počet návštěv

pocitadlo
poslední
aktualizace


03.02.2018
 
 
 
 

 

 

 

 

Interntová poradna

 

  • anonymní internetová poradna linky důvěry je určená žákům, dětem, rodičům, pedagogům a všem, kteří by potřebovali pomoci se svými starostmi a trápením

  • dále těm, kteří nechtějí nebo nemohou komunikovat s odborníkem prostřednictvím telefonu nebo osobně

  Můžete se na nás obracet s otázkami:

   • vztahů
   • týkajícími se školních povinností
   • zdravotními
   • týkajícími se vašeho těla 
   • práva 
   • souvisejícími s pohlavním životem a sexualitou 
   • problémů v rodině 
   • problémů s kamarády 

  Na Vaše dotazy budou odpovídat pracovníci školního poradenského pracoviště:

  školní speciální pedagog Mgr.K.Bjačková
  školní psycholog Mgr. et Mgr. Anna Rotreklová
  školní metodik prevence Mgr.E.Halfarová
  školní výchovná poradkyně Mgr.K.Solná

  Pro komunikaci s poradci můžete tohoto formuláře:nebo e-mailovou adresu: poradna@skola-opava.cz

Etický kodex internetové poradny

Tento dokument byl vypracován Českou asociací pracovníků linek důvěry a schválen na XIII. sněmu ČAPLD dne 28. května 2005 v Liberci.

  1. Internetová poradna (iP) umožňuje informační kontakt s klienty a kvalifikovanou pomoc klientům v tísni pomocí internetových technologií.
  2. Na klienta nebude vykonáván jakýkoli nátlak, který se týká jeho přesvědčení, náboženství, rasy, politiky ideologie nebo sexuální orientace. 
  3. iP je služba u které musí být současně a viditelně jednoznačně definováno, kdo je jejím poskytovatelem a zřizovatelem a jaké jsou jejich cíle a poslání. 
  4. Internetová nabídka poradenských služeb musí obsahovat jednoznačný časový závazek, dokdy může klient očekávat odpověď. 
  5. Odpověď nebo jiná internetová reakce iP není vázána na vytvoření ekonomického nebo jiného spojení mezi klientem a iP. 
  6. Pracovník iP nesmí používat iP k uspokojování svých obchodních, sexuálních, emocionálních, náboženských aj. potřeb či přání. 
  7. Všechny informace sdělené klientem jsou považovány za důvěrné, pokud to neodporuje zákonům ČR. 
  8. Aktivita iP vůči klientovi není jen dílem jedince, je výsledkem spolupráce týmu. 

Pro dospělé
Internetová poradna je linkou důvěry pro děti a mládež. Slouží i pro kontakt s dospělými, pokud:

 • se obracejí na linku důvěry v zájmu svého dítěte nebo svěřené osoby, popřípadě jiného dítěte
 • pokud chtějí řešit výchovné nebo jiné problémy týkající se dítěte nebo svěřené osoby, popřípadě jiného dítěte
 • pokud se ocitli v situaci, ve které se chtějí obrátit na linku důvěry internetové poradny a nechtějí, nebo nemají možnost kontaktovat jinou linku důvěry

Můžete se tedy na nás obrátit, i když nejste dítě ani nepatříte do věkové kategorie mládeže – linka důvěry Váš kontakt neodmítne.