počet návštěv

pocitadlo
poslední
aktualizace


03.02.2018
 
 
 
 

 

 

 

 

Environmetální výchova


venuj mobil

Věnuj mobil

Soutěž Věnuj mobil probíhá i v letošním školním roce. Pořádá ji opět společnost Eko-kom v rámci Recyklohraní. Za mobilní telefony nám budou připsány body do Recyklohraní a ještě můžeme získat něco navíc – výlet pro nejlepší sběrače.

Cílem projektu je získat k opětovnému využití případně k recyklaci mobilní telefony, které jinak zůstávají bez využití v domácnostech rodin žáku. Principem soutěže je sběr co největšího množství mobilních telefonů. Hodnotícím kriteriem pro krajské kolo bude počet nasbíraných telefonů v poměru na jednoho žáka školy! Soutěž probíhá od 1. ledna 2013 do 28. února 2013.


Sběr kaštanů

Ani letos nebudou lesní zvířátka v našem okolí trpět hlady. Naši žáci prvního, ale i druhého stupně pro ně nasbírali celkem 1162 kg kaštanů. Kaštany sbíráme každoročně pro společnost Opavská lesní s.r.o. Hlavní organizátorkou sběru ve škole je paní učitelka Mgr. Zdenka Gélová. Největší poděkování patří nejlepším sběračům:

1. místo – K. Valová 138kg
2. místo – N. Fišerová 117kg
3. místo – N. Shotenová 115kg

Děkujeme!!!!!!!!!

J.Ch. 15.1.2018

Výstava Energie a životní prostředí

V týdnu od 5. do 10. listopadu jsme na naší škole uspořádali výstavu fotografií a naučných tabulí s tématikou Energie a Životní prostředí. Naučné tabule nám zapůjčila společnot z Hradce nad Moravicí zabývající se o kulturu lidského bytí. K výstavě žáci obdrželi pracovní listy, které jim více přiblížily problematiku energie a životního prostředí. S organizací výstavy pomáhal školní Ekotým. Výstava byla ve škole instalována k výročí dne Ekoškol – 7.11.2017.

Co jsme si na výstavě mohli přečíst ?
Energie znamená život. Umožňuje živým tvorům růst, dýchat, pohybovat se a rozmnožovat se. Ke svému vývoji využívaly lidské společnosti v průběhu let rozmanité formy energie: svaly (lidí i zvířat), vodu, vítr, dřevo, slunce, atom, ropu...
20. století charakterizují nové výrobní a distribuční technologie, které se neustále zdokonalují, aby udržely krok s nárůstající spotřebou energie. Energie získaná z ropy, uhlí, zemního plynu či jádra umožnila skutečnou technickou revoluci v životním trendu, v dopravě, výrobě a spotřebě.
Tyto změny přinutily člověka k tomu, aby v masovém měřítku využíval přírodní zdroje, které se nashromáždily pod zemí v průběhu milionů let. Tyto tzv. „fosilní“ zdroje existují ovšem v omezeném množství. Jejich užíváním se navíc tvoří velké množství skleníkových plynů, které jsou zodpovědné za oteplování klimatu.
To byl také důvod, proč se mnohé země zavázaly k tomu, že sníží své emise skleníkových plynů. Francie chce jít ještě dál a snížit své emise 4krát. Tyto snahy předpokládají revizi našeho způsobu výroby, spotřeby, přepravy, výstavby našich budov či toho, jak budeme koncipovat naše města. Čím budeme mít nižší celkovou spotřebu energie, tím se zvýší podíl obnovitelné energie (např. sluneční nebo větrné). Je to pro nás úžasná technologická a hospodářská výzva.
Lidstvo je dnes konfrontováno s bezprecedentním energetickým problémem, tj. jak vyhovět potřebám 6,7 miliardy lidí a přitom uchránit životní prostředí. Vložme tedy společně svoji energii do služeb planety, její budoucnosti a generací, které přijdou po nás!

25.11.2017 J.Ch.

Letmí škola koordinátorů EVVO

Koordinátorka EVVO naší školy absolvovala ve dnech 26. – 29. 9. Letní školu koordinátorů EVVO v krásném prostředí jesenických Karlovic. Náplní školy bylo účastníky seznámit s pojmem a problematikou Questingu a jeho využití v EVVO.


J.Ch. 20.9.2017

Výstava na stromech na naší školní zahradě!!!!

Výstava na stromech je celorepublikový happening, který se koná během Týdne důstojné práce a upozorňuje na ožehavá témata naší každodenní spotřeby. V týdnu od 7. do 14. října 2017 proběhne třetí ročník se zaměřením na podmínky pěstování banánů.
Každý rok se téma happeningu zaměření mění. V roce 2015 byla hlavním tématem káva s výstavou Plné ruce práce (48 parků), v roce 2016 koželužny a výroba obuvi s výstavou Poznej své boty (70 parků). Na říjen 2017 společně přibližujeme veřejnosti pracovní podmínky při pěstování banánů v Kostarice a Panamě výstavou Příběh banánu.
Žáci našeho Ekotýmu připraví výstavu nejen pro naše děti v prostorách školní zahrady, ale i v Sadech Svobody u Obecního domu v Opavě.

Těšíme se na Vaši návštěvu !!!!!!!!!!!!

Ekotým 21. 9. 2017