počet návštěv

pocitadlo
poslední
aktualizace


03.02.2018
 
 
 
 

 

 

 

 

Denník školní zahrady

 


Publicita projektu – Obnova školní zahrady

TV Polar: http://www.tvportaly.cz/opava/31165-opavsky-expres-2-10-2013 - Školní arboretum ZŠ Šrámkova

TV Polar: http://sramkova.zonerama.com/Photo/193529/7165380 - Školní arboretum

Opavský přírodovědný zpravodaj - září 2013 /str. 10-11 – Projekt ,,Obnova školní zahrady“ http://www.opava-city.cz/assets/zx/skolstvi/opavsky-prirodovedny-zpravodaj-zari-2013-pdf.pdf

Moravskoslezské EVVO listy – Učíme se v zahradě

Navštivte naši podzimní zahradu

Seminář o  přírodních zahradách v naší škole

Dne 29. 9. 2015 proběhl na naší škole seminář s názvem Přírodní zahrady. Seminář uspořádala ve spolupráci s naší školou okresní koordinátorka Magistrátu města Opavy paní Mgr. Petra Veličková.
Seminář vedla paní Dana Křivánková z ekologického centra Lipka z Brna. Paní Křivánková seznámila účastníky s pojmem přírodní zahrada a s projektem přírodních zahrad, který vznikl ve spolupráci s rakouskými ekologickými organizacemi.

České a rakouské organizace spolupracují již od roku 2001 na společném projektu Přírodní zahrady bez hranic. Příspěvkem českých partnerů pro tento projekt bylo vytvoření speciální kategorie pro školní přírodní zahrady, které mohou být vzorem ostatním evropským zemím.

V rámci projektu nabízí Lipka od roku 2009 poradenství školám a školkám, jak pečovat o své školní zahrady přírodně šetrným způsobem a jak je upravit, aby se daly co nejlépe využívat pro výuku mnoha předmětů. Certifikují školní přírodní zahrady a pomáhají školám také získat plaketu „Ukázková přírodní zahrada“.
Naše školní zahrada nadchla jak pořadatele, tak účastníky semináře a bylo nám doporučeno, abychom v příštím školním roce požádali o certifikaci naší školní zahrady.

"Bádáme, učíme se a pracujeme na Školní zahradě"

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 25. 6. 2015 usnesením č. 15/1459 rozhodlo o poskytnutí dotace pro náš projekt v rámci vyhlášeného dotačního programu Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2015/2016 ve výši 73 200,- Kč.

Plánované náklady na projekt byly 99 000,-Kč, získaná dotace činí 73 200,-Kč. Projekt navazuje na projekt ,,Příroda ve škole, škola v přírodě aneb malé školní arboretum“, který jsme realizovali v roce 2013 z grantu Ministerstva životního prostředí. Realizaci nového školního projektu jsme zahájili 1. 10. 2015. Arboretum žáci školy vybudovali pod vedením učitelů, zapojili se i rodiče a SRPŠ. Arboretum je vybudováno a nyní je žáky a učiteli, dokonce i veřejností, hojně využíváno. Arboretum je osazeno druhy našich původních a cizokrajných rostlin... >>>

Nové naučné tabule pro naši školní zahradu

Díky projektu Bádáme, učíme se a pracujeme na školní zahradě, můžeme do naší školní zahrady umístit 6 nových naučných tabulí.


J.Ch. 18. 3. 2016


Práce na školní zahradě – leden, únor

Počasí nám nepřeje, celý leden je mokro, prší. V únoru nám napadl sníh. Pracujeme tedy na výzdobě badatelského koutku, tvorbě hmyzího hotelu, tvoříme nové pracovní listy pro badatelský koutek a naučné tabule k nové části zahrady.


J.Ch. 28.2. 2016

Podzimní práce na školní zahradě

Žáci Ekologického praktika, členové Ekotýmu a žáci školy poctivě pracují na plnění harmonogramu prací na školní zahradě. Začali jsme s výkopovými pracemi našeho nového školního jezírka a mokřadu. I když máme nové nářadí, práce jde pomalu kvůli velikému suchu. Půda je tvrdá jako kámen.
Vykáceli jsme uschlou jabloň a zde tak můžeme rozšířit budoucí jezírko, postupně roste i nový kopeček. Připravujeme záhony pro výsadbu, zakoupili jsme zeminu a netkanou textilii. Vysadili jsme růže, které budou do naší zahrady lákat hmyz. S další výsadbou budeme pokračovat až na jaře, snad už nebude takové sucho.
Pracujeme na pracovních listech pro badatelský koutek a zahradu. Koupili jsme průhledné fólie na psaní tužkou, abychom šetřili naše životní prostředí, žáci na fólie tužkou vyplní pracovní list a folie se vygumuje – žádný odpad. Fólie budou k zapůjčení v badatelském koutku. Žáci prvního stupně nasbírali suché přírodniny pro výplň do hmyzího hotelu, jako výplň také poslouží zbytky pokácené suché jabloně. Žáci pod vedením pana učitele Plachkého opracovávají prkna pro hmyzí hotel.

Ekotým, prosinec 2015

Nové vybavení školní nářaďovny

V rámci projektu Bádáme, učíme se a pracujeme na školní zahradě jsme získali finance z rozpočtu Moravskoslezského kraje na nákup nového, kvalitního pracovního nářadí. Za finance jsme zakoupili 6 rýčů, 14 motyček a stavební kolečko. Nářadí nám pomůže při údržbě zahrady a realizaci projektu.

Ekotým 1.12.2015

Projekt obnovy školní zahrady pokračuje - ,,Bádáme, učíme se a pracujeme na školní zahradě“ ...>>>

Zahájení  realizace projektu „Bádáme, učíme se a pracujeme na školní zahradě“

Dne 1. 10. 2015 jsme zahájili realizaci nového školního projektu s názvem „Bádáme, učíme se a pracujeme na školní zahradě“. Hlavním cílem tohoto projektu je vytvoření nového přírodně naučného prostoru školní zahrady jako prvku interaktivní výuky a vzdělávání k udržitelnému rozvoji a výchově k péči o životní prostředí. Školní zahrada tak „městským“ dětem umožní bezprostředně pozorovat rostliny a živočichy v jejich přirozeném prostředí, a to nejenom dětem, ale i jejich rodičům.
Nově vzniklé prvky školní zahrady: Badatelské centrum, netradiční hmyzí hotel, nové záhony plné hmyz lákajících rostlin, školní badatelský koutek.

Dne 3. 10. 2015 byl ustanoven realizační tým projektu:

Hlavní koordinátor a vedoucí projektu:  Mgr. Jana Chrásková
Vedoucí dílenských prací – výroba hmyzího hotelu: Mgr. Jiří Plachký
Monitoring prací a vedení deníku školní zahrady: Jana Hopjanová, Eliška Stejskalová
Tvorba pracovních listů: Mgr. Jiří Štellar
Zástupce SRPŠ: Věra Meierová
Zástupce z řad rodičů: Zdena Hlasicová
Zástupce správních zaměstnanců: Jarmila Válečková

Členové týmu:

Mgr. Alena Zapletalová - pedagog
Matěj Šembera – Ekotým
Robin Pracný – Ekotým
Kuba Vostál – Ekotým
Lukáš Kůžel - Ekotým

j.ch. 10. 10. 2015

Jaro na školní zahradě

Na podzim jsme otevreli na školní zahradě školní arboretum, ve kterém jsme vysadili i mnoho druhu jarních rostlin, tulipány různých barev, hyacinty, talovíny, krokusy, narcisy. Všechny vysazené rostliny právě krásně kvetou.

 

Bežte se podívat !!!!!!!!!!!!!

J.Ch

Otevíráme školní  arboretum

Dne 24. 9. 2013 jsme za přítomnosti vzácných hostů slavnostně otevřeli přírodní školní arboretum. Finanční prostředky jsme získali z grantu MŽP Č. Zveme vás na návštěvu, stačí jen předem zatelefonovat.

z vysílání TV Polar

Září 2013

Během první poloviny měsíce září jsme úspěšně s žáky, správními zaměstnanci školy, členy SRPŠ a rodiči dokončili veškeré práce na nové školní zahradě – školním arboretu.
Byly zhotoveny  a usazeny naučné tabule, rovněž ke všem rostlinám byly umístěny popisné cedulky s českými a latinskými jmény rostlin.
Slavnostní otevření školní zahrady se uskutečnilo 24.9. 2013 v 15:30 hod. Mezi vzácnými hosty slavnostní akce byl náměstek primátora Mgr. Dalibor Halátek, z odboru školství MMO RNDr. Kateřina Pálková, ředitel pracoviště Opava Úřadu pro zastupování státu Mgr. Jiří Škrabal, zástupci občanského sdružení Natura biolog RNDr. Milan Kubačka a PaedDr. Marcela Kubačková, odborník na zahradní architekturu, pracovník odboru životního prostředí magistrátu města Opavy Ing. Kovalčík, ředitel ZŠ a MŠ Vávrovice Mgr. Pavel Gregor, učitelé, rodiče a děti ZŠ Šrámkova, pro které byla tato zahrada vybudována. Slavnostní odpoledne zahájila ředitelka školy Mgr. Ivana Chramostová s tiskovou mluvčí Mgr. Karin Solnou a vystoupení žaček naší  školy.
Celou akci zdokumentova moravskoslezská regionální televize Polar.
http://www.tvportaly.cz/opava/31165-opavsky-expres-2-10-2013
Dlouhý článek o naší akci si můžete přečíst v Opavském přírodovědném zpravodaji na adrese:
http://www.opava-city.cz/assets/zx/skolstvi/opavsky-prirodovedny-zpravodaj-zari-2013-pdf.pdf

Krásný článek uveřejnila na stránkách města Opavy paní RNDr. Kateřina Pálková:

http://www.opava-city.cz/scripts/detail.php?id=63954

Od 24.9.2013 je naše nová školní zahrada – ŠKOLNÍ ARBORETUM otevřeno denně i pro veřejnost.

Červenec, srpen 2013

Během školních prázdnin  jsme pokračovali v práci na naší školní zahradě.
Žáci naší školy chodili každý týden pomáhat s výsadbou a úpravou školní zahrady. Nakoupili jsme další rostliny dle plánu výsadby – keře pro živý plot, liliovník, kapradiny,okrasné trávy rozmanité trvalky. V době letních prázdnin se nám podařilo splnit všechny plánované aktivity projektu. 

Jedná se o tyto aktivity: 

  • vytvoření odpočinkových zón a usazení laviček
  • založení bylinkové zahrádky
  • výsadba léčivých a aromatických rostlin
  • vyplnění prostoru mezi rostlinami netkanou textilií a zahrnutí mulčovací kůrou
  • pokračování ve výsadbě rostlin

Dokončili jsme odpočinkové zóny i s přilehlou výsadbou okrasných rostlin, bylinkovou zahrádku, záhon s liliovníkem, magnólií, záhon s drobným ovocem, záhon kamčatských borůvek, záhon podzim, záhon hosty a kapradiny jsme spojili v jeden veliký záhon, aby byla jednodušší údržba. Z téhož důvodu došlo ke spojení záhonů jarní rostliny, třapatky a kosatce. Vznikly také dva nové záhony v prostoru u vchodu do školní zahrady – záhon se sakurou a záhon s okrasnými rostlinami. V zadní části zahrady jsme vybudovali rozsáhlou skalku, broukoviště a  vodní plochu s vodními rostlinami, které byly hrazeny z rozpočtu školy.
Vytvořili jsme naučné tabule, stojany byly schváleny jako nová položka v grantu.

Květen, červen 2013

Počasí nám opět nepřineslo nic pěkného, časté bouřky znemožňují práci na zahradě. Pokračujeme tedy aspoň ve výrobě laviček a zhotovujeme první návrhy naučných tabulí a pracovních listů k výuce na budoucí zahradě.
V měsíci květnu jsme nakoupili  azalky a rododendrony, založili jsme záhon pro hosty a ty jsme také vysadili. Osadili jsme také část bylinkové zahrádky.
V měsíci červnu jsme pokračovali ve výsadbě léčivých rostlin, zakoupili jsme  rašelinu pro výsadbu rododendronů a azalek, mulčovací kůru na povrchovou úpravu záhonů s rododendrony.  Některé záhony jsme pokryli netkanou textilí proti prorůstání plevelů.
Pokračujeme ve výrobě laviček – povrchová úprava, nátěry kovových  a dřevěných částí laviček byla provedena žáky naší školy, s výrobou dřevěných částí nám pomohl stolař pan Bělák, který nám připravil k nátěru desky na lavičky, také nám dodal lak i napouštědlo na lavičky.
Vzhledem k dlouhotrvajícím dešťům, které nám brání v práci na školní zahradě v měsíci červnu a díky kterým je půda silně podmočená, žádáme o změnu harmonogramu projektu. Žádáme o přesunutí aktivit na měsíce červenec a srpen 2013. 

Jedná se o tyto aktivity: 

  • vytvoření odpočinkových zón a usazení laviček
  • založení bylinkové zahrádky
  • výsadba léčivých a aromatických rostlin
  • vyplnění prostoru mezi rostlinami netkanou textilií a zahrnutí mulčovací kůrou
  • pokračování ve výsadbě rostlin

Jednotlivé výše uvedené aktivity jsou již rozpracovány, ale dlouhotrvající deště a podmáčená půda nám neumožní je dokončit do konce měsíce června. Proto jsem požádala o jejich přesun na měsíce červenec a srpen 2013.

Žádost nám byla poskytovatelem dotace schválena.

Březen, duben 2013

V měsíci březnu nám počasí opět nepřipravilo nic pěkného, mrazivé počasí dále přetrvává, ani v odpoledních hodinách nestoupá teplota nad 0 C. Závěr března je doprovázen každodenními sněhovými přeháňkami, což nám práci na zahradě zcela znemožňuje.
V tomto měsíci jsme nakoupili první rostliny do naší zahrady – 100 kusů cibulovin do trávníku – různé druhy krokusů, 31 cibulí kusů  drobnokvětých narcisů, u kterých na stvolu vykvétá více květů, 31 kusů různobarevných tulipánů, 4 krásné rostliny vřesů, 4 drobnější rostliny různých druhů a barev  magnólií, které jistě budou největší ozdobou budoucí zahrady na jaře.

Dále byl nakoupen materiál na výrobu laviček - kovový profil L a kovový profil jäkl, základní barva na nátěr kovových prvků.

S výsadbou  nakoupených rostlin jsme však mohli začít až po 20. dubnu, kdy konečně půda dostatečně vyschla a rozmrzla. V týdnu od 22. dubna jsme na zahradě s dětmi trávili několik hodin denně, abychom ztracený čas dohnali, což se nám podařilo.

V měsíci dubnu jsme koupili 200 m netkané textilie proti prorůstání plevelů na záhonech, 20 pytlů zahradnického substrátu pro zvýšení kvality půdy a 30 pytlů mulčovací kůry k estetizaci záhonů.

Během měsíce dubna jsme nakoupili a vysadili tyto druhy rostlin:
10 ks cibulí různobarevných lilií, 5 ks okrasných keřů zlatice, 3 ks kdoulovce, 10 ks  vzrostlých rododendronů, 2 ks ostružiníku, 5 ks  již kvetoucích kamčatských borůvek slibujících první ůrodu a 1 ks drobnokvěté růžové azalky. Připravili jsme záhon na výsadbu jarních rostlin, kamčatských borůvek, záhon pro keře živého plotu, záhon pro drobné ovoce. Všechny  nově vzniklé záhony jsme obohatili  zahradnickým substrátem. Některé jsme již zakryli netkanou textilí a zamulčovali kůrou. Kovový materiál na výrobu laviček je postupně zpracováván (řezání profilů, vrtání, svařování, broušení).

Únor 2013

Prvním krokem k úspěšné realizaci projektu je ustanovení školního realizačního týmu. V tomto měsíci jsme tedy ustanovili realizační tým naší nové školní zahrady, který bude vést a koordinovat vlastní realizaci projektu.

Realizační tým:

Vedoucí realizačního týmu:
Mgr. Jana Hopjanová Chrásková

Vedení účetnictví a finanční dozor projektu:
Šárka Berková – ekonomický pracovník školy

Vedoucí odborných technických prací – tvorba laviček:
Mgr. Jiří Plachký – pedagogický pracovník

Další členové realizačního týmu:
- členové SRPŠ
Mgr. Jarmila Straková – pedagogický pracovník

Žáci školního Ekotýmu:
René Husár, Martin Dubinský, Dominika Tylšarová, Monika Lelovská, Anna Kubišová, Lenka Smiová

 

V měsíci únoru jsme začali s prvními přípravami realizace vlastního projektu. Práce na školní zahradě nám ale komplikuje velmi nepříznivé počasí. Od začátku února máme na zahradě několikacentimetrovou vrsvu sněhu, která během února zůstává díky teplotám pod bodem mrazu, půda je promrzlá. S vlastní přípravou školního pozemku pro realizaci projektu jsme začali již během 1. pololetí školního roku, vytyčili jsme část některých záhonů a připravili půdu na jarní výsadbu. V rámci přípravy byly vyrovnány terénní nerovnosti, a vykáceny obeschlé keře živého plotu. Přípravu pozemku pro realizaci provedli žáci školy a učitelé.

Členové realizačního týmu se podrobně seznámili s projektem. Vedoucímu odborných technických prací byl předán plán výroby laviček.

V 11. čísle roku 2012 regionálního tisku Hláska, který vydává Magistrát města Opavy, byl zveřejněn na straně 30 článek s názvem Základní školy získaly peníze na vybudování přírodních učeben, ve kterém se hovoří o našem projektu.

Pozimní práce