jak se v těchto situacích chovat. Uspořádáme besedy pro žáky okolních škol, budeme jim komixy promítat a diskutovat s nimi. Na závěr dostanou naše komixy, aby s nimi mohli pracovat i ve svých školách. Myslíme si, že můžeme tímto způsobem přispět k větší informovanosti o těchto rizicích a někomu třeba i touto cestou pomoci.

Od Nadačního fondu Tesco na realizaci projektu získáme 22 500 Kč.
Byly spuštěny dárcovské aplikace u podpořených projektů. Můžete dát Extra třídě najevo, že si nápadů a zapálení do uskutečnění smysluplného projektu ceníte, dárcovskou aplikaci najdete na nástěnce každého projektu vlevo dole zeleného rámečku pod odkazem „Podpořit projekt“.

Více o projektu zde

Prevence rizikového chování - projekt Extratřída

ŽP Dolní komora – hodina pro přípravnou třídu Sovičky na téma Nález injekční stříkačky.


Žáci Dolní komory si ve spolupráci se svými spolužáky připravili preventivní hodinu na téma Nález injekční stříkačky.

Děti ze Soviček si společně s čtvrťáky  přečetli komix o tom co dělat, když najdou injekční stříkačku. Čtvrťáci jim zahráli scénku a pomohli vyplnit  pracovní list. Také si povídali , jak se bezpečně chovat na silnici. Všem se tato hodina líbila.

Eva Halfarová 31.10.2014

Žákovský parlament- Extratřída

Nebezpečné situace v 1.C

Dolní komora ŽP

V říjnu začal ŽP v rámci projektu Extratřída , přednášet o nebezpečných situacích svým mladším spolužákům.
Žáci Dolní komory si připravili hodinu pro 1.C na téma Pozor na silnici. Pracovali s komixem, pracovními listy a situace předváděli. Vše proběhlo v češtině i v anglickém jazyce, probrali barvy, zpívali písničky…Na závěr starší spolužáci odměnili prvňáky sladkou odměnou a

 

Eva Halfarová

Poděkování

Vážené patronky a vážení patroni,

moc nás těší skvělé výsledky 1. výzvy programu Extra třída. Posíláme Vám vyjádření velkého obdivu nad tím, co Vaši žáci dokázali za tu dobu vytvořit. Doufáme, že z toho máte radost i Vy. Aktuálně Vašim Extra třídám posíláme poštou "placky"  Jsme Extra třída 2013 (doufáme, že jim udělají radost a budou je hrdě nosit) a Nadační fond Tesco s Vámi dojednává dodatek ke grantové smlouvě, který se týká paušální odměny 1.500,- Kč pro každou Extra třídu.

Nad rámec těchto odměn bychom ale chtěli u příležitosti končícího prvního ročníku vyhlásit 2 Extra třídy, kterým se podařilo projekt realizovat nad naše očekávání. Těmto dvěma třídám bude doplacena částka na odměnu, která se jim nepodařila vybrat od dobrovolných dárců. Jedná se o tyto 2 Extra třídy:

ZŠ Deblín s projektem "Hody v Deblíně", který bychom chtěli speciálně ocenit za nejvýraznější dopad na komunitní dění, a ZŠ Dolní Žandov s projektem "Babičko, nauč mě...", kterým se podařilo dosáhnout největší publicity projektu.Zároveň ale chceme pogratulovat všem Extra třídám, i Vám - jejich patronům a patronkám, k odvaze pustit se do neznámého, ochotě udělat něco užitečného a k dotažení projektů až do fáze jejich realizace.

Budeme se těšit na spolupráci při dalších ročnících programu Extra třída i při jiných příležitostech!

Váš tým programu Extra třída

Silvie Pýchová a Vojtěch Hurych

Propagace naší školy v hypemarketu TESCO Opava

S našimi kroky k získání titulu Extratřída se seznamují návštěvníci Tesca.

 

 


Ukázková učební lekce

na téma prevence RCH, pro žáky SŠ stavební
Datum: 9. 5. 2013

Popis lekce:

   1. Představení projektu Extratřída, přivítání hostů
   2. Brainstorming – co je to nebezpečná situace
   3. Představení projektu hostů, na téma nebezpečné situace
   4. Presentace a promítání příběhu
   5. Diskuse o příběhu
   6. Práce s brožurami  Komixy
   7. Zpětná vazba, rozloučení

Škola obdržela  brožury Nebezpečné situace.

  9.5. 2013 v Opavě, Eva Halfarová

Ukázková lekce

Ukázková učební lekce na téma prevence RCH, pro žáky ZŠ Dvořákovy sady
Datum: 19.4.2013
Škola: ZŠ Dvořákovy sady, žáci 6.ročníku.

Popis lekce:

  1. Představení projektu Extratřída, přivítání hostů
  2. Brainstorming – co je to nebezpečná situace
  3. Vyvození tématu- Kouření
  4. Promítání komixu na PC
  5. Diskuse o příběhu
  6. Práce s pracovními listy
  7. Práce s brožurami  Komixy
  8. Zpětná vazba, rozloučení.

Škola obdržela 20 Ks Komixů - Nebezpečné situace.

19.4. 2013 v Opavě, Eva Halfarová

Známe výsledky prvního kola programu Extra třída!

Program Extra třída vznikl ve spolupráci obecně prospěšné společnosti EDUin a Nadačního fondu Tesco. Do prvního kola programu Extra třída se zaregistrovalo 43 tříd ze všech škol České republiky, které mají značku Rodiče vítáni. Finanční podporu na své projekty nejdříve získalo 19 z 24 vybraných projektů.
Za naši školu podala projekt paní učitelka Mgr. Eva Halfarová se žáky 9. třídy. Připravili komiks s metodickým návodem pro učitele, kde se mohou žáci dovědět, jak reagovat na některé krizové situace, se kterými se mohou setkat.
Nyní, v lednu, jsme se dověděli, že náš projekt bude podpořen!!!
V Moravskoslezském kraji budou podpořeny pouze 2 školy, tudíž tento výsledek považujeme za obrovský úspěch a velké ocenění práce naší školy.

Jedním z hlavních kritérií hodnocení podaných žádostí bylo, aby projekt vycházel z potřeb místních lidí a měl pozitivní dopad na život komunity. Všechny podpořené projekty si můžete prohlédnout na stránkách Extratrida.cz.

Toto je popis našeho projektu

Protože jsme žáci sídlištní školy ve větším městě a můžeme se proto setkat s různými situacemi, které mohou být pro nás a naše kamarády nebezpečné, rozhodli jsme se, že pomocí našich vymyšlených a nafocených komixů oslovíme své kamarády a veřejnost. Chceme vytisknout brožury s komixy, které budou popisovat rizika, se kterými se můžeme setkat a poradit, jak se v těchto situacích chovat. Uspořádáme besedy pro žáky okolních škol, budeme jim komixy promítat a diskutovat s nimi. Na závěr dostanou naše komixy, aby s nimi mohli pracovat i ve svých školách. Myslíme si, že můžeme tímto způsobem přispět k větší informovanosti o těchto rizicích a někomu třeba i touto cestou pomoci.

 Jak to funguje?

Co může Extra třída získat?

Naše škola publikuje na portálu www.extratrida.cz svůj projekt, který má být zaměřen na zkvalitnění života v obci nebo čtvrti, kde se nachází škola, a tím získáme grant od Nadačního fondu Tesco na realizaci svého projektu. Důležité je, aby projekt vycházel z potřeby místních lidí a měl pozitivní dopad na život místní komunity. Škola může na realizaci takového projektu získat grant až 30 tisíc Kč.
Žáci si během přípravy projektu zvolí, jakou odměnu by si přáli za svou iniciativu.
Na tuto odměnu mohou přispět také individuální dárci tím, že poukáží finanční částku prostřednictvím speciální aplikace na nástěnce daného projektu.

Jako odměnu bychom chtěli zlepšit vybavení školních chodeb - vytvořit místa k odpočinku a hrám - sklapovací židličky, nástěnné koše, fotbálek, stolní hry aj.