počet návštěv

pocitadlo
poslední
aktualizace


03.02.2018
 
 
 
 

 

 

 

 

Žákovský parlament

Proč zakládat žákovský parlament?

Jako každý rok i letos provedli žáci ŽP své mladší kamarády z přípravné třídy Koťátka po škole. Ukázali jim, kde najdou kuchyńku, třídy 2.stupně,hudebnu... Nahlédli do kabinetu přírodopisu na vycpaná zvířata i kostru...ŽP má pro Koťátka i prvňáčky připraveny další akce v rámci Velkého kamaráda.


Školní rok 2017-18

Členové:

Dolní komora:
Jan Kapler, Adam Schablický, Dorota Balcarová, Kateřina Hrušková, Jakub Lhotský

Horní komora:
Johana Šemberová, Zuzana Kovalčíková, Nikola Vlčková, Kateřina  Vlčková, Natálie Pokorná,Tereza Halfarová, Matěj Bek, Michal Slezák, Daniel Havrlant, Tomáš Koky, Adam Sajaš

21. 9. první schůzka- volba nových členů,informace o peer programu,Global school,DofE.

ZÁŘÍ:

ŽP:

 • Velký kamarád- PT,1.A,B
 • Dotazník Bezpečí ve škole
 • Dotazník Význam ŽP
 • Kontrola desater
 • Příprava na projekty DofE a Škola pro demokracii
 • Dopis Julianovi

 

3. workshop Global Schools

Dne 13.11.2017 bude probíhat na naší škole již 3. workshop Global Schools, s názvem VELETRH POMOCI.

Téma:  Nabídka  aktivit, týkajících se konkrétní  pomoci potřebným

 • POMÁHÁME DĚTEM V AFRICE
 • Dopis Julianovi- třída píše a kreslí dopis v angličtině, pro Juliana, dopisy budou poslány do Ugandy
 • Výrobky  pro Keňu-  třída  vyrábí pomůcku do výuky, kterou pošle do školy v Keni- výroba záložky a geometrických tvarů
 • POMÁHÁME NEMOCNÝM DĚTEM
 • Charitativní stánek- prodej předmětů Fond Sidus, kreslíme obrázky pro nemocné děti, beseda
 • POMÁHÁME PSÍMU ÚTULKU
 • Sbírka psích dobrot- třída kreslí obrázky na výstavu do psího útulku, uspořádá sbírku psích dobrot, vše bude odevzdáno do Psího útulku
 • POMÁHÁME SENIORŮM
 • Pomáháme s PC- společná práce na PC se seniory     
 • Pozor na nebezpečí, které číhá v kyberprostoru-přednáška pro seniory , prezentace o kyberšikaně, výroba pomůcky pro seniory- desatero bezpečného internetu    
 • POMÁHÁME KAMARÁDŮM V NESNADNÉ ŽIVOTNÍ SITUACI
 • Návštěva v Čtyřlístku, beseda o životě v domově, nabídka pomoci
 • POTRAVINOVÁ SBÍRKA
 • Spolupráce s Magistrátem
 • ŽP uspořádal  ve škole Potravinovou sbírku, potraviny odevzdal na Magistrátě
 • Věnujeme se GRV tématům- beseda, filmy Jeden svět

Také jsme se připojili ke Světovému dni laskavosti.


Konference žákovských parlamentů Moravskoslezského kraje

Krajský úřad Ostrava
Dne 8.11.2017 se zástupci ŽP naší školy zúčastnili Konference ŽP  Moravskoslezského kraje v Ostravě.
Konference se konala v reprezentačních prostorách Krajského úřadu. Zástupci ŽP zasedli přímo do lavic, kde probíhají jednání.
Po krátkém úvodu a přivítání, žáci ve skupinkách diskutovali o funkci ŽP, vyměňovali si své zkušenosti, představovali své projekty. O práci ŽP diskutovali také koordinátoři z řad vyučujících.
Po pauze s malým občerstvením se plánovaly vzájemné návštěvy ŽP. Žáci obdrželi také malé dárečky. Rádi se akce zúčastníme také příští rok.

ŽP a Eva Halfarová, koordinátor ŽP

Školní rok 2016-17

Členové:
Hujarová A.,Šemberová J.,Kovalčíková Z.,Vlčková K. a N.,Bártová N.,Halfarová T.,Jelenová H.,Bek M.,Slezák M.,Koky T.,Sajaš A., Prokš.D.,Piwowarski J.,Revay J.,Fišer A.,Cábel D.,Strugar S.,Jagustýn J,.Phanová S.,Kuzníková N.
7.9.první schůzka- volba nových členů,informace o projektu Preventivně navzájem,Global school,DofE.

ZÁŘÍ:
ŽP:

 •  Velký kamarád- 1.A,B
 • Dotazník Bezpečí ve škole
 • Dotazník Význam ŽP
 • Kontrola desater
 • Příprava na projekty DofE a PREVENTIVNĚ NAVZÁJEM-seminář s lektory Prevalis
 • Dopis Julianovi

ŘÍJEN:
ŽP

 • Výjezdní seminář k projektu Preventivně navzájem-peer program
 • Charitativní prodej PESOS
 • Jak se mi žije s jinou barvou pleti
 • DofE schůzka
 • Příprava projektu Global School

LISTOPAD:
ŽP

 • Strašidla ve škole- pomoc a organizace akce
 • Global School- zpracování dotazníků
 • Prezentace –Čím je naše škola výjimečná
 • Dotazník o ŽP- k čemu je užitečný…
 • DofE  schůzka

PROSINEC:
ŽP

 • Charita   Život dětem
 • Charitativní bazárek na pomoc Juliánovi
 • Pořádkové hlídky –šatny a WC
 • Sbírka pro psí útulek
 • DofE schůzka

Žákovský parlament- Extratřída

Nebezpečné situace v 1.C

Dolní komora ŽP

V říjnu začal ŽP v rámci projektu Extratřída , přednášet o nebezpečných situacích svým mladším spolužákům.
Žáci Dolní komory si připravili hodinu pro 1.C na téma Pozor na silnici. Pracovali s komixem, pracovními listy a situace předváděli. Vše proběhlo v češtině i v anglickém jazyce, probrali barvy, zpívali písničky…Na závěr starší spolužáci odměnili prvňáky sladkou odměnou a jedničkou. Eva Halfarová

Během podzimu jsme na schůzkách ŽP řešili, jak udržet pořádek v šatnách a na WC, změnili jsme žolíky ve vyučování na žolíky v družině. Milým překvapením byla změna zvonění, o kterou parlament usiloval minulý školní rok.
Dotazníky ŽP: Jak se mi žije s jinou barvou pleti?  Jaký jsme kolektiv.
Charita: Dopis pro Juliana, dopis do Keni a výroba pomůcek- kartiček do JA, prodej Fond Sidus, Chrpa, Život dětem. Pomoc při organizaci Potravinové sbírky a charitativního bazaru pro Juliana.


Velký kamarád - akce ŽP

Stejně jako každý rok i letos, začal ŽP svou činnost akcí pro 1.stupeń s názvem Velký kamarád. Žáci ŽP uspořádali pro Sovičky průvod školou, ukázali, kde najdou pana školníka, ředitelnu nebo jídelnu. Nakoukli do výuky starších spolužáků a podívali se do kabinetu Př, nebo do kuchyńky. Za doprovodu ŽP se pak vrátili do třídy. ŽP chystá pro mladší spolužáky další návštěvy- např. ukázku první pomoci, přírodovědné bádání, jak zvládat nebezpečné situace aj. Těšíme se.   

Eva Halfarová


Projekt UNICEF Mýdlo = hrdina detí

Zapoj se projektu MÝDLO PRO KAMARÁDA
Vyrob mýdlo - nakresli obrázek - přemýšlej – ptej se.

Informace o projektu:
Pokud máte zájem podpořit programy UNICEF přímo, máte možnost se zapojit několika způsoby – při výrobě mýdel můžete originální mýdla využít v rámci školy pro podporu hygieny u dětí, můžete nám také pomoci získávat finanční prostředky pro programy pomoci dětem UNICEF prostřednictvím prodeje vyrobených mýdel v rámci školních akcí, nebo je možné s dětmi uspořádat fundraisingovou sbírku mezi rodiči a příznivci školy.

Žáci Dolní komory parlamentu naší školy se rozhodli, že se naše škola zapojí do akce UNICEF Mýdlo = hrdina dětí. Akce probíhá v rámci projektu Světová škola.
Žáci 1.A a 3.A si povídali o hygieně u nás i v Africe, vyplňovali pracovní listy, shlédli videa s touto tématikou a malovali obrázky. Vznikl kreslený příběh Jak šlo mýdlo na vandr. Žáci 4.A s paní učitelkou výtvarné výchovy
J. Hopjanovou, nafotili fotografie na téma Mýdlo.
Na závěr akce žáci vyráběli mýdla pro své kamarády a rodiče.

Plakáty žáků 4. A


Eva Halfarová, koordinátor akce

Škola pro demokracii - projekt ŽP, ZŠ Opava, Šrámkova

Náš Žákovský parlament, který se skládá z Dolní a Horní komory, má na naší škole již dlouhou tradici. Pomáhá organizovat charitativní sbírky, školní akce, je prostředníkem mezi vedením školy, učiteli a žáky. Letos se zapojil mimo jiné do projektu Škola pro demokracii. Dolní komora pomáhala starším žákům z Horní komory při plnění jednotlivých oblastí, kontrolovali desatera ve třídách, zapojili se do projektu UNICEF. Jak jsme pracovali můžete shlédnout na webových stránkách školy a na stránkách Školy pro demokracii.

Eva Halfarová, koordinátor ŽP

Schuzky

V druhém pololetí jsme se na schůzkách zabývali projektem Škola pro demokracii. Viz.webové stránky Škola pro demokracii, kde postupně vkládáme informace o splnění osmi oblastí.

6.3. 2014 schůzka Dolní a Horní komory ŽP s paní ředitelkou

 • paní ředitelka nás přivítala a poděkovala za práci, můžeme za ní kdykoli přijít s nápadem
 • probírali jsme pořádek ve škole, odnášení věcí z šatny, zavedli jsme pořádkové hlídky
 • dále jsme se zabývali projektem Škola pro demokracii