počet návštěv

pocitadlo
poslední
aktualizace


03.02.2018
 
 
 
 

 

 

 

 

Rodičům

Vážení rodiče,

i v letošním školním roce jsme pro vaše děti zajistili přístup na portál www.proskoly.cz, na kterém najdou řadu testů, dotazníků a procvičování vhodných i na domácí přípravu do školy.

Testy jsou nově zaměřené také na procvičování českého pravopisu a základní slovní zásoby z angličtiny a němčiny. Naleznou zde také mnoho úloh na rozvoj logiky, paměti, prostorové představivosti apod.

Žáci závěrečných ročníků mohou navíc využít jedinečný dotazník volby povolání usnadňující rozhodování při volbě střední školy.

Všechny testy mohou Vaše děti využívat doma ZDARMA!

Přístupové údaje obdrželi žáci od svých učitelů.
Přeji Vašim dětem, aby jim portál Proškoly.cz dobře sloužil jak pro přípravu do školy, tak i pro zábavu.

Mgr. Ivana Chramostová, ředitelka školy

Pochvala - kouzelné slovo...

Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci pololetí, může nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne vydání vysvědčení, požádat ředitelku školy o přezkoumání výsledků – tedy ještě v pondělí 5. 2. 2018.

Ivana Chramostová


Konzultační hodiny pro rodiče

Každé první úterý v měsíci od 14:00 do 16:00 hodin nebo kdykoliv po telefonické domluvě s vedením školy mohou rodiče konzultovat s konkrétními pedagogy nebo přímo s ředitelkou školy záležitosti svý dětí.

Dále je možná, rovněž po domluvě s vedením školy, návštěva rodičů ve vyučování.


Dopolední svačinky pro děti

Od 13. 4. 2015 byla zavedena nová služba – možnost objednání dopolední svačinky pro děti ZŠ. Rodiče a děti mohou využít objednávkového systému, který je stejný, jako při volbě obědu. Svačina je uvedena na jídelníčku s možností vyzvednutí v daný den od 9:00 – 10:00 hod. v prostorech jídelny. Cena svačiny je 15,– Kč/den. V případě zájmu je nutno – pokud je stravné placeno bezhotovostně o tuto částku – 300,– Kč navýšit trvalý příkaz, nebo souhlas k inkasu.

Věnujte prosím pozornost, zda objednáváte přes internet oběd č. 3, nebo svačinu – po prvních zkušenostech dochází k záměně!

Děkujeme za spolupráci.Vážení rodiče,
Nabízíme Vám zcela bezplatný program pro nauku násobilky pro vaše děti:

Aztekium.pl/Nasobeni

Tři důvody proč používat program:     

  • příjemným způsobem motivuje nauku žáka k nauce     
  • velmi zjednodušuje práci učitele     
  • umožňuje kontrolu rodičům

Hlavní výhody programu:

  1. Učitel nebo rodič může sledovat postupy nauky žáků v reálném čase na svém počítači, nebo telefonu. (slouží k tomu ikona učitele)
  2. Jednoduše lze vidět, kteří žáci zvládají nauku lépe a kteří hůře. (Program zobrazuje průběžně postupy práce všech žáků)
  3. Žák se může učit nejen ve škole, ale také doma pod kontrolou rodičů,
  4. Program funguje dobře na mobilních telefonech
  5. Program cvičí nejen vědomosti, ale rovněž reakce žáka,
  6. Rozhraní je jednoduché a přehledné,
  7. Program obsahuje hodnocení žáků jedné třídy, stejně jako jiných žáků z ČR a ze světa, což dodatečně motivuje ke zlepšování výsledků.

Doporučujeme také stránku pro cvičení rychlosti násobilky:

Aztekium.pl/Mistr

Zde žáci cvičí rychlost reakce. Mohou dovést k dokonalosti násobení a dělení. hodnocení na naší stránce dokazuje, že většina žáků je schopna zvládnout celou násobilku do 100 v čase od 80 do 120 sekund. Rekordmani za méně, než 60 sekund. - Používání programů je zcela zdarma. - Nepobíráme žádné poplatky, - Není požadována registrace, ani uvádění e-mailových adres. Pokud si přejete, budeme rádi za umístění našeho banneru, nebo odkazu na naše programy na Vaši internetovou stránku. Žákům to zjednoduší používání programů a pro nás to bude příjemná forma reklamy za provedenou práci. Doporučujeme také požít jiné bezplatné programy pro žáky, některé z nich jsou: Přepočet procent:

Aztekium.pl/procenta

Převodník jednotek (míry, váhy, povrchy, atd.):
Aztekium.pl/konvertor

Program pro změnu slov při skloňování:
Aztekium.pl/sklonovani

Program pro nauku nejpopulárnějších slov v cizích jazycích:
aztekium.pl/1000

A mnoho jiných (Odkazy jsou dostupné na naší hlavní stránce) S úctou, Skupina Aztekium.pl

6. Klub pro rodiče

Srdečně zveme rodiče na 6. Klub rodičů, který se bude konat 12. 6. ve 14,30 na téma  "Pomoc a podpora dětem se specifickými  vzdělávacími potřebami". Spolu s Vámi si chceme popovídat o tom, jak porozumět zprávám a doporučením, jaká jsou podpůrná opatření, jak spolupracovat se školou na odstraňování výukových obtíží.
Na poslední předprázdninové setkání s Vámi se těší:

Mgr.  Adéla Matoušková - pedagog, koordinátor ŠVP
Mgr.  Dana Diatilová - speciální pedagog PPP, SPC pro vady řeči
Mgr.  Jana Kaniová - výchovný poradce
Mgr. Jana Králová - školní speciální pedagog, koordinátor inkluze

J.Králová

Přezkoumání výsledků hodnocení

Rodiče mohou při pochybnostech s hodnocením žáka požádat ředitele o přezkoumání výsledků hodnocení – do tří pracovních dnů od vydání vysvědčení (§52 ŠZ).
V letošním roce je konečný termín 3. 7. 2013.

Mgr. Ivana Chramostová, ředitelka školy

Internetové stránky – Pro školáky

Evropská komise spustila nové internetové stránky určené výhradně dětem a mládeži: Pro školáky.  
Vědět něco o EU a zjišťovat si nové informace je dobré nejen pro dospělé. I děti by se měly s Unií od útlého věku seznamovat, aby chápaly její uspořádání a fungování. Komise proto vytvořila internetové stránky Pro školáky. Na stránkách mohou děti hrát hry, odpovídat na kvizy a získávat nové poznatky o Unii a zemích, které ji tvoří. Evropská unie se obrací na výhradně dětské publikum poprvé. Koncepce stránek se proto snaží předávat informace způsobem, jenž je dětem blízký. Záměrem také bylo, aby se děti dozvěděly více nejen o EU, ale také o svých právech.

Vážení rodiče,

prosím, vybavte své děti do ŠD každodenním převlečením na pobyt venku. Věci si mohou nechávat ve třídě nebo herně.

Mgr. Ivana Chramostová

Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že se Vaše škola rozhodla spolupracovat s Centrem podpory inkluzivního vzdělávání v Opavě (dále jen CPIV), máte možnost ZDARMA využít služeb sociální pracovnice centra.

Sociální pracovnice Vás může:

  • podpořit v komunikaci se školskými poradenskými zařízeními (Pedagogicko-psychologické poradny, Speciálně-pedagogická centra) a Středisky výchovné péče,
  • podpořit v komunikaci se školou,
  • podpořit v orientaci v systému školství ČR,
  • odkázat na další organizace nebo zařízení, která mohou být v řešení Vaší situace nápomocná,
  • doprovodit na jednání s jinými institucemi (PPP, SPC, úřady, …),
  • podpořit při vyřizování administrativních záležitostí (poskytne Vám přiměřenou pomoc např. s vyplněním různých žádostí),
  • informovat o dalších subjektech poskytujících sociální služby,
  • podpořit formou poradenství ve vztahových otázkách (v rodině, s kamarády, se spolužáky, s učiteli apod.).

Pokud se rozhodnete využít služeb sociální pracovnice CPIV Opava, stačí ji kontaktovat na telefonním čísle: 775  334 033 nebo emailem jana.frydrychova@cpiv.cz - Bc. Jana Frydrychová. Ráda si s Vámi sjedná schůzku (místo setkání dle domluvy) a pokusí se Vám být nápomocna při řešení Vaší situace.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

 

Pravidla pro rodiče k bezpečnějšímu užívání internetu jejich dětmi

  1. Nechte se dítětem poučit o službách, které používá, a ujistěte se o jejich obsahu. Tím zlepšete svou znalost internetu.

  2. Nikdy svému dítěti nedovolte setkání o samotě s někým, s kým se seznámil na internetu, bez Vaší přítomnost. Pokud k setkání svolíte, své dítě doprovoďte.

  3. Zajímejte se o internetové kamarády svých dětí stejně, jako se zajímáte o jejich kamarády ve škole.

  4. Základem při komunikaci rodiče s dítětem je otevřenost. Při nepříjemných zkušenostech dítěte s děsivým obsahem nebo nepříjemným člověkem není řešením trestat dítě nebo mu dokonce bránit používat internet, ale poradit mu, jak se v budoucnu nepříjemným zkušenostem vyhnout. Jak se rodič při podobné situaci zachová, určuje, zda se mu dítě svěří i v budoucnu.

  5. Na místo s nevhodným obsahem se může dítě dostat zcela náhodou. Pro tyto případy neexistuje stoprocentní ochrana a vyplatí se spíše vychovávat dítě tak, aby si podobné skutečnosti interpretovalo způsobem odpovídajícím jeho věku, protože s dítětem nemůžete trávit všechen volný čas.

  6. Riziko vstupu na stránku s nevhodným obsahem lze snížit jednak prostřednictvím možností zabudovaných přímo do internetového prohlížeče, jednak prostřednictvím speciálních programů obsahujících nepřetržitě aktualizovaný seznam stránek pro děti nevhodných. Tyto programy bývají
   k dispozici zdarma.

  7. Uvažujte o společné e-mailové schránce se svými dětmi.

  8. Dávejte si pozor na soubory, které dítě z internetu stahuje a ukládá je na disk.

  9. Sledujte, kolik času dítě u počítače stráví. Nepohybuje se ve světě virtuálních her častěji než na hřišti? Nepohybuje se víc na chatu a nekomunikuje s anonymními osobami (skrytými za chatovými přezdívkami) častěji než se svými kamarády? Nepozorujete u něj projevy připomínající závislost na chatování či počítačových hrách? Nedovolte, aby virtuální realita dítě příliš pohltila!

  10. O radu při výchově dětí ke správnému užívání internetu můžete požádat pedagoga, psychologa či pracovníky internetových firem.

Pravidla pro žáky k bezpečnějšímu užívání internetu

  1. Nikdy nesděluj adresu svého bydliště, telefonní číslo domů nebo adresu školy, kam chodíš, jména a adresy rodičů a rodinných příslušníků i jejich telefonní čísla do práce, někomu, s kým jsi se seznámil/a prostřednictvím internetu, jestliže Ti to rodiče (nebo lidé, kteří se o Tebe starají) přímo nedovolí.

  2. Pokud se neporadíš s rodiči, neposílej nikomu po internetu fotografii, číslo kreditní karty nebo podrobnosti o bankovním účtu a vůbec žádné osobní údaje.

  3. Nikdy nikomu, ani nejlepšímu příteli, neprozraď heslo nebo přihlašovací jméno své internetové stránky nebo počítače.

  4. Nikdy si bez svolení rodičů nedomlouvej osobní schůzku s někým, s kým jsi se seznámil/a prostřednictvím internetu. Doma musí bezpodmínečně vědět, kam jdeš a proč. I když Ti rodiče (nebo lidé, kteří se o Tebe starají) dovolí se s takovým člověkem sejít, nechoď na schůzku sám/sama a sejděte se na bezpečném veřejném místě.

  5. Nikdy nepokračuj v chatování, když se Ti bude zdát, že se tam probírají věci, které Tě budou přivádět do rozpaků nebo Tě vyděsí. Vždy o takovém zážitku řekni rodičům (nebo lidem, kteří se o Tebe starají).

  6. Nikdy neodpovídej na zlé, urážlivé, nevkusné nebo hrubé e-maily. Není Tvoje vina, že jsi tyto zprávy dostal/a. Když se Ti to stane, oznam to rodičům.

  7. Nikdy neotvírej soubory přiložené k elektronickým zprávám (e-mailům), pokud přijdou od lidí nebo z míst, které neznáš. Mohou obsahovat viry nebo jiné programy, které by mohly zničit důležité informace a významně poškodit software počítače.

  8. Vždy řekni rodičům (nebo lidem, kteří se o Tebe starají) o všech případech nepříjemných, vulgárních výrazů na internetu, totéž platí pro obrázky s vulgární tematikou.

  9. Vždy buď sám/sama sebou a nezkoušej si hrát na někoho, kým nejsi (na staršího, na osobu jiného pohlaví apod.).

  10. Vždy pamatuj na následující pravidlo a chovej se podle něho: jestliže některá webová stránka bude obsahovat upozornění, že je určena jen pro dospělé nebo jen pro lidi od určitého věku, musí se to respektovat a ti, kteří nevyhovují kritériím, nemají takovou stránku otevírat.

  11. Domluv se s rodiči na pravidlech používání internetu a poctivě je dodržuj. Především se domluv, kdy můžeš internet používat a jak dlouho.

  12. Provždy si zapamatuj další pravidlo: když Ti někdo na internetu bude nabízet něco, co zní tak lákavě, že se to nepodobá pravdě, nevěř mu – není to pravda.

  13. Jestliže na internetu najdeš něco, o čem jsi přesvědčen, že je to nelegální, oznam to rodičům