počet návštěv

pocitadlo
poslední
aktualizace


03.02.2018
 
 
 
 

 

 

 

 

Hlavní stránka projektů

"Vzdálí-li se lidské srdce od přírody, zatvrdí se. Nedostatek úcty
k tomu, co roste, co je živé, rychle povede také k nedostatku úcty
k lidem."

(Slova Luthera Stojícího Medvěda z kmene Lakotů) 

Účastníme se projektu Centra podpory integrace CZ. 1.07/1.2.00/08.0117
Cílem projektu je zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků, včetně dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.  

 

Naše škola je zapojena do pilotního ověření vzdělávacích programů „Moderní ředitelka“ nebo „Budoucnost“ v rámci projektu „Podpora profesního rozvoje pedagogů a spolupráce škol se zaměstnavateli“, se zkráceným názvem „Profesní růst ve školství“,
reg. č.: CZ.1.07/1.3.44/02.0045, který realizuje v rámci OP VK Okresní hospodářská komora Karviná.


Dnes jím jako …

Žáci 6. T, 7. A, 7. B a 8. A se zúčastnili projektu Dnes jím jako..Mexičan. Cílem této akce je seznámit děti hravou a nenásilnou formou se životem v některé z rozvojových zemí světa. Kromě činností, směřujících k bližšímu poznání kultury, zvyků a zajímavostí v Mexiku, některé třídy využily možnost uvařit národní jídla ze surovin typických pro danou oblast.  Projektové dopoledne bylo završeno soutěží týkající se natočením videa se sborovým zvoláním Viva Mexiko.


K. S.

GLOBAL SCHOOL akce pro žáky a veřejnost

Název:  Žijeme tady společně
Datum:  18.11.2016
Zapojené třídy:  1.stupeň+2.stupeň
Navazujeme na předchozí ročníky-téma bylo migrace,uprchlíci,hladomor.
Projekt.den chce ukázat,že i přistěhovalci se mohou uplatnit v naší společnosti( lékaři, učitelé jazyků apod) Také se chceme  věnovat všem dalším integracím, se kterými se setkáváme ve škole i ve společnosti( hendikepovaní…)
Aktivity:

 • v měsíci září a říjnu průzkum mezi veřejností + mezi rodinnými příslušníky na téma-Kdo z Opavy / rodiny se do ČR přistěhoval, odkud, kdy za jakých okolností, co dělá(ŽP udělá průzkum ), zpracování,vyhodnocení…
 • 18.11.-Den národů-prezentace států přistěhovaných lidí( vlajky,kultura,jídlo-VV,promítání,workshopy,besedy…)
 • Stánek pro veřejnost- pozvánky na akci,ochutnávka.
 • Host- přistěhovalec,který se v Opavě či okolí uchytil a je úspěšný­.
 • Doprovodné akce- Potravinová sbírka, Týden pro inkluzi( společné sportování s hendikepovanými),charita

ORGANIZACE:

 • stánek ŽP-program, plánek kde co je, ukázky ,mapky, vlajky.( ŽP+ Hal)

2.stupeň:

 • 1.hodina TH č.3  –materiály ve sborovně
 • 2.-4.hodina:
 • 9.A- promítání filmů Jeden svět
 • 8.A promítání filmů Jeden svět
 • 7.B workshop- prezentace jednotlivých států viz dotazník
 • 7.A Hodina na vozíčku
 • 6.T beseda Centrum inkluze-Jinakost  je fajn( 1.-2.hodina)
 • 6.A-Centrum inkluze- Jinakost je fajn. ( 3.-4-hodina), zpracování dotazníku, výstupy.
 • 6.B -workshop-prezentace jednotlivých států viz dotazník

 

Náměty:

 • Vybrat si jeden stát viz tabulka dole a udělat jeho prezentaci-vlajka, mapa, zajímavosti- ztvárnit výtvarně( práce s mapou ve skupinkách, promítání snímků z youtube o dané zemi apod.)
 • V kuchyňce si uvařit nějaké typické jídlo( pirohy, šneky,halušky apod)
 • Vyplňování PL viz materiály u Eva Halfarové
 • Bingo nebo riskuj-viz powerpointová prezentace na www.rvp.cz
 • Do mapy Opavy zaznač, kde jsou v Opavě obchody od Vietnamců, cukrárny od Italů, řecký obchod apod.
 • Hodina smyslů- pomocí zavázaných očí, uší nebo svázaných nohou k sobě si vyzkoušet, jaké je to být "jiný". Podívat se brailovo písmo, zkouška odezírání, hra HMATANÁ …
 • Připravit prezentaci na PC, vyhledat si informace o menšinách.
 • Romské písně a tance, jídlo a kultura…beseda, zpěv.
 • Promítání filmů Jeden svět
 • Vlastní nápady…

1.stupeň:

1.vyučovací hodina- TH č.3 viz připravené materiály na téma SEBEHODNOCENÍ
2.-4.vyučovací hodina:

 • 1.roč.- Pracovní listy na téma Žijeme tady společně
 • 2.A,B- Pracovní listy, práce s mapou Opavy.
 • 3.A- Korejské dny- beseda a práce s informacemi
 • 4.roč.-VZPoura úrazům-beseda s vozíčkářem
 • 5.A- Hodina smyslů
 • 5.B- Romské tance a písně

 

 Národnosti žijící v Opavě-zjištěno dotazníkem ŽP:

národnost
(absolutně)
%
česká 9 770 527 94,8
slovenská V rodině ano
polská V rodině,prodejny ano
německá V rodině,obchodníci ano
romská V rodině ano
maďarská V rodině ano
ukrajinská Obchodníci,lékaři ano
ruská V rodině,učitelé,zpěváci v divadle ano
rusínská ---------------------------------------- ne
bulharská ---------------------------------------- ne
řecká V rodině,obchodníci,učitelé ano
rumunská ----------------------------------------- ne
rakouská ----------------------------------------- ne
vietnamská V rodině,obchodníci, občerstvení,restaurace ano
židovská ---------------------------------------- ne
ostatní
kurdové
kosovští albánci
italové
chorvati

v rodině,obchodníci,kavárny,cukrárny

nezjištěná
celkem

 

Dotazník ŽP

 1. Žije ve Vaší rodině příslušník cizího státu? Pokud ano,jakého:
 2. Co dělá za zaměstnání:
 3. Jak dlouho v ČR žije?

Dotazník-cizinci v Opavě:

 1. Řekové-řecká prodejna
 2. Vietnamci-obchody, stánky, občerstvení,tržnice
 3. Kurdové-kebab
 4. Italové-cukrárna
 5. Albánci-zmrzlina,občerstvení
 6. Ukrajinci-lékařiTýden globálního vzdělávání

Dne 18.11.2016 jsme uspořádali na naší škole projektový den.
Žáci  se věnovali globálním tématům podle klíčového konceptu  ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ-Migrace ve světě.
Během září a října  zpracovali žáci dotazník mapující minority, žijící v Opavě. Na projektových hodinách  diskutovali, přemýšleli a srovnávali život těchto minorit. Zjišťovali, jak se tito lidé začlenili do naší společnosti.
Součástí projektu byly také besedy a výtvarné činnosti a  další aktivity.

Eva Halfarová

Čtenářské dílny na Šrámkově

Motivovat děti ke čtení v digitálním věku Internetu, chytrých mobilů a sociálních sítí je stále těžší a těžší. Na základní škole Šrámkova se rozhodli tomuto problému čelit pomocí pilotního projektu tzv. čtenářských dílen. Tato metoda vychází z principů čtenářské gramotnosti, která považuje schopnost dětí vnímat a kriticky reflektovat psaný text za stěžejní součást vzdělávacího procesu. "Schopnost přemýšlivě číst je základní klíčová dovednost, o kterou dnes děti vlivem vizuálně přesyceného digitálního prostoru postupně přicházejí," říká učitel českého jazyka na Šrámkově a organizátor čtenářských dílen Jiří Karen. Základní odlišnost od klasické výuky literatury spočívá v tom, že žáci nejsou učitelem nuceni číst neatraktivní čítankové texty, ale místo toho si knihu sami vybírají.

Každý týden v hodině literatury žáci šestého ročníku dvacet minut čtou knihu, která je zajímá, a po zbytek vyučovací hodiny s přečteným analyticky pracují. "Představa, že namotivujeme digitální demencí ovlivněné děti Starými řeckými báji a pověstmi je směšná. Dětem, které vnímají svět převážně prostřednictvím videí ve virtuálním prostoru, je třeba dát možnost vybrat si ke čtení něco, co je bude bavit. Klidně komix," dodává Karen a poukazuje na to, že během čtenářských dílen čtou se vzrůstajícím zájmem i žáci, kteří by jindy knihu do ruky nevzali ani za nic. "Hodně se nám líbí, že nám pan učitel dovoluje vybrat si vlastní knížku. Nemusíme tak číst nudné ukázky z čítanky," dodává žákyně šestého ročníku Michaela. Čtenářské dílny zatím běží na Šrámkově od listopadu a jejich zapojení do výuky zvažují další učitelé českého jazyka. "Pro mě osobně je pohled na žáky dvacet minut soustředěně a se zájmem čtoucí opravdu k nezaplacení," shrnuje Jiří Karen.Týden globálního vzdělávání

Dne 18. 11. 2016 jsme v rámci projektu Global Schools  uspořádali na naší škole projektový den.
Žáci  se věnovali globálním tématům podle klíčového konceptu  ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ – Migrace ve světě.
Během září a října  zpracovali žáci dotazník mapující minority, které žijí v Opavě. Na projektových hodinách  diskutovali, přemýšleli a srovnávali život těchto minorit. Zjišťovali, jak se tito lidé začlenili do naší společnosti.
Součástí projektu byly také besedy, projekce filmů, výtvarné činnosti a  další aktivity.

Eva Halfarová

GLOBAL SCHOOL- vyhodnocení
ŽIJEME TADY SPOLEČNĚ
Pátek 18. 11. 2016

Zapojené třídy:  1. stupeň + 2. stupeň
Navazujeme na předchozí ročníky - téma bylo migrace, uprchlíci, hladomor.
Projekt. den chce ukázat, že i přistěhovalci se mohou uplatnit v naší společnosti (lékaři, učitelé jazyků apod.) Také se chceme  věnovat všem dalším integracím, se kterými se setkáváme ve škole i ve společnosti (hendikepovaní…)
Zapojení veřejnosti: rodiče, zástupci minorit, kteří odpovídali na otázky, CPIV Opava, tisk.

1.stupeň:

1. vyučovací hodina - TH č. 3 viz připravené materiály na téma SEBEHODNOCENÍ
2. - 4. vyučovací hodina:

  • 1. roč.- Pracovní listy na téma Žijeme tady společně
  • Práce s mapou Opavy, orientace v Opavě, kdo s námi žije.
  • ( výstup PL a foto)
  • 2. A,B- Pracovní listy, práce s mapou Opavy.
  • (výstup PL a foto)
  • 3. A- Korejské dny - beseda a práce s informacemi
  • Korejské písmo a kultura.
  • (výstup výrobky a plakáty, foto)
  • 4. roč.-VZPoura úrazům - beseda s vozíčkářem - zrušeno
  • PL-vybraný evropský stát
  • (výstup plakát, foto)
  • 5. A - Hodina smyslů
  • Hodina v tělocvičně, orientace v prostoru s hendikepem
  • 5. B - Romské tance a písně
  • Prezentace, ukázky, zpěv
  • (výstup foto)

2. stupeň:

1. hodina TH č. 3 – materiály ve sborovně
2. - 4. hodina:

  • 9. A promítání filmů Jeden svět,diskuse
  • 8. A promítání filmů Jeden svět,diskuse,PL
  • 7. B workshop - prezentace jednotlivých států viz dotazník
  • Žáci zpracovali podle dotazníků, které minority žijí  v Opavě
  • (výstup plakát, foto)
  • 7. A Hodina na vozíčku
  • Hodina v tělocvičně, Jak je těžké pohybovat se na vozíčku, opičí dráha
  • (výstup foto)
  • 6. T beseda Centrum inkluze-Jinakost  je fajn (1.-2. hodina)
  • PL, pojmy, práce ve skupinách, diskuse
  • (výstup zpětná vazba, foto)
  •  6. A Centrum inkluze - Jinakost je fajn. (3.-4. hodina), zpracování dotazníku, výstupy.
  • Průzkum minorit, žijících v Opavě, práce s mapou
  • PL, pojmy, práce ve skupinách, diskuse
  • (výstup zpětná vazba, PL, foto)
  • 6. B workshop - prezentace jednotlivých států viz dotazník
  • Práce PL, promítání filmů
  • (výstup PL)ŠKOL(K)A JINAK 2016

Dne 3. 11. 2016 se v Pardubicích, ve společenském sále na Magistrátě, konal seminář k projektu Škol(k)a jinak.
Na semináři se prezentovaly úspěšné projekty škol z celé ČR, mezi nimiž byl také projekt naší školy. Cílem bylo upozornit na to, že tady jsme, děláme něco jinak-navíc. Naše škola prezentovala projekty  Partnerství  a Vyrobíme lavičku, pro dědečka a babičku…
Prezentace projektů probíhala na facebooku, čímž se dal prostor pracovat s novými technologiemi.
Na semináři  vystoupil primátor města Pardubic Mgr. J. Rychtecký a vedoucí odboru školství, kultury a sportu Mgr. I. Liedermanová .

Eva Halfarová


VZPoura úrazům 

Projekt realizuje Všeobecná zdravotní pojišťovna, je zaměřen na prevenci úrazů a nehod u dětí a mladistvých.
Tento benefit VZP poskytuje škole bezplatně, aby informovali děti a studenty o tom, jak úrazům a jejich následkům účinně předcházet.
Projekt je realizován ve spolupráci s hendikepovanými pracovníky VZP ČR, kteří se prostřednictvím organizovaných setkání na základních školách snaží dětem problematiku úrazů přiblížit, upozornit je na rizikovost určitých životních situací a naučit je, jak lze vhodnými preventivními opatřeními tato rizika omezit na minimum.
Naši školu navštíví ambasadoři projektu, pohovoří o svém úrazu a o životě s následným postižením. Součástí setkání jsou interaktivní soutěže, možnost vyzkoušet si jízdu na invalidním vozíku nebo některý ze sportů pro hendikepované.
Žáci obdrží dárky a edukační materiály.
Právě hendikepovaní pracovníci VZP ČR z vlastní zkušenosti vědí, jaké je to žít s trvalými následky po úrazu a dokážou děti a studenty motivovat k zodpovědné péči o vlastní zdraví a zdraví lidí v jejich okolí. Společným úsilím tak přispíváme k tomu, aby nepřibývalo dětí, jež v důsledku úrazu žijí s celoživotním postižením.

Poděkování

Persona Dolls

Panenky s osobností nebo-li Persona Dolls jsou výukovou metodou, která pomáhá učitelkám a učitelům mluvit s dětmi o tématech, která se špatně vysvětlují. Učí, jak reagovat na předsudky a jak podporovat naplňování průřezových témat a klíčových kompetencí RVP.

Panenky přicházejí do kolektivu dětí a sdílejí s nimi svůj životní příběh a vybízejí děti, aby s nimi sdílely ten svůj. Panenky fungují jako prostředníci mezi učitelkami a dětmi i mezi dětmi navzájem, pomáhají dětem mluvit o sobě a bránit se, když se jim někdo posmívá kvůli odlišnosti, chudobě nebo jinému jazyku.

Vzdělávací program společnosti Člověk v tísni o.p.s.

 Odkaz:

https://www.varianty.cz/projekty/57-metoda-persona-dolls-panenky-s-osobnosti


Projekt Vzdělávací programy a kampaně prevence poruch příjmu potravy ve třech krajích ČR

NAŠE ŠKOLA SE ÚČASTNÍ PROJEKTU „VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY A KAMPANĚ PREVENCE PORUCH PŘÍJMU POTRAVY VE TŘECH KRAJÍCH ČR“ VE SPOLUPRÁCI S OLOMOUCKÝM SDRUŽENÍM D, z.ú. >>>


Masáže do škol  

Naše škola se zapojila do celosvětového programu „Masáže do škol“, který je určen pro děti od 4 do 12 let. Program MISP (Massage in schools Programme) je rozdělen do dvou hlavních aspektů. První je základní sestava masážních pohybů, které je doporučeno trénovat denně. Druhým aspektem je zapojení doteku a pohybu v průběhu učení, jelikož děti dokáží vstřebávat informace a učit se daleko efektněji, je-li zapojeno jejich tělo a celá osobnost. Osvědčení „Masér“ získalo prvních 21 dětí z druhého ročníku. Jsme první školou v okrese Opava, která umožnila dětem absolvovat tento kurz. Paní instruktorka Hana Kroupová Dis. naučila děti ve čtyřech lekcích 15 masážním tahům. Celá výuka probíhala zábavnou formou, děti zaujala a bavila.
Nyní je již program součástí vyučovacího procesu. Pro celou třídu je velkým přínosem v oblasti komunikace, vztahů i celkové atmosféry v kolektivu.
Vizí programu MISP je, aby každé dítě ve škole zažilo pozitivní a pečující dotek každý den...všude na světě.

http://misa-cz.com/program-misp/

Měsíc filmu na školách o okupaci

Již po jedenácté proběhla minulý týden na naší škole akce v rámci projektu Příběhy bezpráví s názvem Měsíc filmu na školách. V letošním  roce bylo vybráno téma okupace  Československa v roce 1968 a následky tohoto vpádu vojsk Varšavské smlouvy. Pro žáky 9. tř. byla uspořádána projekce filmů a beseda s hostem – p. J. Rotreklem. Žákům se přiblížilo, co se tehdy stalo, zdůraznily se tragické následky vpádu a dlouholetý pobyt sovětské armády. Dozvěděli se také, že kvůli okupačním vojákům u nás umírali lidé, o sovětské tanky se opíral normalizační režim, který devastoval zemi, komplikoval a ničil občanům životy, vedl k masivní emigraci.
V hodinách VOZu se žáci budou tímto tématem zabývat a diskutovat o něm.

Mgr. Karin Solná

Týden globálního vzdělávání

Dne 19. 11. 2015 jsme v rámci projektu Global Schools uspořádali na naší škole projektový den. Žáci 5. A, 5. B a 7.A  se věnovali globálním tématům podle klíčového konceptu VZÁJEMNÁ ZÁVISLOST - Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce a klíčovému konceptu ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ – Migrace ve světě. Žáci zhlédli zážitkové filmy a  pomocí pracovních listů a různých her se snažili vcítit do pocitů hlavních hrdinů.  Děti diskutovaly o problémech, přemýšlely, jak pomoci dětem z postižených oblastí, srovnávaly život v různých částech světa.

Pro naši spřátelenou školu v Keni, které pomáháme už třetím rokem byly vyrobeny pomůcky do výuky anglického jazyka a matematiky.
Součástí projektu byla také vernisáž obrázků prarodičů a předání lavičky.

Mgr. Eva Halfarová, Mgr. Karin Solná, Mgr. Radim Kříž

Projektový den u nás ve škole - Dnes jím jako Konžan

Dne 10. března probíhala výuka u nás ve škole netradičně. V rámci projektu ,,Dnes jím jako“ byl tento den věnovaný Demokratické republice Kongo.
V hodinách se žáci seznámili s touto rozvojovou zemí, s její situací, zamýšleli se společně se svými pedagogy, zda je možné svět kolem nás měnit. Promítány byly filmy o životě dětí v Kongu, děti si vařily typická africká jídla. Akce se uskutečnila ve spolupráci s okolními MŠ, pro které byly připraveny ukázky afrického umění s módní přehlídkou, bubnování v africkém rytmu, skládání vlajky, práce na interaktivní tabuli. Součástí byla ochutnávka jídel určená i malým dětem a poznávání ingrediencí potřebných na přípravu pokrmů.

Mgr. Karin Solná, Mgr. Eva Halfarová

Red Hand Day

I naše škola se zapojila do projektu s názvem Red Hand Day, kdy se žáci dozvěděli více na téma dětských vojáků. Tzv. Red Hand Day připadá na 12. února a každoročně se aktivisté snaží upozornit na problematiku dětských vojáků, tedy dětí většinou z rozvojových zemí, kteří jsou násilím donuceni účastnit se ozbrojených konfliktů například v zemích Afriky.
Cílem kampaně je upozornit na tento rostoucí problém - dnes bojuje v různých konfliktech přes 250 000 dětí, zamezit zvyšování tohoto počtu dětí a také odzbrojování a integrace dětských vojáků do mírové společnosti.
Naši žáci vyrobili v rámci projektového dnu několik výtvarných prací se symbolem celé kampaně – červenou rukou s obrysem malého vojáka se zbraní v ruce, a prodiskutovávali se svými vyučujícími v jednotlivých hodinách celou kampaň a problematiku a zhlédli film s názvem Dětští vojáci.

Mgr. Alena Wagnerová, Mgr. Alena Zapletalová

Projekt Příběhy bezpráví

Již po desáté proběhly v listopadu na stovkách škol projekce filmů k tématu moderních československých dějin a besedy s pamětníky. Také naše škola se již tradičně zapojila do projektu v rámci 10. jubilejního ročníku, věnovaného 25. výročí sametové revoluce. Projekce a následné besedy s hostem p. J. Rotreklem se zúčastnili žáci 9. ročníků. Žáci zhlédli film Z deníku Ivany A., předlohou filmu se stal autentický deník osmnáctileté Ivany A., která osobitým pohledem středoškolačky reflektuje poslední rok existence komunistického Československa.

K. S.

Ovoce do škol

Děti naší školy se zapojily do projektu pořádaného společností OVO centrum Valašské Meziříčí. Úkolem žáků bylo výtvarně ztvárnit ovoce a zeleninu, které jsou nám do školy dodávány v rámci projektu Ovoce do škol.

Práce se stanou podkladem pro výrobu reklamních předmětů a děti za ně dostanou malé dárky. Do projektu se zapojili žáci 4.A a 4.B.


J.Ch

Počítačem podporované experimenty

Naše škole se účastnila projektu Počítačem podporované experimenty, jejímž řešitelem byla Ostravská univerzita.  Počítačem podporované experimenty pro učitele základních a středních škol byla zaměřen na osvojování vědomostí a získání dovedností při návrhu a provádění počítačem podporovaných přírodovědných experimentů. Účastníci kurzu se seznámili s měřicím systémem, s hardwarem a softwarem, s různými čidly pro měření fyzikálních, biologických a chemických veličin. Na připravených typových úlohách si účastníci ověřili práci s měřicím systémem a naučili se tvořit vlastní úlohy. Součástí projektu byla i tvorba a zpracování fotografií a měření z videozáznamu. Data získaná měřením z reálné situace slouží pro návrh matematického modelu a vytvoření simulace. Činnosti účastníků projektu slouží k přípravě žákovských počítačem podporovaným experimentů, navrhování modelů a využívání simulací pro aktivizaci žáků při výuce. Úlohy byly tvořeny se zřetelem na RVP a ŠVP a jako integrující prvek mezipředmětových vztahů jsou zařazeny úlohy s environmentální tematikou. Účastníci završili projekt vytvořením pracovních listů počítačem podporovaného experimentu pro žáky a pracovními listy pro učitele i s očekávanými výstupy.

Výstupem naší školy byl zpracovaný experiment na téma tvorba generátoru elektrického proudu. Byl vyroben funkční model generátoru, z postupu výroby generátoru bylo pořízeno video, opatřeno komentářem a fotkami. Pomocí měřících zařízení byla ověřena funkčnost generátoru. Tímto experimentem se nejvíce zabýval náš žák Tomáš Gacek, který na závěrečném workshopu k projektu v soutěži o nejlepší experiment získal 3. místo v konkurenci mezi středoškoláky.

Video z pokusu Tomáše Gacka je ke shlédnutí na stránkách Ostravské univerzity na adrese: http://www.osu.cz/index.php?kategorie=915&id=9872

Mgr. Marcel Godovský