počet návštěv

pocitadlo
poslední
aktualizace


09.02.2018
 
 
 
 

 

 

 

 

Emise

Školení Emise –únor 2018

Dne 6. 2. 2018 navštívili naši žáci Slezské gymnázium, zde proběhlo školení v projektu Emise.
Žáci se seznámili se zajímavými pokusy z oblasti chemie – jak hoří hořčík, vyrobili si zubní pastu pro slona, experimentovali s peroxidem vodíku, octem a sodou. Pokusy byly velmi zajímavé a poučné.

Emisaři 9. A 6. 2. 2018

Envofórum 2017

V rámci  projektu Emise, kterého se účastníme, proběhla na podzim konference Envofórum 2017 v Kulturním domě Na Rybníčku dne 7. a 8. 12. 2017. Naši školu reprezentovali žáci osmých a devátých ročníků.  Žáci se  zde dozvěděli spoustu novinek z oblasti ochrany ovzduší, ale také jak nejlépe čisté ovzduší chránit. Na pátečním setkání žákyně devátého ročníku Vanesa Pflégrová a Nikolete Stanovská prezentovali naši činnost v projektu Emise. Holky sklidily za svou prezentaci velký potlesk.

PROGRAM:

Emisaři 20.12.2017

Druhé setkání Emisařů – školení z chemie

Dne 21. 11. se na Gymnáziu v Opavě uskutečnilo druhé setkání Emisařů, tentokrát se žáci seznámili s genetikou. Nejprve proběhla trocha teorie a pak již následovala praktická činnost v laboratoři Slezského gymnázia. Žáci extrahovali DNA ze slin a buněk banánu. Vlastní vzorek DNA si pak žáci mohli odnést domů.

Emisaři 24.11.2017

První setkání Emisařů v letošním školním roce

V úterý 17. 9. 2017 se  v budově Slezského gymnázia v Opavě uskutečnilo první letošní setkání Emisařů. Naši školu zastupovali žáci z  9. A. Žáci si během dvou hodin vyzkoušeli zajímavé pokusy z oblasti fyziky.  Pokusy na téma Hoření, Vakuová fyzika a Akustika. Zábavnou formou poté určovali známé vynálezce a vědce. Setkání bylo opět plné nových zajímavých informací.

Emisaři 9. A

Exkurze Karlova univerzita – Praha

Dne 19. 6.  2017 se naši Emisaři zúčastnili exkurze na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Žáci absolvovali přednášku na téma toxikologie s názvem Jedy kolem nás. Poté si mohli vyzkoušet zajímavé pokusy v chemické laboratoři.

Emisaři 25.6.2017

Setkání Emisařů – 13. březen 2017

Tentokrát pro nás gymnázium připravilo přednášku ohledně čistoty ovzduší v Moravskoslezském kraji na krajském úřadě v Ostravě. Poté jsme byli školeni ohledně teorie umělých hmot a shlédli jsme zajímavé pokusy v chemické laboratoři týkající se hoření plastů.

Emisaři 9.A, 8.A

Setkání Emisařů- 23. 2.  2017

Dne 23.2.2017 bylo pro naše Emisaře uspořádáno školení z fyziky. Na pěti stanovištích si žáci vyzkoušeli pro nás nové fyzikální pomůcky. Zabývali se lomem světla, pomocí zrcadel a laseru vytvářeli virtuální obrazce, potápěli pivní lahve a vytvářeli elektrické obvody a měřili elektrický odpor.

Bylo to super !!!

Emisaři 9.A, 8.A

Setkání Emisařů – 24. 1. 2016

Dnes jsme se s koordinátorkou projektu seznámili s novou brožurou k projektu Emise http://emise.slezgymopava.cz/web/.
Prohlédli jsme si i filmy k projektu: Kotlíkové dotaceJak správně (ne)topit.
Filmy jsou ke shlédnutí na adrese: http://emise.slezgymopava.cz/web/ v sekci ke stažení.

Brožura

Emisaři


Schůzky Emisařů

Emisaři naší školy se pravidelně scházejí nejen na akcích pořádaných gymnáziem, ale i na vlastních.
Na poslední schůzce jsme se pokoušeli vyrobit si vlastní plast a lepidlo. Jak na to? Koukni na pracovní list. Příště nás čeká senzace černý had už se těšíme.

Pokus 1            Pokus 2

Emisaři

3. setkání Emisařů – Chemické pokusy – Plasty

Dne 6. 12. 2016 se naši Emisaři opět vydali na SGO. Nyní tam na ně čekaly pokusy a teorie na téma Plasty. Žáci si vyzkoušeli v chemické laboratoři sedm různých chemických pokusů s plasty. Práce byla náročná, ale velmi poučná a přitom zábavná.


Emisaři 6. 12. 2016

Prezentace projektu Emise

Dne 10. 11. 2016 se na naší škole uskutečnil seminář Dobré praxe v rámci mezinárodního projektu Ekoškola. Na akci, které se zúčastnilo přes 30 osob z celého Moravskoslezského kraje náš Ekotým a naši Emisaři prezentovali projekt Emise.


Emisaři

Emise setkání 2

Slezské gymnázium pro nás opět připravilo zajímavé dopoledne a to 15. 11. 2016.  Žáci 9. a 7. ročníku zkoumali na gymnáziu tentokrát několik zajímavých fyzikálních jevů. Měřili rychlost světla pomocí mikrovlnné trouby a čokolády, měřili účinnost varné konvice, měřili elektrické napětí v citrónu, či měřili teplotu vodu s ohledem na příměsi v ní. Pro děti to bylo velmi zajímavé, neboť si mohly vše vyzkoušet samy.


Emisaři 7. A

Emise – první setkání

Dne 11. 10. 2016 se žáci 9. A Kateřina Armlichová, Kateřina Mališková, Kristýna Červeňáková a Dominik Prokš zúčastnili školení pro emisaře na SGO. Zapisovali jsme a zkoumali pohyb větru, teplotu větru a prováděli meteorologická pozorování. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací a moc se nám to líbilo. Pracovali jsme s notebookem a zajímavým meteo- programem.

Kateřina Mališková

Nástěnka pro projekt Emise, prezentace projektu Emise na naší škole

V rámci projektu Emise jsme na naší škole v pavilonu C první patro vytvořili nástěnku propagující tento projekt. Tuto informační tabuli, kterou vytvořili žáci 7.A jsme umístili na naší Ekonástěnku.
Ekokodex školy má nyní další důležitý bod č. 12 – Nespalujeme odpady, chceme zdravé životní prostředí. Roll- on projektu Emise je umístěn ve školní galerii.


Emisaři 7.A

Projekt Emise

V letošním roce jsme se opět zapojili do projektu Slezského Gymnázia v Opavě s názvem Emise. Letošními emisaři jsou členové Ekotýmu naší školy: Eliška Stejskalová, Lukáš Kůžel, David Kosmál, Jana Hopjanová, Matěj Šembera a Viktorie Pavlíčková.
Záštitu nad projektem převzali: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo životního prostředí a Magistrát města Opavy.
V tomto školním roce nás čekají zajímavé exkurze a přednášky. Všechny akce jsou pořádány pro účastníky zdarma. Jedním z pořadatelů projektu Emise na Slezském gymnáziu je i náš absolvent Lukáš Piwowarski.
Více informací o průběhu projektu naleznete na:
http://emise.slezgymopava.cz/

J.ch. 25.9.2015

Projekt Emise

Projekt  s názvem Emise vznikl na Slezském gymnáziu v Opavě. Jeho cílem je zlepšit celkový stav ovzduší na Opavsku, zejména snížením emisí z lokálních topenišť. Projekt je zaměřen na osvětu o škodlivosti spalování nebezpečných materiálů - odpadů (plastů, gumy, atd. …) v domácích kotelnách.
Jednou měsíčně se bude v budově Slezského gymnázia v Opavě konat setkání, na které základní školy zapojené do projektu vyšlou skupinu dětí z vyššího stupně, aby získaly nové informace o způsobech, jakými lze zlepšit stav ovzduší. Získané informace pak žáci předají ostatním žákům ve své škole.

23.9.2014 Patricie Daříčková 9.T

Emise 1. schůzka 27. 9. 2016

I v letošním školním roce pokračujeme v projektu Slezského gymnázia s názvem  Emise. Hlavním koordinátorem projektu na naší škole je Mgr. Jana Chrásková. Projektem Emise se bude na naší škole zabývat školní Ekotým. Hlavními hybateli projektu budou: David Kosmál, Michal Kosmál, Matěj Šembera, Kateřina Mališková, Michal Prokš a Kristýna Červeňáková. Naší první akcí bude návštěva Ekofóra 29.10. 2016 v kulturním domě Na Rybníčku v Opavě, už se těšíme.

Emisaři

Naši emisaři se setkali s hejtmanem našeho kraje

Dne 27.1.2016 se uskutečnilo setkání opavských emisařů v nové sportovní hale Slezského gymnázia v Opavě. Hlavním hostem setkání byl hejtman Moravskoslezského kraje pan Miroslav Novák, který ve svém projevu podpořil činnost opavských emisařů. Emisaři naší školy pak poskytli krátký rozhovor pro televizi.
Emisaři 6.A, 2.2.2016

 

http://decko.ceskatelevize.cz/zpravicky     vysíláno 1. 2. 2016

Exkurze Emise číslo 5

Dne 29. 2. 2016 jsme se zúčastnili exkurze ve firmě Arcelor Mittal v Ostravě.
Arcelor Mittal Ostrava a.s. patří do největší světové ocelářské a těžařské skupiny Arcelor Mittal.

Roční kapacita výroby je 3 miliony tun oceli. Kromě tuzemského trhu prodává společnost své výrobky do více než 40 zemí světa. Arcelor Mittal Ostrava a její dceřiné společnosti mají přes 7500 zaměstnanců. Společnost vyrábí železo a ocel v souladu s veškerou ekologickou legislativou. S předstihem snížila vliv výroby na životní prostředí nad rámec požadavků EU a v roce 2015 dokončí 14 dotovaných investic do nadstandardní ekologizace v hodnotě 3 miliard korun. Jediným akcionářem je ArcelorMittal Holdings A.G.
Firma se nachází na 160 ha a je největší firmou v oblasti našeho kraje.
Exkurze začala krátkou přednáškou o výrobním procesu – výrobě železa a pak následovala zábavná hra o ceny. V závěru jsme navštívili válcovnu, ta vyrábí a dodává dlouhé a ploché válcované výrobky určené pro stavby a konstrukce na tuzemském i zahraničním trhu. Hotovní tratě prezentují dvě profilové tratě, jedna pásová a drátová trať, které zajišťují široký sortiment profilů, pásů a drátů. V závodě se dále nachází ocelárna, vysoká pec, koksovna.
Koksovna je největším výrobcem koksu v České republice. Dvě koksárenské baterie s pěchovaným provozem a velkoprostorová koksárenská baterie se sypným provozem mají roční produkci cca 1,5 mil. tun koksu.
V chemické části závodu jsou vyráběny chemické produkty (surový černouhelný dehet, surový koksárenský benzol, koksárenský plyn, kapalná síra), které jsou úspěšně expedovány na domácí i zahraniční trhy. 

Emisaři 8.A

Exkurze Emise č.4

Dne 14. ledna 2016 jsme díky projektu Emise navštívili spalovnu nebezpečných odpadů v Ostravě, Mariánských Horách. Vedoucí spalovny nás provedl celým areálem a podrobně nám popsal jednotlivé procesy likvidace a spalování nebezpečných odpadů, jednalo se především o biologicky kontaminované odpady z nemocnic – proces spalování v rotační peci, proces čištění vzniklých emisí, monitoring vzniklých emisí. Po spálení odpadů se do ovzduší dostává jen minimální množství emisí.

Emisaři 6.A

Exkurze Emise č.3

Dne 1. prosince 2015 jsme se v rámci projektu EMISE zúčastnily exkurze, která se konala na VŠB v Ostravě. V první části exkurze jsme navštívily geologický pavilon, v němž jsme si prohlédly zajímavé minerály a horniny. Ve druhé části nás čekala přednáška o nanočásticích. Celá akce byla poučná a věříme, že nabyté vědomosti v budoucnu uplatníme ve výuce.


K. Mališková, V. Bendíková, K. Červeňáková, K. Armlichová

Exkurze č. 2 projekt Emise

Dne 2. 11. 2015 se uskutečnila naše druhá exkurze. Tentokrát jsme zavítali na Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě – zde nás pracovníci odboru školství a životního prostředí seznámili s problematikou ochrany ovzduší v našem kraji. Ukázali nám mapu našeho kraje s oblastmi největšího znečištění ovzduší. Největší znečišťovatelé nejsou na našem území, ale hlavně v sousedním Polsku. Poté jsme zavítali na Hydrometeorologický ústav v Ostravě. Na krátké přednášce nám pracovníci ústavu vysvětlili rozdíl mezi emisemi a imisemi, smogem, inverzí a pohovořili o nejhorších škodlivinách v ovzduší. Ve venkovních prostorách jsme shlédli monitorovací stanici, která sleduje stav ovzduší po celý rok, stejnou stanici máme vedle naší školy.

Zapsala Eliška Stejskalová, emisař 6.A

Exkurze č.1 projektu Emise

Díky projektu Emise Slezského gymnázia v Opavě náš Ekotým navštívil výzkumný ústav na Vysoké škole báňské v Ostravě. Zde jsme si mohli prohlédnout jinak nepřístupné pracoviště, kterém se zkoumá vliv spalování v kotlích na životní prostředí, poslechli jsme si krátkou přednášku o typech domácích kotelen a kotlů a o problematice spalování odpadů v domácích topeništích.
Poté jsme se vydali na návštěvu Velkého světa techniky v Dolní oblasti Vítkovic, zde jsme shlédli i 3D kino Galapágy. Velký svět techniky byl pro nás opravdovým zážitkem a ani se nám odtud nechtělo odejít. Už se těšíme na další exkurzi.

Zapsala Jana Hopjanová Emisař 6.A

Schůze emisařů 5.12 2014 a 13.1. 2015

Ve dnech  5.12. 2014 a 13.1. 2015 probíhaly další schůze emisařů v Opavě na Slezském gymnáziu. Opět se účastnily obě skupiny.
Stejně jako na minulých schůzích byly i tyto rozděleny na tři bloky. V prvním jsme zkoušeli v podobě malého divadla, promluvit do duše lidem, kteří v domácnosti špatně spalují (většinou nám zavřeli dveře přímo před nosem). Poté jsme se odebrali do učebny chemie, kde jsme zjistili, jaký mají vliv těžké kovy na náš organizmus a jak se barví různé látky, když je necháme hořet. Blok jsme zakončili pokusem zvaným ,,Faraonovi hadi“.
Poslední blok opět probíhal v učebně Fyziky, kde jsme viděli další pokusy. Blok pak zakončila vůně pálícího se dřeva v mikrovlnce, v překladu jsem  zkoumali vlhkost dřeva a možnost jeho vysoušení (bylo nám řečeno, že se výše zmíněný způsob nedoporučuje).

Natálie Pflegrová

Schůze emisařů 9.10 a 18.11 2014

Ve dnech 9.10 a 18.11 2014 proběhly v Opavě na Slezském gymnáziu další semináře, byly rozdělené na tři bloky. V prvním bloku jsme si prohlédli prezentaci a zapsali si důležité informace o projektu Emise a o práci emisařů, poté nám byla představena kvadrokoptéra v akci.
V druhém bloku jsme si hráli v chemické laboratoři s kahanem a dozvěděli jsme se nové informace o procesu hoření. Zkoušeli tavit sklo.
Ve třetím bloku jsme získali nové poznatky o vakuu a nakonec jsme si malinko zasoutěžili a dokonce jsme zvítězili.

Patricie Daříčková

Aktivační schůzka projektu Emise 23.9. 2014

Dne 23.9. 2014 v Opavě na Slezském gymnáziu proběhla ,,aktivační“schůzka projektu Emise, které se účastnilo pět žáků  deváté třídy naší školy.
Dozvěděli jsme se něco o projektu samotném a učili se jak správně prezentovat. Ale to nebylo všechno paní RNDr. Durčáková nám povyprávěla jak je to s ekovýchovou na opavsku a pan Ing. Štěrba z Ministerstva životního prostředí  nás seznámil s porušováním předpisů o ochraně životního prostředí.

Patricie Daříčková