počet návštěv

pocitadlo
poslední
aktualizace


09.02.2018
 
 
 
 

 

 

 

 

Hlavní stránka školní družiny

ŠKOLNÍ DRUŽINA A ŠKOLNÍ KLUB

jsou volnočasová zařízení, která mají bohatou náplň zájmového vzdělávání. Hlavní prostory vyhrazené pro tato zařízení, se nacházejí v pavilonech B a D.
Žáci mají možnost navštívit školní hřiště, tělocvičnu, arboretum a další zajímavé místa v blízkosti školy. Školní družinu a školní klub navštěvují děti od přípravné třídy až po 9. třídu.

Většina žáků v těchto prostorách tráví větší část dne, a proto mají připravené příjemné prostředí, hry a zábavu. V náplni činností družiny nechybí četba na pokračování, malování, kreslení, vystřihování a jiné tvoření, pohybové hry venku i v tělocvičně, společenské a deskové hry či tematické akce. 

Součástí školní družiny a klubu jsou zájmové kroužky, které zabezpečují naši vychovatelé.

Činnost družiny se řídí v souladu s  ŠVP pro ŠD, který popisuje koncepci družiny, její rámcový plán, klíčové kompetence a průřezová témata. Program zahrnuje činnosti odpočinkové, rekreační a zájmové. Ve školní družině se děti učí stolovat, udržovat pořádek v šatnách a ve třídě, šetrně zacházet s hračkami a pomůckami. Nezapomínáme také na hlavní hygienické návyky, duševní hygienu a komunikaci se spolužáky.

Těšíme se na Vás v novém školním roce 2017/2018

  Kolektiv vychovatelů ŠD a ŠK

TALENT SHOW - UKAŽ, CO UMÍŠ

Ve čtvrtek 25. 1. 2018 pořádala školní družina v hudebně školy talentovou soutěž – Ukaž, co umíš. Žáci si mohli volně vybrat, v čem by se předvedli před ostatními. Mohli vystupovat sami, nebo ve skupince. Někteří zazpívali písničku, zatančili, či zahráli na klavír. Také nás navštívil Pat a Mat, kouzla předvedl kouzelník, shlédli jsme triky s diabolem, poslechli recitace básniček a další. Vždy po jednotlivých číslech ohodnotila porota boty (1-5 bodů). Hudebně přispěl programu i pan vychovatel Lukáš Polák, který se všemi zazpíval známé písničky a doprovodil je hrou na kytaru. Měli jsme dvě 1.místa, pět 2.míst a jedno 3.místo. Výherci dostali krásné odměny. I ti, kteří nevyhráli, byli odměněni alespoň sladkostí. Celá show se velmi povedla.

Dudová Hana

Vánoční svíčka

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola v Opavě každoročně vyhlašuje soutěž Vánoční svíčka. Naše školní družina se do této soutěže zapojila se třemi výrobky. Nejlepšího výsledku dosáhl kroužek dovedné ruce pod vedením Moniky Budíkové se svými svěřenci
(M. Hloušková, B. Šišovská, A. Theuerová, A. Kašparčíková, P. Vlček,
V. Hejduk) a umístili se na krásném 2. místě. Za svoji práci obdrželi zdravou i sladkou odměnu. Všem blahopřejeme .

Vladislava Feilhauerová

Vánoční vyrábění

Předvánoční čas můžeme trávit různě. Nákupy, úklidem nebo si jen tak relaxovat se svými dětmi v naší školní družině. Ve čtvrtek 7.12.2017 v odpoledních hodinách si každý návštěvník mohl přijít vyrobit něco pro radost nebo jen tak posedět do bufetu s občerstvením a načerpat vánoční náladu.
Mikuláše s čerty a andělem jste mohli potkat u každé dílničky. Čerti si nikoho neodnesli, protože děti byly moc šikovné. Každý měl pro Mikuláše připravenou básničku nebo písničku a za odměnu dostal sladkou odměnu. Celé odpoledne se vydařilo a již se těšíme na další společnou akci,

Vladislava Feilhauerová

Kopaná 1. – 4. tříd.

Ve čtvrtek 30.11.2017 v tělocvičnách naší školy proběhlo školní kolo kopané 1. – 4. tříd. Šest družstev se mezi sebou utkalo a poměřilo své síly. Každý chtěl být nejlepší, ale první může být jen jeden

 

1. místo – J. Zerzavý, A. Pospěch, D. Pogats, N. Schroterová, P. Král, J. Král
2. místo – S. Večerek, F. Navrátil, J. Kapler, A. Schablický, D. Hruška
3. místo – M. Fischer, M. Žiga, S. Kulička, J. Němec, L. Altman, M. Velebil
4. místo - M. Král, A. Barčák, L.Staněk, J. Staněk, T. Farkáš
5. místo – T. Walker, A. Bielik, B. Solnická, M. Orlík, L. Švrčinová, J. Damaský, T. Trupar
6. místo – A. Zika, S. Rohan, R. Janoš, M. Kuba, K. Žídek, P. Mišalko

Vladislava Feilhauerová

Drakiáda

Na konci měsíce října jsme si ve školní družině uspořádali již tradiční Drakiádu. Tentokrát se konala na našem školním hřišti. Počasí nám docela přálo, draci krásně létali, a proto si děti celou akci parádně užily.

Lukáš Peterek

Vybíjená

Vybíjená ŠD okresu Opava, je soutěž, kterou každoročně pořádáme v měsíci říjnu v tělocvičnách naší školy. Letos se zapojilo 8 družin, které mezi sebou 18.10.2017 bojovaly o první místo. Rychle přehodit hřiště, přitom si nabít bez toho, aby nám míč vypadl a vybít soupeře je cílem všech. Celé odpoledne se ozývalo povzbuzování a radost ze hry a vítězství.

Družstvo hrálo ve složení N. Schröterová, A. Pospěch, F. Kostka, M. Celta, M. Kremer, D. Strouhal, S. Večerek, N. Sofková, D. Pogats, J. Maďar

Konečné umístění:
1. místo ŠD Vrchní
2. místo ŠD Kylešovice
3. místo ŠD B. Němcové
4. místo ŠD Slavkov
5. - 6. místo ŠD Šrámkova, ŠD Otická
7. - 8. místo ŠD T.G.M, ŠD Englišova