počet návštěv

pocitadlo
poslední
aktualizace


03.02.2018
 
 
 
 

 

 

 

 

Litter Less

Závěr projektu

Formular_priklad_dobre_praxe_2015

Podařilo se nám získat finance na Den činu!
Projekt – Den činu – kampaň Litter Less

1. Stručný popis projektu

1.1. Cíl kampaně

Snížení množství používaných kelímků z našich školních nápojových automatů

1.2. Plán kampaně

Tématem naší kampaně je spotřeba plastových kelímků z nápojových automatů na naší škole.
Spotřeba plastových kelímků ve škole neustále rostla, a to nebylo nic dobrého pro naše životní prostředí, proto se náš Ekotým, který je hlavním hybatelem projektu, rozhodl právě pro toto téma.

Plán aktivit našeho Ekotýmu:

  1. Analýza používání plastových kelímků na naší škole – počty kusů kelímků, které jsou spotřebovány denně, za týden, za měsíc.
  2. Vytvoření plakátů vyzývajících ke snížení spotřeby plastových kelímků
  3. Propagace nezávadnosti vody z vodovodních kohoutků
  4. Výroba výtvarných objektů z použitých plastových kelímků
  5. Propagace projektu na stránkách školy
  6. Zvážení možnosti zřízení pítka na naší škole
  7. Zapojení co největšího počtu žáků naší školy do kampaně.

2. Popis Dne činu

2.1. Datum konání Dne činu a přibližné určení času

Den činu se uskuteční dne 5.6.- od 8:00 hod do 13:00 hod., v prostorách ZŠ Šrámkova, Opava a třídírně odpadů na ul. Těšínská v Opavě.

2.2 Popis aktivit plánovaných na Den činu.

Co se bude na Den činu dít?
Jak jste aktivity plánovali?
Kdo Den činu plánoval, kdo ho bude připravovat a kdo realizovat.

Den činu - název akce -Stop plastovým kelímkům

Aktivity:

  • návštěva žáků naší školy třídírny odpadů, zde přednáška o škodlivosti plastů pro životní prostředí a o dalším zpracovávání použitých plastů, výhody třídění odpadů a recyklace
  • předávání cen v soutěži, která byla vyhlášena naší školou ,
  • předávání účastnických listů pro zapojené školy ve školní galerii
  • vernisáž výstavy fotografií objektů vytvořených v soutěži a výtvarných objektů vyrobených z použitých kelímků ve školní galerii, soutěž již byla vyhlášena v dubnu
  • slavnostní odhalení plastiky s názvem Stop kelímkům v areálu naší školní zahrady- bude připomínat vzrůstající množství plastových odpadů v lidské společnosti

Na předávání ocenění a vernisáž budou pozváni zástupci zřizovatele školy MM Opava, tisk, rodiče žáků, žáci školy a účastníci soutěže
Počet zapojených osob 300

Den činu naplánovali žáci školního Ekotýmu s koordinátorkou EVVO a ředitelkou školy na schůzce školního Ekotýmu. Den činu budou připravovat a realizovat členové Ekotýmu a jejich spolužáci, koordinátorka EVVO, pedagogové školy.

2.3 Jak souvisí aktivity Dne činu s cílem a aktivitami kampaně ?

Den činu je vyvrcholením celé dosavadní práce Ekotýmu v kampani a    zároveň je výzvou k dalšímu pokračování kampaně.

2.4. Pro koho je Den činu určen?

Na koho aktivity cílí?
Budou pro žáky celé školy nebo části školy?
Budou určeny pro rodiče,širší veřejnost?

Den činu je určen žákům ZŠ Šrámkova, rodičům žáků, školám, které se zapojily do soutěže, ale i široké veřejnosti. Vpředstihu před vernisáží bude na webu školy uveřejněna pozvánka pro rodiče a veřejnost na tuto akci.

3. Rozpočet

Materiál a další potřeby Jednotky Cena
Diplomy a účastnické listy 30 600,- Kč
Tisk fotografií 50 1000,- Kč
Materiály na výrobu zahradní plastiky 500,- Kč
Ceny pro soutěžící 1400,- Kč
Celkem 3500,- Kč


Tento projekt byl dne 15. 5. 2015 schválen pořadatelem kampaně Litter Less  Sdružením Tereza Praha. Veškeré náklady na Den činu budou hrazeny z daru sdružení Tereza Praha.

J.Ch. 16. 5. 2015

Den činu – úspěšné zakončení kampaně Litter Less

Den činu jsme uspořádali právě 5. června, protože tento den je Dnem životního prostředí a také je dnem, kdy mezinárodní projekt Ekoškola, do kterého jsme zapojeni, slaví 10 let.
Ráno se žáci naší školy vydali pěšky do nedaleké třídírny odpadů na Těšínské ulici v Opavě. Zde žáky již očekával pan Hrdina (pracovník TS Opava), který žákům přiblížil problematiku třídění odpadů nejen v teoretické rovině, ale i praktické. Žáci mohli shlédnout nelehkou a ne zrovna voňavou práci třídičů odpadu, kteří všechny naše odpadky ručně třídí. Každý plastový odpad, který vyhodíme, je totiž vyroben z jiného druhu plastu, má jinou barvu, proto se musí třídit pro další zpracování.

Po návratu do školy začala naše Eko – vernisáž- tedy slavnostní zakončení naší kampaně – Litter Less. Jednalo se o předávání ocenění a účastnických listů v projektu.
Eko – vernisáž proběhla v naší školní galerii, zde byly vystaveny výtvarné předměty vyrobené našimi žáky z použitých plastových kelímků a fotografie nejlepších výtvarných objektů vyrobených pro soutěž o nejvyšší stavbu a nejzajímavější objekt z použitých plastových kelímků. Vernisáže se zúčastnili a odbornou porotu tvořili: zástupce MM Opava – paní Mgr. Petra Veličková - koordinátorka EVVO z odboru školství Magistrátu města Opavy, vydavatel e-časopisu (Opavský přírodovědný zpravodaj) RNDr. Milan Kubačka - zakladatel organizace Natura Opava, PhDr. Marcela Kubačková - spolupracovník organizace Natura Opava.

Co jsme se na Eko - vernisáži dozvěděli?
Co je to ekoškola?

Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí, zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

Projekt Ekoškola, je mezinárodní projekt, který v České republice zaštiťuje sdružení TEREZA se sídlem v Praze.

V současné době je do projektu zapojeno přibližně 730 škol z celé ČR. My v letošním roce projdeme auditem, ve kterém budou auditoři ekoškoly prověřovat ekologičnost naší školy a pokud uspějeme, bude nám udělen titul Ekoškola.

V rámci projektu Ekoškola jsme se zapojili do programu Litter less, což v překladu z angličtiny znamená „méně odpadu“.

Tento mezinárodní projekt si klade za cíl snížit množství odpadu a ovlivnit dlouhodobou změnu v chování mládeže. Je provozován Nadací pro environmentální vzdělávání Eco-Schools s podporou Nadace společnosti Wrigley z Anglie.
V letošním roce se i naše škola zapojila do této mezinárodní odpadové kampaně Litter Less.

Tématem naší školní kampaně byla spotřeba plastových kelímků z nápojových automatů na naší škole. Spotřeba plastových kelímků neustále roste, a to není nic dobrého pro naše životní prostředí, proto se náš Ekotým, který je hlavním hybatelem projektu, rozhodl právě pro toto téma. Naše kampaň  LITTER Less nabádá děti, aby používali co nejméně plastových kelímků. Použité kelímky sbíráme a používáme je k výrobě různých dekorativních předmětů.

Děti z nižšího i vyššího stupně vytvořili pro naši kampaň plakáty upozorňující na nebezpečí plastů v našem životním prostředí. Kampaní chceme snížit množství plastových odpadů na naší planetě.

Výsledky soutěží:

Součástí projektu byly i výtvarné soutěže
1. Soutěž o nejhezčí plakát k projektu Litter Less

1. místo: Jana Hopjanová a Eliška Stejskalová
2. místo: Daniela Válová
3. místo: Hana Silná

2. Soutěž o nejvyšší stavbu postavenou z použitých plastových kelímků

1. místo: Miky Iliev, Kosmál David, Kosmál Michal, Robin Pracný
2. místo: David Jureček a Dominik Stoniš
3. místo: Vojta Kroča a Lukáš Kůžel

3. Soutěž o nejzajímavější objekt postavený z použitých plastových kelímků.

1. místo:  Aneta Zdrálková, Nikola Pitáková, Lukáš Jagustýn
2. místo: Alexandra Zagorová a Nicollette Antonie Stanovská
3. místo: Lukáš Menšík a Filip Svoboda

Kategorie MŠ:

1. místo za nejlepší práci – MŠ Dětský svět, Opava VI. Třída Ježci

Cena odborné poroty:

1. místo – Plastika Medvěda – Aneta Fleihauerová a Nikola Buriánková
2. místo – Ovečky – Jana Hopjanová a Eliška Stejskalová
3. místo – Kočky – Kateřina Mališková a Kateřina Adamczyková

Do soutěží se zapojilo téměř 400 dětí. Výherci soutěží obdrželi diplom, medaili a odměnu – pizzu dle vlastního výběru. Veškeré finanční náklady na akci a celý projekt Litter Less byl hrazen ze získaného daru pořadatele kampaně Litter Less – sdružení Tereza Praha.
Po slavnostní vernisáži jsme se přesunuli do školní zahrady, zde jsme slavnostně odhalili plastiku vyrobenou z použitých plastových kelímků – Plastiku nazvanou Stop plastům aneb plasty jen jako výtvarné umění. Plastika bude mementem neúměrně zvyšujícího se množství plastů v přírodě.

J.Ch. 6.6.2015

Prezentace projektu Litter Less

Dne 19. 4. 2015 se uskutečnili žáci našeho Ekotýmu osvětovou akci na náměstí Osvoboditelů v Opavě. Akce s názvem STOP PLASTOVÝM KELÍMKŮM – prezentovala naši činnost v kampani Llitter Less. Členové Ekotýmu připravili reklamní poster prezentující kampaň a kolemjdoucím rozdávali letáčky upozorňující na stále se zvyšující množství plastových obalů a tím i odpadů. Poster obsahoval i výzvu k účasti na našich soutěžích k projektu Litter Less.

20. 4. 2015 Ekotým

Plakát kampaně LITTER LESS

Děti z nižšího i vyššího stupně vytvořili pro naši kampaň plakáty upozorňující na nebezpečí plastů v našem životním prostředí. Kampaní chceme snížit množství plastových odpadů na naší planetě.


1.4.2015 j.ch.