počet návštěv

pocitadlo
poslední
aktualizace


21.10.2017
 
 
 
 

 

 

 

 

Hlavní strnka školní družiny

ŠKOLNÍ DRUŽINA A ŠKOLNÍ KLUB

jsou volnočasová zařízení, která mají bohatou náplň zájmového vzdělávání. Hlavní prostory vyhrazené pro tato zařízení, se nacházejí v pavilonech B a D.
Žáci mají možnost navštívit školní hřiště, tělocvičnu, arboretum a další zajímavé místa v blízkosti školy. Školní družinu a školní klub navštěvují děti od přípravné třídy až po 9. třídu.

Většina žáků v těchto prostorách tráví větší část dne, a proto mají připravené příjemné prostředí, hry a zábavu. V náplni činností družiny nechybí četba na pokračování, malování, kreslení, vystřihování a jiné tvoření, pohybové hry venku i v tělocvičně, společenské a deskové hry či tematické akce. 

Součástí školní družiny a klubu jsou zájmové kroužky, které zabezpečují naši vychovatelé.

Činnost družiny se řídí v souladu s  ŠVP pro ŠD, který popisuje koncepci družiny, její rámcový plán, klíčové kompetence a průřezová témata. Program zahrnuje činnosti odpočinkové, rekreační a zájmové. Ve školní družině se děti učí stolovat, udržovat pořádek v šatnách a ve třídě, šetrně zacházet s hračkami a pomůckami. Nezapomínáme také na hlavní hygienické návyky, duševní hygienu a komunikaci se spolužáky.

Těšíme se na Vás v novém školním roce 2017/2018

  Kolektiv vychovatelů ŠD a ŠK