počet návštěv

pocitadlo
poslední
aktualizace


03.02.2018
 
 
 
 

 

 

 

 

Výchovný poradce


Konzultační hodiny
Mgr. Jana Kaniová
výchovná poradkyně pro I. st. Úterý
13:00 - 14:00
Mgr. Karin Solná
výchovná poradkyně pro II. st. 
Středa  11:00 - 11:45
kancelář výchovné poradkyně nebo
kabinet VV – C104 – 1. patro

 

Projekt Kariérový koučink do škol

Naše škola byla vybrána do projektu Kariérový koučink do škol, který je určen žákům 9. tříd. Cílem projektu je posílení klíčových kompetencí žáků, jejich zplnomocnění k převzetí zodpovědnosti za svůj vlastní život a budoucí profesní dráhu, a tím úspěšnější vstup na trh práce. Žáci se účastní profesní diagnostiky, proběhnou individuální konzultace s žáky, rozbor profesní diagnostiky, absolvují skupinovou výuku nazvanou Kompetence pro trh práce.

Informace k přijímacímu řízení na SŠ - pro rodiče vycházejících žáků

1. Organizace přijímání uchazečů o studium na SŠ

  • formuláře přihlášek (do 1. kola  - 2 přihlášky) dostanou žáci v naší škole v první polovině února
  • přihlášky vyplní a odevzdají na středních školách zákonní zástupci žáka do 1. 3. 2018
  • chystat přílohy k přihlášce (soutěže, např. 1.- 3. místo v okresních kolech soutěží, účastnické listy z krajských kol, vysvědčení ZUŠ, zdravotní posudky, zažádat na PPP o Doporučení k zohlednění v rámci přijímacího řízení), přílohou k přihlášce bude u většiny oborů také Požadavek na zdravotní způsobilost ke vzdělávání (vyřizuje se až v únoru)
  • pro maturitní obory se bude konat jednotná zkouška z Čj a M, uchazeč bude psát test dvakrát a započítá se ten lepší výsledek
  • kritéria pro přijetí uchazeče vyhlásí ředitelé SŠ do 31. 1. 2018 (pozor třeba na požadovaný prospěch uchazeče v 8. a 9. třídě, nebo zdravotní požadavky)

2. Zdroje informací k výběru vhodné školy

  • Internet (www.atlasskolstvi.cz, www.istp.cz, www.gwo.cz, www.startnatrhprace.cz, www.nuov.cz, www.infoabsolvent.cz)
  • Přehled středních škol – Moravskoslezský kraj (žáci dostanou každý 1 výtisk)
  • Kariérové poradenství (PPP / SPC, VP)
  • v prosinci všichni vycházející žáci navštívili  Úřad práce – poradenské středisko (dobrovolný test k profesní orientaci) – 2 skupiny
  • Informa – prezentace různých SŠ v Opavě a okolí - SPŠT, vycházející žáci tuto akci navštívili
  • Informa u nás ve škole
  • Dny otevřených dveří SŠ (listopad – únor)

3. Příprava žáků na přijímací zkoušky

  • Různé příručky s přijímacími testy
  • www.scio.cz
  • Přípravné kurzy na gymnáziích, na Obchodní akademii (cena 1700,-/900,-)
  • Vzorové testy na www.kvic.cz/prijimacky

 

Kontakt na výchovného poradce:
Mgr. Karin Solná, kancelář VP, přízemí
tel. 734 842 115, e-mail: karin.solna@skola-opava.cz
konzultace kdykoliv  po domluvě

Organizace přijímacího řízení:       

Pokyny k vyplňování přihlášek:

Přijímací řízení ve školním roce 2017/2018:

Informa na naší škole

Dne 20. 11. 2017 proběhla v multimediální učebně schůzka výchovné poradkyně pro II. st. s žáky a rodiči 9. tříd. Rodiče byli seznámeni s podmínkami  přijímacího řízení, vyplňováním přihlášek a zápisových lístků, s Atlasy školství, s písemnými náležitostmi týkající se přijetí, nepřijetí, odvolání atd.
Velký zájem o účast na této akci měli nejen samotní žáci a jejich rodiče, ale také zástupci a ředitelé SŠ, gymnázií, SOŠ.
Celkem navštívilo naši školu 17 zástupců škol nejen z Opavy, ale i z Bruntálu, Krnova či Velkých Heraltic.

Mgr. Karin Solná
výchovná poradkyně  pro II. st.

Volba povolání v rámci projektu Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji

V rámci Volby povolání a projektu Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji se uskutečnila pro žáky a rodiče 9. tř. informační schůzka týkající se zápisových lístků, odvolání, popř. 2. kola přijímacího řízení. Bylo zajištěno také občerstvení, což přispělo k příjemné atmosféře akce.

K. S.

Volba povolání

V rámci volby povolání se uskutečnila akce ve spolupráci se Slezským gymnáziem. Žákům, kteří mají zájem studovat na této škole, bylo umožněno, aby byli součástí výuky. Prožili společně se studenty 1. ročníku hodiny anglického jazyka a matematiky a úvod patřil velmi podrobným informacím o této škole. Akce se žákům velmi líbila a jejich rozhodnutí, kam podat přihlášku, je o to snazší.

K. S. - VP

Beseda na Úřadu práce v rámci volby povolání pro žáky 9. tříd

Naše škola využila stejně jako v předchozích letech služeb Informačního a poradenského střediska pro volbu a změnu povolání (IPS), které poskytuje poradenské služby a úzce spolupracuje se základními a středními školami. Žáci se dozvěděli aktuální stav na trhu práce, vyzkoušeli si testy povolání a měli možnost si prostudovat bohaté materiály jednotlivých povolání.

Mgr. Karin Solná

Informa na naší škole

Dne 21. 11. 2016 proběhla v multimediální učebně schůzka výchovné poradkyně pro II. st. s žáky a rodiči 9. tříd. Rodiče byli seznámeni se změnami v přijímacím řízení, vyplňováním přihlášek a zápisových lístků, s Atlasy školství, s písemnými náležitostmi týkající se přijetí, nepřijetí, odvolání atd.
Velký zájem o účast na této akci měli nejen samotní žáci a jejich rodiče, ale také zástupci a ředitelé SŠ, gymnázií, SOŠ.
Celkem navštívilo naši školu 20 zástupců škol nejen z Opavy, ale i z Bruntálu, Krnova, Ostravy, Šilheřovic, Oder či Vítkova.

Mgr. Karin Solná
výchovná poradkyně  pro II. st.

Prezentace studijních programů pro rodiče a žáky 9. tříd

Stalo se již tradicí, že naše škola pravidelně pořádá Prezentaci studijních programů pro rodiče a žáky 9. tříd. Také letos jsou pozváni zástupci SŠ, SOŠ a gymnázií. Rodiče budou seznámeni se změnami v přijímacím řízení, vyplňováním přihlášek a zápisových lístků, s Atlasy školství.
Prezentace se uskuteční dne 21. 11. 2016  od 16 – 17:15 h. v multimediální učebně.

Srdečně zveme rodiče i žáky 9. tř.

Mgr. Karin Solná
výchovná poradkyně  pro II. st.

Den otevřených dveří

Naši žáci 9. tř. navštívili Den otevřených dveří, který se uskutečnil v restauraci Terasa. Akce byla pořádána SŠH a služeb a VOŠ v Opavě. Žákům byly představeny obory pekař, cukrář, kadeřnice, prodavačka, řezník – uzenář, výrobce potravin, kuchař – číšník.
Akce se vydařila.  Některá děvčata si ujasnila, kam po základní škole podají přihlášku, a kterým směrem se budou ubírat.

Mgr. Karin Solná
VP pro II. st.

Informa na naší škole

Naše škola uspořádala pro žáky a rodiče 9. tř. informační akci o možnostech studia a volbě povolání. Rodiče a jejich děti se dozvěděli  informace o přihláškách na SŠ, přijímacím řízení, termínech, zápisových lístcích, odvolání a vše, co se týká volby povolání. Součástí akce bylo představení téměř 20 středních škol, které informovaly o svých studijních programech a možnostech studia. Zájem o tuto akci byl velký, o čemž svědčí téměř stoprocentní účast rodičů, žáků i zástupců SŠ.  Akce byla hodnocena velmi kladně.
V rámci volby povolání žáci 9. tř. navštívili také Informu na SŠT a Úřad práce.

Mgr, Karin Solná
výchovná poradkyně pro II. st.

Volba povolání

V rámci Volby povolání se pravidelně zúčastňují vycházející žáci  akce na poznání stavebních řemesel
"Trh pracovních příležitostí".